Ο νέος ρόλος του ΤΧΣ θεωρούμε ότι θα είναι ακόμη πιο σημαντικός στο μέλλον γιατί από ταμείο… χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα μετατραπεί σε ταμείο χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης χωρίς κανένα από τα προνόμια του παρελθόντος.

Αλλάζει ριζικά ο σχεδιασμός για την στρατηγική του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ως προς τις συμμετοχές που διαθέτει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Ενώ η κυριαρχούσα άποψη είναι ότι το ΤΧΣ θα αποεπενδύσει από τις ελληνικές τράπεζες πλήρως σε ένα βάθος 16 με 24 μηνών φαίνεται ότι ο σχεδιασμός έχει αλλάξει ριζικά.
Πηγή στις Βρυξέλλες που μίλησε ανεπίσημα στο bankingnews παρουσίασε ένα νέο σχέδιο το οποίο εάν επιβεβαιωθεί θα αποτελεί επαναστατική αλλαγή σε σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς.
Το bankingnews επικοινώνησε με το ΤΧΣ για να επιβεβαιώσει αυτό τον σχεδιασμό και αναφέρθηκε ότι «δεν σχολιάζουν το οτιδήποτε».

Ποιο είναι το νέο πλάνο;

Με βάση τον νέο σχεδιασμό θα υπάρξουν 4 σημαντικές φάσεις στην διάρθρωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα περιλαμβάνουν ένα δομικό μετασχηματισμό.
Προαπαιτούμενο είναι να αλλάξει ριζικά ο νόμος που διέπει το ΤΧΣ καθώς η έννοια της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εκπληρωθεί, οι ελληνικές τράπεζες πλέον είναι κεφαλαιακά φερέγγυες και μειώνουν επιθετικά τα προβληματικά τους δάνεια.
Η μια επιλογή είναι να επιστρέψει τα 5 δισεκ. ταμείου που διαθέτει το ΤΧΣ στον ESM να μειωθεί αναλογικά το χρέος 5 δισεκ. αλλά αυτό ούτε τα δεδομένα θα αλλάξει, ούτε το χρέος θα μειωθεί ουσιαστικά και δεν θα ήταν αποτελεσματική μια τέτοια ενέργεια.
Ο στόχος είναι κάποια στιγμή το Φθινόπωρο που θα αλλάξει ο νόμος για το ΤΧΣ στην Ελλάδα να συμβούν τα εξής

1)Ο ειδικός ρόλος του ΤΧΣ ως μετόχου στις τράπεζες με τα ειδικά προνόμια και veto να καταργηθεί και να μετατραπεί σε ένα κοινό μέτοχο.

2)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να αλλάξει όνομα και να μετατραπεί σε ένα investment fund όπως είναι της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας ή άλλων χωρών με αναπτυξιακό πρόσημο.

3)Να αλλάξει ριζικά η διοικητική δομή να καταργηθούν η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο και να δημιουργηθεί ένα νέο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο μέλη και ενδεχομένως μια επενδυτική επιτροπή που θα συμβουλεύει για τις επενδύσεις που υπάρχουν ή θα υπάρχουν.

Τι θα συμβεί με τα ποσοστά στις τράπεζες

4)Ο νέος σχεδιασμός θέλει το ΤΧΣ να διατηρήσει ορισμένα ποσοστά στις ελληνικές τράπεζες ως κοινός μέτοχος, χωρίς ειδικά προνόμια ή vetο.
Το ΤΧΣ του μέλλοντος θα είναι ένας κοινός μέτοχος όπως είναι π.χ. το Capital Group στην Eurobank.
Με βάση αυτόν τον νέο σχεδιασμό δεν θα αποεπενδύσει από την Eurobank αλλά θα διατηρήσει το 1,34% ως κοινός μέτοχος μειοψηφίας και χωρίς μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.
Στην Εθνική από 40,3% θα υποχωρήσει το ποσοστό στο 10% περίπου και θα συμμετέχει με ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.
Στην Πειραιώς το 27% θα μειωθεί στο 8% και θα διαθέτει μόνο ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο ως κοινός και όχι ως ειδικός μέτοχος.
Στην Alpha bank από 9% θα μειωθεί στο 5% χωρίς συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο.

Πρακτικά το ΤΧΣ

  • στην Εθνική από 40,3% θα μειωθεί στο 10%.
  • στην Alpha bank από 9% σε 5%
  • στην Πειραιώς από 27% σε 8%
  • στην Eurobank από 1,34% σε 1,34%.

Μάλιστα στην Εθνική τράπεζα θα μπορούσε να υλοποιήσει placement αρχικά 20% αλλά ένα μέρος αυτών των μετοχών π.χ. 5% ή 10% να διατεθεί σε έλληνες μικροεπενδυτές ώστε να αυξηθεί σταδιακά η συμμετοχή των μικρών επενδυτών στα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών.
Το 2006 οι μικρομέτοχοι κατείχαν το 40% των μετοχών της Εθνικής έναντι 12% με 14% της τρέχουσας περιόδου.

Ποιος ο ρόλος του νέου investment fund πρώην ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες;

Ο νέος ρόλος του ΤΧΣ στις τράπεζες θα σχετίζεται με την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα λειτουργεί ως κοινός μέτοχος, ταυτόχρονα θα αλλάξουν ριζικά οι παράμετροι που αφορούν τις τράπεζες και τις διοικήσεις τους.
Π.χ. οι τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν stock options στα στελέχη τους ή ακόμη και να καταργηθεί ο νόμος που συνδέει τις απολαβές των διοικήσεων με τον μισθό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Π.χ. δεν μπορεί η Eurobank να επιτυγχάνει κέρδη 500 εκατ από το 2022 και η διοίκηση θα λαμβάνει 135.000 ευρώ καθαρές απολαβές σε ετήσια βάση.

Ποια η επαναστατική αλλαγή;

Πρακτικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετατρέπεται σε αναπτυξιακό fund, κρατάει ελάχιστα ποσοστά στις τράπεζες ως κοινός μέτοχος με μόνο ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο και χάνει όλα τα προνόμια και το ειδικό καθεστώς που ίσχυε ως Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι το ΤΧΣ θα συνεχίσει να είναι κοινός μέτοχος για χρόνια στις τράπεζες παρέχοντας είτε κεφάλαια εάν ποτέ τα χρειαστούν.
Επίσης θα μπορεί να αγοράζει και ομολογιακές εκδόσεις tier 1 ή tier 2 των τραπεζών.
Η μεγάλη επανάσταση όμως θα είναι η εξής.
Το ΤΧΣ με 5 δισεκ. ταμείο ως αναπτυξιακό fund θα μπορεί να αγοράζει μετοχές τραπεζών όταν υποχωρούν, να συμμετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου ή να προβαίνει σε αγορές μέρους των τραπεζικών ομολόγων που εκδίδουν οι τράπεζες.
Κάποιος θα μπορούσε να το προσδιορίσει σαν την παλαιά ΔΕΚΑ την Δημόσια Εταιρία Κινητών Αξιών που επένδυε στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η μεγάλη διαφορά εδώ θα είναι ότι το αναπτυξιακό fund πρώην ΤΧΣ δεν θα είναι δημόσια εταιρία αλλά ένα fund με καθαρά επενδυτικό προσανατολισμό και θα λειτουργεί ως επενδυτής έσχατης ανάγκης εάν στο μέλλον προκύψουν προβλήματα στις τράπεζες…
Η ελληνική εμπειρία διδάσκει ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας, η ζωή επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.
Στον νέο αυτό σχεδιασμό, το ΤΧΣ διατηρείται για πολλά χρόνια όμως με ένα σαφώς πολύ διαφορετικό ρόλο από ότι στο παρελθόν.

Το bankingnews βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση αυτή καθώς ουσιαστικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετατρέπεται σε κοινό μέτοχο μειοψηφίας, θα λαμβάνει και τα μερίσματα του τα επόμενα χρόνια ενώ έχοντας ένα μεγάλο ταμείο 5 δισεκ. θα μπορεί να λειτουργεί ως ένα επενδυτικό fund με χρηματιστηριακό προσανατολισμό.
Π.χ. θα μπορεί να αγοράζει μετοχές της Εθνικής ή της Πειραιώς ή της Alpha bank και αυτό να μην εκλαμβάνεται κρατικοποίηση αλλά ως επένδυση.
Οι παράμετροι που συνδέουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την κρατικοποίηση θα καταργηθούν.
Η παρουσία του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες δεν θα συνιστά κρατικοποίηση γιατί απλά θα λειτουργεί ως κοινός μέτοχος μειοψηφίας.

Οι εξελίξεις περί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι καταιγιστικές.
Ο νέος ρόλος του ΤΧΣ θεωρούμε ότι θα είναι ακόμη πιο σημαντικός στο μέλλον γιατί από ταμείο… χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα μετατραπεί σε ταμείο χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης χωρίς κανένα από τα προνόμια του παρελθόντος.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr