12– 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020

20:23 12 Μαρ 2021  –  [ΠΕΙΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

19:41 12 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:37 12 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:26 12 Μαρ 2021  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. (4.1.3.13.1 ΚΑΙ 4.1.3.13.2 )

18:45 12 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

18:19 12 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:15 12 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (11/3/2021)

17:39 12 Μαρ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ NAV 28.02.2021

17:33 12 Μαρ 2021  –  [CNLCAP]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:30 12 Μαρ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

17:23 12 Μαρ 2021  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:10 12 Μαρ 2021  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

15:35 12 Μαρ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη

14:50 12 Μαρ 2021  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:00 12 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:09 12 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:21 12 Μαρ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:46 12 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:45 12 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:30 12 Μαρ 2021  –  [ΟΤΕ]

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.:  Γνωστοποίηση Συναλλαγής

07:00 12 Μαρ 2021  –  [ΠΕΡΦ]

11- 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.:  Γνωστοποίηση Συναλλαγής

07:00  –  [ΠΕΡΦ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Επιτυχής τιμολόγηση Ομολογιών Βιωσιμότητας (SLB «sustainability-linked bonds») με λήξη το 2026

20:30 11 Μαρ 2021  –  [ΔΕΗ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:50 11 Μαρ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED

17:46 11 Μαρ 2021  –  [ΠΠΑΚ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

17:35 11 Μαρ 2021  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

17:28 11 Μαρ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

PREMIA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

17:17 11 Μαρ 2021  –  [ΠΡΕΜΙΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (10/3/2021)

17:01 11 Μαρ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

CPI A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

16:08 11 Μαρ 2021  –  [ΣΠΙ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:48 11 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13:36 11 Μαρ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

12:56 11 Μαρ 2021  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2004, γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

12:52 11 Μαρ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:27 11 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο

10:18 11 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Προαναγγελία Συνέλευσης Ομολογιούχων

09:47 11 Μαρ 2021  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:46 11 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

10– 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση 1392/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

21:05 10 Μαρ 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20:54 10 Μαρ 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

20:07 10 Μαρ 2021  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

19:58 10 Μαρ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:57 10 Μαρ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco

19:31 10 Μαρ 2021  –  [ΒΙΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  IR RELEASE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2020

18:59 10 Μαρ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

18:54 10 Μαρ 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

18:50 10 Μαρ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

18:12 10 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Δημόσια Προσφορά Ομολογιών

18:00 10 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για Δημόσια Προσφορά Ομολογιών

17:55 10 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

17:47 10 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:34 10 Μαρ 2021  –  [ΠΕΤΡΟ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020 και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2021-2022

17:31 10 Μαρ 2021  –  [ΕΥΡΩΒ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (9/3/2021)

17:01 10 Μαρ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

FORTHNET A.E.:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

17:00 10 Μαρ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:21 10 Μαρ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:42 10 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:28 10 Μαρ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

10:06 10 Μαρ 2021  –  [ΑΔΜΗΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2020, στις 23 Μαρτίου 2021

10:03 10 Μαρ 2021  –  [ΑΛΦΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:43 10 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

09- 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

CENERGY HOLDINGS:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η Hellenic Cables υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Energinet Δανίας για υποβρύχια καλώδια Υψηλής Τάσης

19:18 09 Μαρ 2021  –  [CENER]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:36 09 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

17:59 09 Μαρ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

17:55 09 Μαρ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

17:44 09 Μαρ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:31 09 Μαρ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:19 09 Μαρ 2021  –  [ΠΕΤΡΟ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

16:53 09 Μαρ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (08/3/2021)

16:53 09 Μαρ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (08/3/2021)

16:49 09 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

14:50 09 Μαρ 2021  –  [ΕΤΕ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Η INTRASOFT αναλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τελωνείων της Τυνησίας

12:32 09 Μαρ 2021  –  [ΙΝΤΚΑ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

12:29 09 Μαρ 2021  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:29 09 Μαρ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:28 09 Μαρ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:54 09 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

PREMIA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

09:58 09 Μαρ 2021  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 09 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:35 09 Μαρ 2021  –  [ΣΑΡ]

PREMIA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

09:33 09 Μαρ 2021  –  [ΠΑΣΑΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:05 09 Μαρ 2021  –  [ΠΕΤΡΟ]

08– 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:22 08 Μαρ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (05/3/2021)

18:18 08 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2020

18:06 08 Μαρ 2021  –  [ΕΛΓΕΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

17:56 08 Μαρ 2021  –  [ΟΤΕ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Η Trastor ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο των Logistics με την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο

17:45 08 Μαρ 2021  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

17:26 08 Μαρ 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

CPI A.E.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ. 8.3.2021

16:08 08 Μαρ 2021  –  [ΣΠΙ]

CPI A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:01 08 Μαρ 2021  –  [ΣΠΙ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:32 08 Μαρ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)

14:10 08 Μαρ 2021  –  [ΠΑΠ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Προτεινόμενη προσφορά €500 εκατομμυρίων Ομολογιών Βιωσιμότητας (SLB «sustainability-linked bonds») με λήξη το 2026

10:21 08 Μαρ 2021  –  [ΔΕΗ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:19 08 Μαρ 2021  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:16 08 Μαρ 2021  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:54 08 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:39 08 Μαρ 2021  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:37 08 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

05– 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 REDS Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:29 05 Μαρ 2021  –  [ΚΑΜΠ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:20 05 Μαρ 2021  –  [ΚΑΜΠ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

18:56 05 Μαρ 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:56 05 Μαρ 2021  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:50 05 Μαρ 2021  –  [ΠΑΠ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2021

17:29 05 Μαρ 2021  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων – Συγκρότηση σε Σώμα (Ορθή Επανάληψη)

17:27 05 Μαρ 2021  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:25 05 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2020 & Πρόσκληση σε Conference Call

17:19 05 Μαρ 2021  –  [ΣΑΡ]

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.:  Ειδικοί διαπραγματευτές οι EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

17:17 05 Μαρ 2021  –  [ΠΕΡΦ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (04/3/2021)

17:06 05 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (4/3/2021)

17:06 05 Μαρ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

16:26 05 Μαρ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

16:06 05 Μαρ 2021  –  [ΔΟΜΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

15:46 05 Μαρ 2021  –  [CNLCAP]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.02.2021 (Ορθή Επανάληψη)

14:23 05 Μαρ 2021  –  [ΒΙΟΤ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

13:11 05 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΑΛ]

SATO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

12:50 05 Μαρ 2021  –  [ΣΑΤΟΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:31 05 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:22 05 Μαρ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:15 05 Μαρ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (03/3/2021)

10:04 05 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:43 05 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

04- 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αlpha Bank: Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής, μέσω επιτυχημένης έκδοσης ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ.

21:00 04 Μαρ 2021  –  [ΑΛΦΑ]

VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση γνωστοποιήσεων σημαντικών συμμετοχών

19:20 04 Μαρ 2021  –  [ΒΙΟ]

PREMIA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

17:40 04 Μαρ 2021  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

17:28 04 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:07 04 Μαρ 2021

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Η ρωσική ATON επέλεξε το Axia για την αυτοματοποίηση και ψηφιοποιηση των εργασιών της

15:12 04 Μαρ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:36 04 Μαρ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

12:41 04 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:27 04 Μαρ 2021  –  [ΑΒΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:57 04 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:31 04 Μαρ 2021  –  [ΙΚΤΙΝ]

PREMIA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

10:06 04 Μαρ 2021  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03 04 Μαρ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας – Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:52 04 Μαρ 2021  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:36 04 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

02- 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

19:21 02 Μαρ 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:10 02 Μαρ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (01/3/2021)

18:12 02 Μαρ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:42 02 Μαρ 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:24 02 Μαρ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:16 02 Μαρ 2021  –  [ΣΑΡ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο δίμηνο του 2021

13:33 02 Μαρ 2021  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:01 02 Μαρ 2021  –  [ΒΙΟΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:34 02 Μαρ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Η Πειραιώς και η Intrum υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Vega

10:33 02 Μαρ 2021  –  [ΠΕΙΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ – Εξαγορά Wedia

09:58 02 Μαρ 2021  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

09:57 02 Μαρ 2021  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09:53 02 Μαρ 2021  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 02 Μαρ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09:38 02 Μαρ 2021  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:18 02 Μαρ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

01- 03 – 2021  /  Πηγή athexgroup

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση ορισμού νέου Εσωτερικού Ελεγκτή

20:06

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ

19:57

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ SingularLogic (Ορθή Επανάληψη – Δεν είναι διαθέσιμη η ελληνική μετάφραση)

19:39

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2020

19:15

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (26/2/2021)

18:41

SPACE HELLAS Α.Ε.:  SPACE HELLAS Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ SingularLogic

18:25

EPSILON NET Α.Ε.:  EPSILON NET Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ SINGULARLOGIC

18:23

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP – Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020

17:59

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

17:52

FORTHNET A.E.:  FORTHNET A.E. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

17:26

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (26/2/2021)

15:37  –  [ΜΠΡΙΚ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

14:46  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:05  –  [ΣΑΡ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

10:32  –  [ΕΕΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  BriQ Properties: € 100,4 εκ. η αξία αποτίμησης των 28 ακινήτων της εταιρείας

10:21  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:08  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06  –  [ΠΡΟΦ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:44  –  [ΜΟΗ]

26– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20:10 26 Φεβ 2021  –  [ΜΑΣΟΠ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:55 26 Φεβ 2021  –  [ΜΙΓ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:29 26 Φεβ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:17 26 Φεβ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

CENERGY HOLDINGS:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνεργασία μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και της Σωληνουργεία Κορίνθου για την προώθηση της χρήσης υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας

19:11 26 Φεβ 2021  –  [CENER]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:10 26 Φεβ 2021  –  [ΕΤΕ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.02.2021

19:02 26 Φεβ 2021  –  [ΒΙΟΤ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Εκλογής Πρόεδρου Επιτροπής Ελέγχου

18:56 26 Φεβ 2021  –  [ΒΙΟΤ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

18:54 26 Φεβ 2021  –  [ΠΛΑΙΣ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  Δελτίο Τύπου

18:51 26 Φεβ 2021  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΣ 26.02.2021_ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ

18:45 26 Φεβ 2021  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

18:40 26 Φεβ 2021  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ορθή επανάληψη ανακοίνωσης από 18.12.2020 για την ΑΜΚ

18:40 26 Φεβ 2021  –  [ΤΖΚΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

18:35 26 Φεβ 2021

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

18:24 26 Φεβ 2021  –  [ΕΚΤΕΡ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:19 26 Φεβ 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

18:12 26 Φεβ 2021  –  [ΕΛΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Αποφάσεις Δ. Σ. για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς – έγκριση οικονομικών καταστάσεων 9μήνου 2020

17:39 26 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (25/2/2021)

16:58 26 Φεβ 2021  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:56 26 Φεβ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή Κουπονιών ΜΛΣ02

16:31 26 Φεβ 2021  –  [ΜΛΣ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

15:09 26 Φεβ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:32 26 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 26 Φεβ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

10:00 26 Φεβ 2021  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:59 26 Φεβ 2021  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:38 26 Φεβ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

 

25– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:42  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

18:33  –  [ΕΛΠΕ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:32  –  [ΣΠΕΙΣ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2020

18:16  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (24/2/2021)

18:03  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων – Συγκρότηση σε Σώμα

17:31  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

17:28  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου/Έτους 2020

17:21  –  [ΕΛΠΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Υπογραφή σύμβασης για το ηλεκτρονικό εισιτήριο Θεσσαλονίκης

14:19  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:07  –  [ΠΡΟΦ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Έτους 2020

13:05  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/02/2021

11:36  –  [ΣΑΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:20  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:15  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:37  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:29  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

24– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup                    

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:31  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Intralot de Peru

17:42  –  [ΙΝΛΟΤ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (23/2/2021)

16:56  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (23/2/2021)

16:55  –  [ΜΠΡΙΚ]

YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

16:13  –  [ΥΑΛΚΟ]

YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:13  –  [ΥΑΛΚΟ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

11:19  –  [ΑΣΚΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:09  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:28  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:21  –  [ΣΑΡ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:16  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

 

23– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup   

AVE Α.Ε.:  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ

18:48  –  [ΑΒΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:40  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:40  –  [ΕΥΠΙΚ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – 23η περίοδος μετατροπής

17:39  –  [ΦΟΡΘ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επίσκεψη του Πρέσβη του Ισραήλ στην INTRACOM DEFENSE

12:40  –  [ΙΝΤΚΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/2/2021)

11:47  –  [ΜΠΡΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/2/2021)

11:45  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:12  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Στην INTRASOFT το βραβείο SAP Partner Excellence Award 2020 σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

11:04  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:52  –  [ΕΥΠΙΚ]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

10:19  –  [ΕΥΑΠΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:13  –  [ΕΧΑΕ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:11  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:11  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:05

PROFILE A.E.B.E.:  PROFILE A.E.B.E.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:51

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση

09:25

22– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

                                                                                                                    

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Εσωτερική αξία μετοχής

20:50 22 Φεβ 2021

SPACE HELLAS Α.Ε.:  SPACE HELLAS Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:52 22 Φεβ 2021

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:Αγορά ιδίων μετοχών (19/2/2021)

18:34 22 Φεβ 2021

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ: Ανακοίνωση

18:15 22 Φεβ 2021

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. : Αγορά ιδίων μετοχών (19/2/2021)

18:12 22 Φεβ 2021

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ: Οικονομικά αποτελέσματα 2020 της ΟΛΠ Α.Ε.

16:51 22 Φεβ 2021

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.- Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

16:41 22 Φεβ 2021

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:11 22 Φεβ 2021

AS COMPANY Α.Ε.:  A.S. COMPANY – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:06 22 Φεβ 2021

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:41 22 Φεβ 2021

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  ALPHA TΡAΠEZA Α.Ε. – Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007, αρθρ.9, παρ.5

14:13 22 Φεβ 2021

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:10 22 Φεβ 2021

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:44 22 Φεβ 2021

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ – ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

10:36 22 Φεβ 2021

EPSILON NET Α.Ε.:  EPSILON NET – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10:29 22 Φεβ 2021

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ – ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

10:23 22 Φεβ 2021

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:15 22 Φεβ 2021

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 22 Φεβ 2021

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy ύψους Ευρώ 10,8 δισ. και την πώληση 80% της Cepal Holdings

08:56 22 Φεβ 2021

19- 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup       

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:06  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου 15.02.2021-Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής

19:04  –  [ΚΕΚΡ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ 15.02.2021-Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελεγχου

18:58  –  [ΚΕΚΡ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Aπόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ 15.02.2021: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

18:54  –  [ΚΕΚΡ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:53  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:40  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού ΕΓΣ 15.02.2021 εκλογής νέου Δ.Σ. και ορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου

17:58  –  [ΚΕΚΡ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Εκλογής Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

17:46  –  [ΚΕΚΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (18/2/2021)

17:37  –  [ΜΠΡΙΚ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π: Πώληση τριών πρατηρίων υγρών καυσίμων

17:36  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών (18/2/2021)

17:35  –  [ΚΟΥΕΣ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2021

15:57  –  [ΟΛΠ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

15:01  –  [TITC]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13:39  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:07  –  [ΑΣΚΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 961/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:55  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:40  –  [ΠΕΙΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:09  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02  –  [ΜΟΗ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:30  –  [ΣΑΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:25  –  [ΙΑΣΩ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:25  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

17– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Πρόσκληση EΓΣ FF GROUP

19:18 17 Φεβ 2021  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Νέα σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

19:13 17 Φεβ 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ FORTHNET-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ & ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:39 17 Φεβ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

18:38 17 Φεβ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ FORTHNET-ΕΚΛΟΓΗ ΝΈΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

18:33 17 Φεβ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:03 17 Φεβ 2021  –  [ΦΟΡΘ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:43 17 Φεβ 2021

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:19 17 Φεβ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:36 17 Φεβ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:39 17 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

09:40 17 Φεβ 2021

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:21 17 Φεβ 2021  –  [ΙΑΣΩ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:12 17 Φεβ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση για την Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

08:30 17 Φεβ 2021  –  [ΠΛΑΘ]

16- 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:24  –  [ΣΠΕΙΣ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 (Ορθή Επανάληψη)

18:48  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

18:07  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:05  –  [ΕΧΑΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών

16:41  –  [ΜΠΡΙΚ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)

14:33  –  [ΦΡΙΓΟ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Διόρθωση)

14:27  –  [ΦΡΙΓΟ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

12:06  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Το πέρασμα στη νέα εποχή – H MYTILINEOS επεκτείνεται δυναμικά στον Τομέα των Α.Π.Ε. και της σύγχρονης ενεργειακής διαχείρισης

09:43  –  [ΜΥΤΙΛ]

15– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:22 15 Φεβ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Μελών Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

17:34 15 Φεβ 2021  –  [ΚΕΚΡ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ

17:29 15 Φεβ 2021  –  [ΚΕΚΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:02 15 Φεβ 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

16:46 15 Φεβ 2021  –  [ΠΛΑΚΡ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

15:53 15 Φεβ 2021  –  [ΦΡΙΓΟ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για Εκλογή Νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

15:53 15 Φεβ 2021  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15/02/2021

14:54 15 Φεβ 2021  –  [ΚΕΚΡ]

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:46 15 Φεβ 2021  –  [ΜΕΒΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών

12:47 15 Φεβ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:08 15 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 15 Φεβ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

12– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:46  –  [ΣΠΕΙΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΝAV/share) 31 Ιανουαρίου 2021

17:54  –  [CNLCAP]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου-Ολοκλήρωση της συναλλαγής για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (Project Icon) με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

17:30  –  [ΕΤΕ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση Συναλλαγών

16:42  –  [ΟΠΑΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (11/2/2021)

16:41  –  [ΜΠΡΙΚ]

CORAL A.E.:  Νέος Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ομίλου Coral

15:49

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:41  –  [ΜΟΗ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ : ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΜΗΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:16  –  [ΚΛΜ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  H BriQ Properties επενδύει σε αυτοτελές κτίριο γραφείων στον Πειραιά

09:27  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

08:53  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Σύνοψη Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης_Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

08:24  –  [ΠΛΑΘ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:21  –  [ΙΑΣΩ]

 

11– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:56  –  [ΣΠΕΙΣ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

18:40  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:50  –  [ΕΧΑΕ]

CPI A.E.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:39  –  [ΣΠΙ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

17:30  –  [ΕΧΑΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (10/2/2021)

17:04  –  [ΜΠΡΙΚ]

CPI A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:45  –  [ΣΠΙ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:19  –  [ΙΝΤΕΤ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:59

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:25  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:47  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:43  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:40  –  [ΜΟΗ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

10:34  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:12  –  [ΠΡΟΦ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ υπέγραψε συμφωνία Εξαγοράς Πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της CLOUDFIN

09:13  –  [ΛΥΚ]

COCA-COLA HBC A.G.:  COCA-COLA HBC – 2020 FULL YEAR RESULTS – Operational agility delivers resilient performance

09:04  –  [ΕΕΕ]

10– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών

18:59 10 Φεβ 2021  –  [ΒΙΟ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:51 10 Φεβ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

18:20 10 Φεβ 2021  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

17:43 10 Φεβ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

17:39 10 Φεβ 2021  –  [ΕΛΧΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:30 10 Φεβ 2021  –  [ΣΑΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (9/2/2021)

17:26 10 Φεβ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού Εκλογής ΕΕ Ορθή Επανάληψη

17:03 10 Φεβ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:03 10 Φεβ 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου λόγω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε νέους επιχειρηματικούς τομείς

12:44 10 Φεβ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10:40 10 Φεβ 2021  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10:35 10 Φεβ 2021  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:33 10 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

10:03 10 Φεβ 2021  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:56 10 Φεβ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:18 10 Φεβ 2021  –  [ΙΑΣΩ]

08– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Η INTRALOT ανακοινώνει την πώληση του μεριδίου της στην Intralot de Peru και την επέκταση του συμβολαίου τεχνολογίας της

19:04  –  [ΙΝΛΟΤ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:34  –  [ΣΠΕΙΣ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:36  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

FORTHNET A.E.:  Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ.

17:34  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:21  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

17:14  –  [ΟΛΥΜΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (5/2/2021)

17:00  –  [ΜΠΡΙΚ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:59

COCA-COLA HBC A.G.:  NEW TIME for the conference call invitation for investors and analysts for the 2020 full-year results on Thursday, 11 February 2021

16:46  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:30  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  Ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προγραμματισμένης για τις 16/02/2021

15:03  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

13:28  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:40  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:44  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:50  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:31  –  [ΣΑΡ]

AVE Α.Ε.:  ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

09:28  –  [ΑΒΕ]

08– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:50  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:31  –  [ΣΑΡ]

AVE Α.Ε.:  ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

09:28  –  [ΑΒΕ]

 05- 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)

19:23 05 Φεβ 2021  –  [ΒΙΟΤ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:22 05 Φεβ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Χρηματοοικονομικό Ημερολόγιο 2021

17:36 05 Φεβ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:26 05 Φεβ 2021  –  [ΣΙΔΜΑ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:25 05 Φεβ 2021  –  [ΜΙΓ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:23 05 Φεβ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

17:05 05 Φεβ 2021  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:34 05 Φεβ 2021  –  [ΒΙΟΚΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (4/2/2021)

16:33 05 Φεβ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (3/2/2021)

16:32 05 Φεβ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 05.02.2021

13:03 05 Φεβ 2021  –  [ΠΑΣΑΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:01 05 Φεβ 2021  –  [CNLCAP]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:22 05 Φεβ 2021  –  [ΟΛΥΜΠ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

12:11 05 Φεβ 2021  –  [ΑΣΚΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:30 05 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

10:16 05 Φεβ 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:15 05 Φεβ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:05 05 Φεβ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

 

03– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19:20 03 Φεβ 2021  –  [ΕΠΙΛΚ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:20 03 Φεβ 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Πρακτικό ΔΣ Συγκρότησης σε Σώμα- Απόσπασμα Πρακτικού Εκλογής ΕΕ

17:59 03 Φεβ 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:56 03 Φεβ 2021  –  [ΒΙΟΤ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών

17:38 03 Φεβ 2021  –  [ΠΑΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:23 03 Φεβ 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

17:04 03 Φεβ 2021  –  [ΑΡΑΙΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (2/2/2021)

16:00 03 Φεβ 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:45 03 Φεβ 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:56 03 Φεβ 2021  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:23 03 Φεβ 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

 

02– 02 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:19  –  [ΣΑΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:31  –  [ΕΧΑΕ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

17:19  –  [ΑΡΑΙΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση /Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021

17:11  –  [ΟΤΕ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

15:55  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (29/1/2021)

15:32  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 580/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:54  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 579/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:48  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

13:27  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση μετά την απόφαση διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών

13:13  –  [ΚΕΡΑΛ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Marshall Aerospace and Defence Group και η INTRACOM DEFENSE υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας για Ολοκληρωμένες Υβριδικές Λύσεις Ηλεκτρικής Ισχύος

12:29  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:05  –  [ΜΟΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:52  –  [ΚΡΙ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:46  –  [ΕΥΠΙΚ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

10:38  –  [ΑΝΔΡΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:21  –  [ΟΤΟΕΛ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

09:55  –  [ΠΠΑΚ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:55  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

09:54  –  [ΠΠΑΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:33  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:23  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

09:20  –  [ΕΧΑΕ]

 

29- 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19:24 29 Ιαν 2021  –  [ΕΤΕ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18:39 29 Ιαν 2021  –  [ΒΙΟΤ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:33 29 Ιαν 2021  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

18:29 29 Ιαν 2021  –  [ΒΙΟΤ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση – Αντικατάσταση εκπροσώπου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 3864/2010

18:25 29 Ιαν 2021  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Έναρξη κατασκευής του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑπορριμμάτωνΠελοποννήσου»

18:09 29 Ιαν 2021  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΠ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

17:50 29 Ιαν 2021  –  [ΦΟΡΘ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση κατόποιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

17:43 29 Ιαν 2021  –  [ΜΛΣ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:28 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:28 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:27 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:26 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:25 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:19 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

17:14 29 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΙΦ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

16:59 29 Ιαν 2021  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

15:32 29 Ιαν 2021  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

15:26 29 Ιαν 2021  –  [ΚΡΙ]

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση μετά την απόφαση διαγράφης από το Χρηματιστήριο Αθηνών

15:15 29 Ιαν 2021  –  [ΕΥΒΡΚ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:49 29 Ιαν 2021

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:03 29 Ιαν 2021  –  [ΜΕΡΚΟ]

AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση διαγραφής των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας «AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών

11:40 29 Ιαν 2021  –  [ΑΧΟΝ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (28/1/2021)

11:11 29 Ιαν 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:11 29 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:11 29 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 29 Ιαν 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

09:59 29 Ιαν 2021  –  [ΑΒΑΞ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:54 29 Ιαν 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

09:37 29 Ιαν 2021

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

09:35 29 Ιαν 2021  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

08:22 29 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]

28– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:08  –  [ΣΠΕΙΣ]

CENERGY HOLDINGS:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19:06  –  [CENER]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

17:51  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:46  –  [ΚΜΟΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:43  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

17:33  –  [ΕΛΧΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

17:31  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:29  –  [ΟΛΥΜΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (27/1/2021)

16:15  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:39  –  [ΓΕΒΚΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

15:28

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμφωνία για τη ναυπήγηση τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran για τις γραμμές του Αργοσαρωνικού

12:42  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)

12:40  –  [ΠΑΠ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 18.01.2021 περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κατόπιν παραιτήσεως μη εκτελεστικού μέλους

11:40  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:20  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10:38  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:35  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ – ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

10:02  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:01  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:51  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:13  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

08:55  –  [ΚΡΙ]

27– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

AVE Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

18:32  –  [ΑΒΕ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:15  –  [ΠΑΠ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

17:30  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ.101 ΤΟΥ Ν.4548/2018

16:22  –  [ΕΥΠΙΚ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 29/12/2020 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

14:21  –  [ΚΟΥΑΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (26/1/2021)

12:25  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:04  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

09:53  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:20  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:11  –  [ΚΡΙ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ. της 18-01-2021 περί Αντικατάστασης παραιτηθέντων Συμβούλων και Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

19:00 26 Ιαν 2021  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ορθή Επανάληψη της από 19.01.2021 Ανακοινώσεως, Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

18:33 26 Ιαν 2021  –  [ΠΛΑΘ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (25/1/2021)

17:24 26 Ιαν 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – 22η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

17:23 26 Ιαν 2021  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:23 26 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:17 26 Ιαν 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:09 26 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

13:10 26 Ιαν 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

12:38 26 Ιαν 2021  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση / Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Q4/ 2020

10:41 26 Ιαν 2021  –  [ΟΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24 26 Ιαν 2021  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21 26 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:54 26 Ιαν 2021  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:14 26 Ιαν 2021  –  [ΟΤΟΕΛ]

 

26– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Αντίγραφο του Πρακτικού του Δ.Σ. της 18-01-2021 περί Αντικατάστασης παραιτηθέντων Συμβούλων και Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

19:00  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ορθή Επανάληψη της από 19.01.2021 Ανακοινώσεως, Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

18:33  –  [ΠΛΑΘ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (25/1/2021)

17:24  –  [ΜΠΡΙΚ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – 22η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

17:23  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:23  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:17  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:09  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

13:10  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

12:38  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση / Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Q4/ 2020

10:41  –  [ΟΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:54  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:14  –  [ΟΤΟΕΛ]

25– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:57  –  [ΣΠΕΙΣ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

18:33  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

18:00  –  [ΕΧΑΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:39  –  [ΠΡΟΦ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:36  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:36  –  [ΠΑΠ]

PASAL A.E.:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

17:20  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:13  –  [ΕΛΒΙΟ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:06  –  [ΠΑΣΑΛ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

17:05  –  [ΟΛΘ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Ανανέωση σύμβασης προμήθειας με την Coca-Cola HBC AG

14:45  –  [ΦΡΙΓΟ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/1/2021)

14:34  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15/02/2021

13:24  –  [ΚΕΚΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

12:07  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:36

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:20  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:18  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:26  –  [ΜΟΗ]

22– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:02 22 Ιαν 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:48 22 Ιαν 2021  –  [ΚΑΜΠ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Παράταση προθεσμιών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ

17:37 22 Ιαν 2021  –  [ΔΕΗ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:36 22 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή Κουπονιών ΜΛΣ03

14:59 22 Ιαν 2021  –  [ΜΛΣ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:45 22 Ιαν 2021  –  [ΙΝΤΕΤ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία Epsilon SingularLogic

12:50 22 Ιαν 2021  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:45 22 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:18 22 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (21/1/2021)

10:56 22 Ιαν 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (20/1/2021)

10:44 22 Ιαν 2021  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρατείνει την προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία lock-up προκειμένου να δοθεί στους επενδυτές περισσότερος χρόνος για τη μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων

10:28 22 Ιαν 2021  –  [ΙΝΛΟΤ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Εισαγωγή Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

10:09 22 Ιαν 2021  –  [ΦΡΛΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:01 22 Ιαν 2021  –  [ΟΤΕ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία Epsilon SingularLogic Α.Ε.

09:59 22 Ιαν 2021  –  [ΕΠΣΙΛ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

09:58 22 Ιαν 2021  –  [ΦΡΛΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:45 22 Ιαν 2021  –  [ΠΡΟΦ]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

09:26 22 Ιαν 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΑ ΚΑΙ ΧΑΚ

09:22 22 Ιαν 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

08:28 22 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]

21– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:08  –  [ΣΠΕΙΣ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:45  –  [ΑΝΔΡΟ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

18:34  –  [ΦΟΡΘ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

18:20  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

18:07  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

18:00  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

17:54  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

17:48  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Παπουτσάνης: Άνω του 30% η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2020

17:44  –  [ΠΑΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Νέες πιστοποιήσεις ISO 22301 & ISO 14001

13:47  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:24  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Η INTRASOFT σε νέο έργο Αξιολόγησης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

11:07  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:00  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:52  –  [ΜΟΗ]

20– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

20:56 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

20:12 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:35 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:27 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:24 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:24 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:22 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

REDS Α.Ε.:  Ανακοίνωση για καρτάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένη αρ.99 ν. 4548

18:12 20 Ιαν 2021    [ΚΑΜΠ]

 

INTERLIFE AAEΓΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:59 20 Ιαν 2021

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

17:56 20 Ιαν 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:29 20 Ιαν 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:18 20 Ιαν 2021  –  [ΕΥΔΑΠ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14.06.2017 (άρθρο 1 παρ. 5. η)

13:36 20 Ιαν 2021  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12:25 20 Ιαν 2021  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

11:37 20 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

CORAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:01 20 Ιαν 2021

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

10:23 20 Ιαν 2021  –  [TITC]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:16 20 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:07 20 Ιαν 2021  –  [ΠΡΟΦ]

CORAL A.E.:  Ανακοίνωση Επιχειρηματικών εξελίξεων

09:40 20 Ιαν 2021

19– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010, όπως ισχύει

19:25  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:08  –  [ΟΛΥΜΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:43  –  [ΠΡΟΦ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει

18:42  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

18:35  –  [ΠΛΑΘ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση – Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

18:24  –  [ΟΠΑΠ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 319/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

18:16  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:15  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

18:03  –  [ΕΧΑΕ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διάθεσης από την EPSILON NET Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 49,835% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC Α.Ε.»

18:02  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018

18:01  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:00  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Η INTRALOT Ανακοινώνει την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε Σώμα Κατόπιν Παραιτήσεως Mη Εκτελεστικού Μέλους

17:59  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης. (Ορθή Επανάληψη)

17:58  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:51  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:31  –  [ΕΛΧΑ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος

17:27  –  [ΦΟΡΘ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:40  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:51  –  [ΕΥΠΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

14:04  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε συνέχεια εταιρικής πράξης.

11:58  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

11:48    [ΜΟΗ]

 

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

11:22

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:15  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:06  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Νέες επενδύσεις στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων

09:51  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:15  –  [ΙΑΣΩ]

18- 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

PROFILE A.E.B.E.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης.

19:35  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:14  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:01

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/207, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

18:16  –  [ΚΡΕΤΑ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει

17:48  –  [ΠΕΙΡ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Conference call invitation for investors and analysts for the 2020 full-year results on Thursday, 11 February 2021

14:28  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:13  –  [ΕΥΠΙΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:09  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ INTRACOM DEFENSE: Εξελιγμένο σύστημα επικοινωνιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις

11:03  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:08  –  [ΜΟΗ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:59  –  [ΕΠΣΙΛ]

15– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 
Ανακοινώσεις
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

 

17:52 15 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

17:45 15 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΝAV 31.12.2020

 

17:42 15 Ιαν 2021  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις
FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

17:19 15 Ιαν 2021  –  [ΦΟΡΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

10:53 15 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

09:21 15 Ιαν 2021  –  [ΙΑΣΩ]

14– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:02  –  [ΜΟΤΟ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

18:02  –  [ΒΑΡΝΗ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

17:39  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει Επέκταση Συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ

17:38  –  [ΙΝΛΟΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:34  –  [ΠΕΤΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:29  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:23  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Προέδρου (ορθή επανάληψη) (Ορθή Επανάληψη)

17:20  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης – Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Ορθή Επανάληψη)

17:11  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. – Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη) (Ορθή Επανάληψη)

17:11  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Αντικατάσταση μέλους-Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

17:09  –  [ΚΡΙ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 216/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:50  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:49  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:55  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

10:42  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

10:31    [ΙΝΛΟΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:38  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:18  –  [ΙΑΣΩ]

12– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:24  –  [ΕΧΑΕ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Ορισμός Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

18:54  –  [ΠΕΙΡ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Νέο Διοικητικό συμβούλιο στην SingularLogic – Στρατηγική και προοπτικές

18:40  –  [ΣΠΕΙΣ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Νέο Διοικητικό συμβούλιο στην SingularLogic – Στρατηγική και προοπτικές

18:29  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE» ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (CONTINGENT CONVERTIBLE SECURITIES-COCOS) ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

18:12  –  [ΠΕΙΡ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών Α.Ε. στα πλαίσια προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

18:11  –  [ΚΟΥΕΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:09  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

17:49  –  [ΠΑΠ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:25    [ΠΡΕΖΤ]

PASAL A.E.:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ OIKONOMIKOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

15:26  –  [ΠΑΣΑΛ]

DIVERSA A.E.B.E.:  Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ

12:59  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή Κουπονιών ΜΛΣΟ1

11:54  –  [ΜΛΣ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:43  –  [ΒΙΟΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:19  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:46  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:05  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:52  –  [ΟΤΕ]

08– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Προέδρου

18:39 08 Ιαν 2021  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης – Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

18:38 08 Ιαν 2021  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. – Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου

18:38 08 Ιαν 2021  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ.99-101 ΤΟΥ Ν.4548/2018

18:21 08 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]

DIVERSA A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:54 08 Ιαν 2021  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:49 08 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:32 08 Ιαν 2021  –  [CNLCAP]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

17:22 08 Ιαν 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

17:21 08 Ιαν 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – Ανακοίνωση για την Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ. – Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα.

17:15 08 Ιαν 2021  –  [ΕΣΥΜΒ]

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:00 08 Ιαν 2021    [ΕΛΒΙΟ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

16:15 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Αποχώρηση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου – Διορισμός Νέου Οικονομικού Διευθυντή

15:24 08 Ιαν 2021  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ. – Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

14:41 08 Ιαν 2021  –  [ΕΣΥΜΒ]

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:22 08 Ιαν 2021  –  [ΑΕΓΕΚ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:08 08 Ιαν 2021  –  [ΑΝΕΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:29 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:19 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:16 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

10:43 08 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:21 08 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διάθεσης από την Entersoft Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία » Optimum ΑΕ»

10:20 08 Ιαν 2021  –  [ΕΝΤΕΡ]

CORAL A.E.:  Ανακοίνωση Επιχειρηματικών εξελίξεων

10:13 08 Ιαν 2021

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:42 08 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

09:01 08 Ιαν 2021  –  [ΟΛΘ]

07- 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:37  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

DIVERSA A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:10  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2020

17:59  –  [ΠΛΑΚΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:46  –  [ΠΡΟΦ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

17:34  –  [ΜΙΓ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της

17:31  –  [ΕΛΓΕΚ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

17:27  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:27  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

15:25  –  [ΠΛΑΚΡ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

15:07

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:32  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Τροποποίηση του Οργανογράμματος

13:26  –  [ΜΟΗ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Athens Exchange trading date of ordinary shares resulting from the exercise of stock options

12:36  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:55  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:14  –  [ΜΟΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:12  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:06  –  [ΜΟΤΟ]

0501 – 202 /  Πηγή athexgroup

Ανακοινώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

18:35 05 Ιαν 2021  –  [ΠΕΙΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

 

17:33 05 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Μέλους του Δ.Σ.

 

16:35 05 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

11:44 05 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ – ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

09:49 05 Ιαν 2021  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

 

09:42 05 Ιαν 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

09:26 05 Ιαν 2021  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

09:21 05 Ιαν 2021  –  [ΟΤΕ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

 

09:13 05 Ιαν 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

 

17:53 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου

 

17:51 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Μέλους του Δ.Σ.

 

17:50 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

17:39 04 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

17:37 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Ανακοινώσεις
ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

15:43 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΒΙΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

 

12:51 04 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

10:19 04 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

 

09:43 04 Ιαν 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

 

08:27 04 Ιαν 2021  –  [ΙΑΣΩ]

0401 – 202 /  Πηγή athexgroup

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:22  –  [ΚΑΜΠ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

18:07  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

17:53  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου

17:51  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Μέλους του Δ.Σ.

17:50  –  [ΕΛΧΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:37  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15:43  –  [ΕΛΒΙΟ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση ΔΣ ΟΛΠ Α.Ε.

15:10  –  [ΟΛΠ]

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15:03  –  [ΦΟΥΝΤΛ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση 9/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση) (Ορθή Επανάληψη)

14:57  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

DIVERSA A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:50  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

12:51  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:41  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:19  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:43  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

08:27  –  [ΙΑΣΩ]

31– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLIFOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση για κατάθεση αίτησης εξυγίανσης

18:30  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

17:47    [ΠΡΕΖΤ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:03  –  [ΚΟΥΑΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

16:47  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:12  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

16:09  –  [ΕΧΑΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης με δικαίωμα απόκτησης νεοεκδοθεισών Μετοχών της Τράπεζας (Stock Options Plan) και χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης [31.12.2020]

15:50  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

15:41  –  [ΕΧΑΕ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:46  –  [ΠΠΑΚ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  Χρονική Επέκταση Ισχύουσας Σύμβασης

14:09  –  [ΕΥΔΑΠ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:04  –  [ΠΠΑΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:03  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:40  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:39  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ INTRAKAT ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ FRACASSO HELLAS

13:36  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007

13:34  –  [ΑΚΡΙΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:42  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με τη μερική από-επένδυση της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD από την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

10:43  –  [ΜΟΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:09  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:48  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42  –  [ΜΥΤΙΛ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Alpha Bank: έναρξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων

09:20  –  [ΑΛΦΑ]

30– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

20:11 30 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Υπογράφει Επέκταση Συμβολαίου με την Lotterywest στη Δυτική Αυστραλία μέχρι το 2026

18:09 30 Δεκ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Έγκριση της διάσπασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας.

17:50 30 Δεκ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

17:49 30 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:35 30 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:34 30 Δεκ 2020    [ΕΠΣΙΛ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

17:33 30 Δεκ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:25 30 Δεκ 2020    [ΣΠΕΙΣ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:21 30 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11.12.2020

17:17 30 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:28 30 Δεκ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:26 30 Δεκ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10921/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:19 30 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

16:17 30 Δεκ 2020  –  [ΠΡΕΖΤ]

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:02 30 Δεκ 2020  –  [ΕΥΒΡΚ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:00 30 Δεκ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:35 30 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:46 30 Δεκ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

13:29 30 Δεκ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

12:31 30 Δεκ 2020  –  [ΙΝΤΕΤ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

10:50 30 Δεκ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:37 30 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

10:26 30 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:51 30 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ – Εξαγορά Optimum

09:45 30 Δεκ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

09:01 30 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

29– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:01  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:00  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:55  –  [ΕΧΑΕ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού Προέδρου της

17:54  –  [ΠΕΙΡ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Αλλαγή στην Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

17:45  –  [ΟΛΘ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

17:41  –  [ΠΕΙΡ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:23  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:18  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

17:13  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανακοίνωση ΔΡΟΜΕΑΣ 29.12.2020

17:07  –  [ΔΡΟΜΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:58

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:47  –  [ΒΑΡΝΗ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  Υπογραφή Σύμβασης για τη σύναψη Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου

16:41  –  [ΚΛΜ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

15:50  –  [ΝΙΚΑΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  Ανακοίνωση για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

15:23  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10865/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:13  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης

13:00  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  Εισαγωγή νέων μετοχών προερχομένων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

12:59  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης σε Σώμα

12:57  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης

12:56  –  [ΙΝΛΟΤ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:26  –  [ΟΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:56  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

09:17  –  [ΙΑΣΩ]

28– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:46  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση για δήλωση αρθ.24 παρ.2 ν.3461/2006

17:53  –  [ΦΟΡΘ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

17:42  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Prodea Investments: Πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων

17:40  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:30  –  [ΠΕΤΡΟ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

17:23  –  [ΦΟΡΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:19  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

16:02  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

15:27  –  [ΑΤΕΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRAKAT της 28/12/2020

14:46  –  [ΙΝΚΑΤ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου για την εκ νέου Συγκρότηση σε Σώμα

10:19  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020

09:54  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:50  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:47  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Phoenix

09:29  –  [ΠΕΙΡ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.

16:24 24 Δεκ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

14:01 24 Δεκ 2020  –  [ΣΠΥΡ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

13:40 24 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:13 24 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ

09:41 24 Δεκ 2020

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

09:41 24 Δεκ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:41 24 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

23- 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22:48 23 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ PAPERPACK ABEE

18:31 23 Δεκ 2020  –  [ΠΠΑΚ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Έγκριση Κρατικής Ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

18:13 23 Δεκ 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Aπόκτηση κτιρίου γραφείων στην Αθήνα έναντι τιμήματος €17.100.000

18:10 23 Δεκ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

17:41 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

17:38 23 Δεκ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση Εκλογής Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

17:36 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

17:30 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 23.12.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:29 23 Δεκ 2020  –  [ΠΑΠ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:21 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:01 23 Δεκ 2020

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10797/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:46 23 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

15:10 23 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14:25 23 Δεκ 2020    [ΙΝΤΚΑ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:57 23 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10791/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:49 23 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10790/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:47 23 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

10:26 23 Δεκ 2020  –  [ΟΛΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 23 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:51 23 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 23 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:17 23 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS εδραιώνει τη θέση της Αυστραλία

09:09 23 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκ νέου Συγκρότηση σε Σώμα

08:52 23 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

22– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:07 22 Δεκ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:36 22 Δεκ 2020  –  [ΑΣΚΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:18 22 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

18:06 22 Δεκ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ολοκλήρωση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

17:53 22 Δεκ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:50 22 Δεκ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:48 22 Δεκ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση: 17η Περίοδος Εκτοκισμού Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

17:43 22 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση ΜΟΔ – 21η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

17:36 22 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:33 22 Δεκ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:28 22 Δεκ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:23 22 Δεκ 2020

AVE Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:49 22 Δεκ 2020  –  [ΑΒΕ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

15:13 22 Δεκ 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

14:33 22 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:12 22 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

11:21 22 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

11:18 22 Δεκ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:47 22 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:45 22 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

09:53 22 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:43 22 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40 22 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

09:16 22 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων Ρουμάνικου Ρίσκου (Project Danube) στην Bain Capital Credit

08:33 22 Δεκ 2020  –  [ΕΤΕ]        

21– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση αναφορικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις

18:43  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

18:40  –  [ΛΑΜΔΑ]

FORTHNET A.E.:  Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

18:09  –  [ΦΟΡΘ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:56  –  [ΑΒΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:48  –  [ΜΟΤΟ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:02  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2014

15:10  –  [ΑΡΑΙΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 21.12.2020

12:59  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:42  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS αποκτά το πρώτο φωτοβολταϊκό έργο στην Ισπανία

11:38  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:33  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:27  –  [ΜΟΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή ΕΚ

10:48  –  [ΙΑΣΩ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:44  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

10:39  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24  –  [ΠΡΟΦ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:57  –  [ΒΙΟΤ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας

08:58  –  [ΔΕΗ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08:49  –  [ΕΤΕ]

REDS Α.Ε.:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αρ. 99 ν.4548/2018

08:40  –  [ΚΑΜΠ]

18- 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση

21:10 18 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

20:22 18 Δεκ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:53 18 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:43 18 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

19:08 18 Δεκ 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ/ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

18:53 18 Δεκ 2020  –  [ΑΤΤ]

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

18:44 18 Δεκ 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007

18:42 18 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:29 18 Δεκ 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

18:16 18 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας

18:04 18 Δεκ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:49 18 Δεκ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:48 18 Δεκ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:47 18 Δεκ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

17:40 18 Δεκ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π: Πώληση ακινήτου επι της Λ. Κηφισίας 270 στο Χαλάνδρι

17:20 18 Δεκ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:14 18 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:13 18 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Διευκρινιστική Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της από 17.12.2020 Έκτακτης Γ.Σ.

16:32 18 Δεκ 2020  –  [ΜΛΣ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:00 18 Δεκ 2020  –  [ΕΕΕ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

13:45 18 Δεκ 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2014

12:09 18 Δεκ 2020  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10682/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:40 18 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10678/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:39 18 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:38 18 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:20 18 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:18 18 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:58 18 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:37 18 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:57 18 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

16– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας

18:27 16 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010

18:08 16 Δεκ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:45 16 Δεκ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007

17:35 16 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων

16:56 16 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 14ης Δεκεμβρίου 2020

16:51 16 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

16:43 16 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ομόφωνη απαλλαγή της MIG από όλες τις κατηγορίες στην υπόθεση FOCUS

16:17 16 Δεκ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.12.2020

15:16 16 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:41 16 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10600/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

13:31 16 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ά ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

11:54 16 Δεκ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών

11:49 16 Δεκ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:14 16 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10597/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:13 16 Δεκ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

11:13 16 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:37 16 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 16 Δεκ 2020  –  [CNLCAP]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:53 16 Δεκ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 16 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση Συγκρότησης νέου ΔΣ σε σώμα

09:43 16 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

11– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020

19:00  –  [ΠΕΙΡ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020

18:22  –  [ΦΟΡΘ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:13  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Σύνοψη των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 11ης Δεκεμβρίου 2020

18:12  –  [ΕΛΓΕΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:53  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2020

17:41  –  [ΤΖΚΑ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:33  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:25  –  [ΝΙΟΥΣ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1/1 – 30/9/2020 και πρόσφατες εξελίξεις στη δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε.

17:24  –  [ΟΛΘ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:08  –  [ΚΑΜΠ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:01  –  [ΚΑΜΠ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:10    [ΣΠΕΙΣ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

14:45  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020

14:44  –  [ΕΛΒΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συναλλαγής άμεσης αποεπένδυσης της IREON INVESTMENTS LTD από την OPTIMA FACTORS Α.Ε.

14:43  –  [ΜΟΗ]

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.:  1. Έκτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2. Πληρωμή 1ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

14:19

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:45  –  [ΠΡΟΦ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

13:40

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Διευκρίνιση επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Δεκεμβρίου 2020

13:25  –  [ΦΡΛΚ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη ΄Γ Τριμήνου 2020

12:52  –  [ΑΚΡΙΤ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

12:48  –  [ΜΟΥΖΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:46  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

12:19  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:02  –  [ΜΟΗ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

11:59

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:59  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΙΚΕΑ Βουλγαρία: 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας

11:13  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:09  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:55  –  [ΚΡΙ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:49  –  [CNLCAP]

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.:  Βασικά Οικονομικά Μεγέθη ΓΆ Τριμήνου 2020

10:17  –  [ΞΥΛΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:08  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:35  –  [ΜΥΤΙΛ]

10– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

20:35    [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  Έκθεση της Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.

20:27  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

20:13  –  [ΦΟΡΘ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020

19:16  –  [ΠΕΙΡ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

18:50  –  [ΟΛΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2019

18:44  –  [ΟΠΑΠ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

18:43  –  [ΝΑΚΑΣ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2014

18:30  –  [ΟΠΑΠ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18:19  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

18:10  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Έκθεση του Δ.Σ., 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

18:03  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

DIVERSA A.E.B.E.:  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

18:01  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:36  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:35  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

17:34  –  [ΑΛΜΥ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:34  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:33  –  [ΠΕΤΡΟ]

CORAL A.E.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 Coral Όμιλος Εταιρειών (Ορθή Επανάληψη)

15:56

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2020

15:34  –  [ΜΑΘΙΟ]

CORAL A.E.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 Coral Όμιλος Εταιρειών

12:59

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:34

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:32  –  [CNLCAP]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:31  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.:  MEDITERRA AE_ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

11:12  –  [ΜΑΣΟΠ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

10:48  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:25  –  [ΜΟΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:22  –  [ΚΡΙ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS κυριαρχεί στα «πράσινα» έργα σε κάθε γωνιά του πλανήτη

10:09  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:40  –  [ΣΑΡ]

09– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση σε συναίνεση προς τους κατόχους των Swissbonds

20:04 09 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση σε συναίνεση προς τους κατόχους των Eurobonds

20:03 09 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:47 09 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

18:07 09 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:52 09 Δεκ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

16:34 09 Δεκ 2020  –  [ΠΡΕΖΤ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Νέα επένδυση της ΟΛΠ Α.Ε. στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

15:45 09 Δεκ 2020  –  [ΟΛΠ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανακοίνωση ΔΡΟΜΕΑΣ 09.12.2020

13:52 09 Δεκ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:44 09 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:55 09 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:54 09 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:45 09 Δεκ 2020  –  [CNLCAP]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:44 09 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:21 09 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:13 09 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

07– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

19:39 07 Δεκ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2020

17:50 07 Δεκ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:45 07 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39 07 Δεκ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση για τη διαδικασία εξυγίανσης

15:57 07 Δεκ 2020  –  [ΒΑΡΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:27 07 Δεκ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:44 07 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:54 07 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 07 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

09:37 07 Δεκ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

09:21 07 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:20 07 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:54 07 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

08:29 07 Δεκ 2020  –  [ΕΤΕ]

04– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:54  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

08:29  –  [ΕΤΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:59 04 Δεκ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:33 04 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:23 04 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19

17:21 04 Δεκ 2020  –  [ΜΑΣΟΠ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:18 04 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΟΤΕ AE, 04.12.2020

16:20 04 Δεκ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:10 04 Δεκ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15:27 04 Δεκ 2020  –  [ΠΡΔ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

14:53 04 Δεκ 2020  –  [ΒΑΡΓ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:58 04 Δεκ 2020

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

12:55 04 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:33 04 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:13 04 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:55 04 Δεκ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  Ανακοίνωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

10:18 04 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:17 04 Δεκ 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

10:16 04 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/12/2020

10:02 04 Δεκ 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:48 04 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:44 04 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

09:22 04 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:06 04 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

03– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019

18:32 03 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (Ορθή Επανάληψη)

18:29 03 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

18:28 03 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007

17:46 03 Δεκ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:39 03 Δεκ 2020  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

17:37 03 Δεκ 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:35 03 Δεκ 2020  –  [ΓΕΒΚΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:35 03 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:27 03 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ορισμός νέου Διευθυντή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

16:08 03 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:19 03 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:44 03 Δεκ 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:18 03 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:00 03 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

10:22 03 Δεκ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:04 03 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

09:54 03 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:39 03 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09:33 03 Δεκ 2020  –  [ΑΒΑΞ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:51 03 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

02– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10151/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

21:31  –  [ΜΙΓ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Investor Day

19:58  –  [ΔΕΗ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

19:51  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

19:50  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας

19:17  –  [ΠΑΠ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση – Διοικητικό Συμβούλιο

18:37  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07  –  [ΜΟΤΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

17:52  –  [ΙΝΛΟΤ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΜΗΝΟΥ 2020

17:40  –  [ΦΛΕΞΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:30  –  [ΠΛΑΘ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:26  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:23  –  [ΕΧΑΕ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

16:31  –  [ΑΤΤ]

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 01/12/2020

12:54  –  [ΓΕΔ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση 10129/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση) (Ορθή Επανάληψη)

12:47  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:36  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:23  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS καθιερώνεται διεθνώς στην ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων

09:50  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

09:49  –  [ΙΚΤΙΝ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:46  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:33  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

09:22  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020

09:13  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1-12-2020

08:57  –  [ΕΝΤΕΡ]

30– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση 10113/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

19:24  –  [ΚΕΠΕΝ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το 11μηνο του 2020

19:00  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

18:32  –  [ΔΕΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:31  –  [ΠΛΑΘ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

18:30  –  [ΚΡΙ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση διανομής αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων

18:27  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

18:12  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07  –  [ΜΟΤΟ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:06  –  [ΚΕΠΕΝ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση – Ορισμός Group Chief Transformation Officer (CTO)

18:03  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Παροχή εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, υπέρ της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

17:57  –  [ΙΝΤΚΑ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

17:36  –  [ΚΟΥΕΣ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αποφάσεις της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε

17:31  –  [ΚΟΥΕΣ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:21  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

17:19  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:12  –  [ΝΑΚΑΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

17:06  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

15:58  –  [ΜΟΗ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:27  –  [ΙΑΤΡ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

13:38  –  [ΒΑΡΝΗ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:23

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

13:22  –  [ΕΕΕ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

11:49

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Άκτιο – Αμβρακία

11:06  –  [ΜΥΤΙΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:44  –  [CNLCAP]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:14  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:14  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:11  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:08  –  [ΜΟΗ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Cepal Hellas [01.12.2020]

09:58  –  [ΑΛΦΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019

09:43

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:34  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

09:25  –  [ΙΝΤΕΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Υπογραφή συμφωνίας MIG – CVC για την πώληση της VIVARTIA

09:20  –  [ΜΙΓ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

20:08 30 Νοε 2020  –  [ΑΤΤ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020 – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR2,54 εκ.

19:53 30 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:29 30 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

19:20 30 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

19:19 30 Νοε 2020  –  [ΛΑΒΙ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Ανακοίνωση

18:43 30 Νοε 2020

 

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση – Prodea Investments: Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

18:38 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

18:30 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δελτίο Τύπου – Prodea Investments: Κέρδη €27,0 εκατ. για το εννεάμηνο 2020

18:18 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:02 30 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:46 30 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2019

17:31 30 Νοε 2020  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2020

17:30 30 Νοε 2020  –  [ΕΤΕ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:25 30 Νοε 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:19 30 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:04 30 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:02 30 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:48 30 Νοε 2020

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:59 30 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10028/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:45 30 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10027/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:06 30 Νοε 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:58 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LOTUS: Νέο Drone επόμενης γενιάς από την INTRACOM DEFENSE για την επιτήρηση συνόρων

10:51 30 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με την ειδική άδεια του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

10:44 30 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10022/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:36 30 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ SINGULARLOGIC

10:29 30 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Singular Logic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής»

10:28 30 Νοε 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ SINGULAR LOGIC

10:28 30 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21 30 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ξεκινούν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη μονάδα της Λιβύης

10:00 30 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:35 30 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:26 30 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

VIOHALCO SA/NV:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA

08:51 30 Νοε 2020  –  [ΒΙΟ]

CENERGY HOLDINGS:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA

08:45 30 Νοε 2020  –  [CENER]

27– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:27 27 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

18:42 27 Νοε 2020    [ΦΟΡΘ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

18:11 27 Νοε 2020

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.11.2020

17:51 27 Νοε 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:49 27 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 9Μ2020

17:44 27 Νοε 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:43 27 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

17:43 27 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:37 27 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9Μ2020 -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:36 27 Νοε 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:22 27 Νοε 2020  –  [ΑΒΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21/12/2020

16:17 27 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:15 27 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9986/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:09 27 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:49 27 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αλλαγές στη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank

15:02 27 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.:  Στρατηγική Συνεργασία Eurobrokers με Hawden Matrix

14:34 27 Νοε 2020  –  [ΕΥΒΡΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με τους τρόπους συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.12.2020

13:57 27 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

12:32 27 Νοε 2020  –  [ΠΑΙΡ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:31 27 Νοε 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:27 27 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Στρατηγική συνεργασία Lamda Development και ΤΕΜΕΣ

10:01 27 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ CVC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ MIG ΣΤΗ «VIVARTIA»

09:51 27 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40 27 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  IR REPORT 9M 2020

09:40 27 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

09:40 27 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

26- 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006 (Ορθή Επανάληψη)

19:02 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

19:02 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκ νέου Συγκρότηση σε Σώμα

18:59 26 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

18:51 26 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:43 26 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:29 26 Νοε 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:28 26 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:18 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:15 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:12 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Απάντηση σε Επιστολή ΕΚ

17:31 26 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση ΜΟΔ – 20η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

17:22 26 Νοε 2020  –  [ΦΟΡΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αποτελέσματα ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:21 26 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:21 26 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:27 26 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)

16:26 26 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με αίτημα τροποποίησης του χρόνου καταβολής κουπονιού

16:08 26 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

15:18 26 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

14:20 26 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2019

14:17 26 Νοε 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:50 26 Νοε 2020  –  [ΑΣΚΟ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:29 26 Νοε 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:18 26 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:42 26 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

11:49 26 Νοε 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:24 26 Νοε 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:41 26 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:59 26 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:45 26 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

25– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΔΕΗ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων

21:14 25 Νοε 2020  –  [ΔΕΗ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

20:46 25 Νοε 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:07 25 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

18:53 25 Νοε 2020    [ΑΛΦΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:52 25 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΟΠΑΠ ΑΕ – 9M 2020 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης

18:45 25 Νοε 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:08 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:05 25 Νοε 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:03 25 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:58 25 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:49 25 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020: Ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 130,4 εκατ. Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 18,3%

17:42 25 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2020 & Ενημέρωση για τις επιπτώσεις του COVID-19

17:42 25 Νοε 2020  –  [ΚΡΙ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:40 25 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Eννεαμήνου 2020

17:38 25 Νοε 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:36 25 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

17:34 25 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

15:30 25 Νοε 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (Ορθή Επανάληψη)

15:30 25 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

15:29 25 Νοε 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

15:29 25 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:11 25 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:28 25 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12:25 25 Νοε 2020    [ΙΝΚΑΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:13 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:10 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:09 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:54 25 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:47 25 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:32 25 Νοε 2020  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 25 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 9μήνου 2020

09:36 25 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Investor Day στις 2 Δεκεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020 στις 1 Δεκεμβρίου 2020

09:35 25 Νοε 2020  –  [ΔΕΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:13 25 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

24– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

18:32 24 Νοε 2020  –  [ΠΑΙΡ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ορθή Επανάληψη)

18:29 24 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

17:48 24 Νοε 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

17:47 24 Νοε 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Συμπλήρωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2020 σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη μείωση των επιπτώσεων από την πανδημία κορωνοιού (COVID-19)

17:44 24 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:41 24 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:37 24 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:30 24 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου & Εννεαμήνου 2020

17:29 24 Νοε 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

17:27 24 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2020

17:26 24 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Συμπληρωματική Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

14:26 24 Νοε 2020  –  [ΚΡΙ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:25 24 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:39 24 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:53 24 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  H INTRASOFT International υλοποιεί τον «Ηρακλή» του ΔΕΔΔΗΕ

10:55 24 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:42 24 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:55 24 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54 24 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:40 24 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:39 24 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:38 24 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:37 24 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

23– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9Μ 2020

19:53 23 Νοε 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:58 23 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

CENERGY HOLDINGS:  Η Ελληνικά Καλώδια εδραιώνει την θέση της στην αγορά του Ηνωμένου Βασίλειου με νέα σύμβαση έργου για υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης

18:56 23 Νοε 2020  –  [CENER]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:42 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:20 23 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Πρόσκληση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

18:02 23 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2020

18:01 23 Νοε 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:37 23 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διανομή δωρεάν μετοχών

17:24 23 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

FOLLIFOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση τηλεδιάσκεψης με τους Πιστωτές μέσω webinar

17:23 23 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:21 23 Νοε 2020    [ΑΡΑΙΓ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:27 23 Νοε 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

13:01 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12:44 23 Νοε 2020  –  [ΑΤΤ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

12:37 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

12:18 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:20 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:19 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:18 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση λήξης προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

11:01 23 Νοε 2020

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:00 23 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:45 23 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:42 23 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

10:37 23 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:04 23 Νοε 2020    [ΦΟΡΘ]

EPSILON NET Α.Ε.:  EPSILON NET A.E. – Συμμετοχή στο Small Cap Conference του Χρηματιστηρίου Αθηνών

09:54 23 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση [23.11.2020]

09:51 23 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:46 23 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 23 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

09:21 23 Νοε 2020  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

09:08 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

19– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22:29  –  [ΠΕΙΡ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση

20:27  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2020 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco

19:09  –  [ΒΙΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  IR RELEASE ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2020

19:00  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

18:54  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ENNEAMHNOY 2020

18:44  –  [ΕΛΧΑ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Ανακοίνωση Ενημέρωσης σχετικά με πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 1/1 – 30/9/2020 και τρίτου τριμήνου 2020

18:14  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ενημέρωση σχετικά με την επένδυση στη Stoiximan

18:05  –  [ΟΠΑΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:05  –  [ΕΧΑΕ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Publication of Suppl.Prospcts

17:51  –  [ΕΕΕ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2020

17:50  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:48  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

17:33  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:31  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:30  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:22  –  [ΠΕΤΡΟ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

16:44  –  [ΑΣΚΟ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΛΠ

15:43  –  [ΟΛΠ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

13:49  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12:10    [ΙΝΚΑΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:24  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:36  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:32  –  [ΦΡΛΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Αγορά οικοπέδων στον Ασπρόπυργο

10:25  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24  –  [CNLCAP]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:39  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:30  –  [ΙΑΣΩ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

09:25  –  [ΕΛΛ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2020

08:59  –  [ΦΡΙΓΟ]

18- 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:19 18 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

FOLLIFOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση για την έναρξη της Διαδικασίας Πρόσκλησης σε Συναίνεση προς τους κατόχους Eurobond και Swissbond

19:14 18 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:48 18 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:16 18 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Έναρξης Swissbond Consent Solicitation

18:11 18 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Έναρξης Eurobond Consent Solicitation

18:09 18 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

18:07 18 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:20 18 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

16:33 18 Νοε 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:27 18 Νοε 2020  –  [ΕΕΕ]

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

14:05 18 Νοε 2020  –  [ΑΑΑΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

13:15 18 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:29 18 Νοε 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:27 18 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  Επανέναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:19 18 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:17 18 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:12 18 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 18 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

08:21 18 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

17– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:53  –  [ΠΕΤΡΟ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος

18:47  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ UNITED GROUP

18:08  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:03  –  [ΕΧΑΕ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

17:45  –  [ΦΟΡΘ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:05

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

14:53  –  [ΑΤΕΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:48  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:16  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD με συνδεδεμένα μέρη, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

14:08  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:09  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:07  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:32  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

09:31  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:56  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

20:09 16 Νοε 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

19:51 16 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση δημοσιότητας συναλλαγών του άρθρου 101 του ν.4548/18

19:12 16 Νοε 2020  –  [ΤΖΚΑ]

CENERGY HOLDINGS:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός νέου Προέδρου

18:59 16 Νοε 2020  –  [CENER]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορα ιδίων μετοχών

18:11 16 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μηνου 2020

18:03 16 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:49 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ? ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:27 16 Νοε 2020  –  [ΕΛΧΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:26 16 Νοε 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

17:15 16 Νοε 2020    [ΑΒΑΞ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:37 16 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1/12/2020

12:39 16 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (13/11/2020)

12:23 16 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

11:35 16 Νοε 2020  –  [TITC]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2014

10:18 16 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02 16 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:56 16 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:43 16 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 16 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

09:41 16 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΕΚ]

16- 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

20:09 16 Νοε 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

19:51 16 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση δημοσιότητας συναλλαγών του άρθρου 101 του ν.4548/18

19:12 16 Νοε 2020  –  [ΤΖΚΑ]

CENERGY HOLDINGS:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός νέου Προέδρου

18:59 16 Νοε 2020  –  [CENER]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορα ιδίων μετοχών

18:11 16 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μηνου 2020

18:03 16 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:49 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ? ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:27 16 Νοε 2020  –  [ΕΛΧΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:26 16 Νοε 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

17:15 16 Νοε 2020    [ΑΒΑΞ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:37 16 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1/12/2020

12:39 16 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (13/11/2020)

12:23 16 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

11:35 16 Νοε 2020  –  [TITC]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2014

10:18 16 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02 16 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:56 16 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:43 16 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 16 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

09:41 16 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΕΚ]

 

1311 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

19:41 13 Νοε 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:45 13 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Ο Σωκράτης Κόκκαλης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT

17:44 13 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:43 13 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΝAV 31.10.2020

17:42 13 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

CORAL A.E.:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19

17:41 13 Νοε 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:41 13 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:40 13 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:26 13 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020

17:23 13 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με το εννεάμηνο 2020

17:15 13 Νοε 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

16:23 13 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:20 13 Νοε 2020

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

16:13 13 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

15:53 13 Νοε 2020  –  [ΒΑΡΓ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

15:48 13 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:07 13 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

13:33 13 Νοε 2020  –  [ΑΒΕ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

13:16 13 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

12:58 13 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2020

12:10 13 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:03 13 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:26 13 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:09 13 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:54 13 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 13 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

09:07 13 Νοε 2020

1211 – 2020  /  Πηγή athexgroup

VIOHALCO SA/NV:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός νέου Αντιπροέδρου και νέου Διευθύνοντος Συμβούλου

19:07  –  [ΒΙΟ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:57  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:53  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:50  –  [ΝΙΟΥΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (11/11/2020)

17:39  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9575/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

17:27  –  [ΠΕΙΡ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Επιχειρηματικές Εξελίξεις – ΟΛΘ Α.Ε.: Ίδρυση νέας θυγατρικής στη Βουλγαρία

15:56  –  [ΟΛΘ]

VIOHALCO SA/NV:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA

15:14  –  [ΒΙΟ]

CENERGY HOLDINGS:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14:56  –  [CENER]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:49  –  [ΑΒΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:24  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:08  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συναλλαγής αποεπένδυσης της IREON INVESTMENTS LTD από την OPTIMA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

12:51  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Μείωση συμμετοχής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε ποσοστό μικρότερο του 50%.

12:50  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:15  –  [CNLCAP]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2020(Ορθή επανάληψη)

11:12  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:31    [ΠΕΙΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

10:12  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40  –  [ΜΥΤΙΛ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

09:32  –  [TITC]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:31  –  [ΠΕΤΡΟ]

1111 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  Αίτημα Παράτασης Standstill Agreement

17:57 11 Νοε 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Συμπληρωματική σημείωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

17:55 11 Νοε 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:53 11 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:52 11 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και €84,3 εκατ.

17:31 11 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.10.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17:14 11 Νοε 2020  –  [ΚΛΜ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (10/11/2020)

16:58 11 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ.

16:53 11 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:43 11 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2020

14:29 11 Νοε 2020  –  [ΕΤΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 11 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

VIDAVO Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:08 11 Νοε 2020  –  [ΒΙΝΤΑ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:35 11 Νοε 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:14 11 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:31 11 Νοε 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:24 11 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48 11 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:43 11 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΔΥΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ATTICA GROUP ΣΤΑ GREEK HOSPITALITY AWARDS 2020

09:39 11 Νοε 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:18 11 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

09:16 11 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

COCA-COLA HBC A.G.:  COCA-COLA HBC – THIRD QUARTER 2020 TRADING UPDATE – STRONGLY IMPROVED TRADING IN Q3

09:10 11 Νοε 2020  –  [ΕΕΕ]

0511 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ και Play για 3 εβδομάδες

19:45 07 Νοε 2020  –  [ΟΠΑΠ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:29 06 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:40 06 Νοε 2020

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ/Ανακοίνωση για την τιμή και το λόγο μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

18:32 06 Νοε 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:17 06 Νοε 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18:02 06 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Χρήσεως 2019 σύμφωνα με το άρθρο 65 Α του ν. 4174/2013

17:55 06 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 05.11.2020 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ

17:37 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:35 06 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:34 06 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 02.11.2020 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:23 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 22.10.2020 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

17:07 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

17:05 06 Νοε 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:05 06 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε.Γ.Σ. 22.10.2020 ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16:57 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  Αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

15:01 06 Νοε 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:32 06 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 – 30.06.2020

14:13 06 Νοε 2020  –  [ΝΑΥΠ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:56 06 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:17 06 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:15 06 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:12 06 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:12 06 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

10:04 06 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη

09:57 06 Νοε 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΗΣ 1-12-2020

09:56 06 Νοε 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:51 06 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:37 06 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:33 06 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ CVC

09:21 06 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:00 06 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

20:14 05 Νοε 2020  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:23 05 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:22 05 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:50 05 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Συμπληρωματική σημείωση επί της εξαμηνιαίας έκθεσης περιόδου 1.1-30.6.2020, σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στα οικονομικά μεγέθη και τη λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου

17:48 05 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ.6 Ν.3556/2007

17:42 05 Νοε 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:29 05 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2020

17:27 05 Νοε 2020  –  [ΕΛΠΕ]

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:21 05 Νοε 2020  –  [ΑΤΕΚ]

0411 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

21:16 04 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

REDS Α.Ε.:  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ2317 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΟΓΑΣ

18:57 04 Νοε 2020  –  [ΚΑΜΠ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

18:04 04 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:50 04 Νοε 2020  –  [ΦΛΕΞΟ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  Διορθωτική σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007

17:31 04 Νοε 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

17:28 04 Νοε 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2019

16:36 04 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

15:14 04 Νοε 2020

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (3/11/2020)

14:42 04 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

14:27 04 Νοε 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26/10/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

14:11 04 Νοε 2020  –  [ΜΑΘΙΟ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

14:04 04 Νοε 2020  –  [ΚΕΚΡ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Συμπλήρωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των ποσοτικών επιδράσεων της πανδημίας Covid-19

12:41 04 Νοε 2020  –  [ΑΚΡΙΤ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:30 04 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9348/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:27 04 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη του Εθνικού Κολλεγίου Άμυνας του Ισραήλ στην INTRACOM DEFENSE

10:59 04 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:53 04 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:46 04 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:41 04 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:41 04 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.bankingnews.gr – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

10:40 04 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:52 04 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ENNEAΜΗΝΟΥ 2020

09:47 04 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:45 04 Νοε 2020  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:26 04 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:24 04 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:19 04 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

0211 – 2020  /  Πηγή athexgroup

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Επεξηγηματική σημείωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2020.

18:41 02 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Μελών Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

18:31 02 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07 02 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:05 02 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

17:45 02 Νοε 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

17:37 02 Νοε 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

CORAL A.E.:  5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

17:16 02 Νοε 2020

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:09 02 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Η BLUE STAR FERRIES στέκεται δίπλα στην κοινωνία της Σάμου – Παροχή έκπτωσης 50% για τις μετακινήσεις επιβατών και I.X οχημάτων

17:08 02 Νοε 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

16:58 02 Νοε 2020

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

16:16 02 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΚΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:14 02 Νοε 2020

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (30/10/2020)

15:43 02 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:29 02 Νοε 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ

15:18 02 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΣΚ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

15:07 02 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

15:07 02 Νοε 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

15:06 02 Νοε 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:39 02 Νοε 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

13:45 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΝΤΑ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:41 02 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΠΙΔΡΑΣΗ COVID -19

12:57 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:13 02 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:02 02 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:31 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:29 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:13 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

11:06 02 Νοε 2020  –  [ΕΕΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:05 02 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων

10:56 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:55 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

10:27 02 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2020

10:17 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:33 02 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

08:27 02 Νοε 2020

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

08:16 02 Νοε 2020    [ΑΛΦΑ]

3010 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για διόρθωση επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

18:26 30 Οκτ 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:00 30 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΒΙΣ Α.Ε.:  Διορθωτική σημείωση Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων

17:59 30 Οκτ 2020  –  [ΒΙΣ]

PASAL A.E.:  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:57 30 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:47 30 Οκτ 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

17:41 30 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:33 30 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.

17:32 30 Οκτ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Prodea Investments – Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2019

17:29 30 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:28 30 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:23 30 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

17:20 30 Οκτ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

17:19 30 Οκτ 2020  –  [ΛΥΚ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση καταβολής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

17:18 30 Οκτ 2020  –  [ΛΥΚ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:08 30 Οκτ 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

EUROMEDICA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:53 30 Οκτ 2020    [ΕΥΡΟΜ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:28 30 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (29/10/2020)

13:57 30 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:56 30 Οκτ 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9197/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

13:28 30 Οκτ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:10 30 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:08 30 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

12:42 30 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:46 30 Οκτ 2020    [ΠΕΙΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου:Η Εθνική Λοταρία της Μάλτας Επεκτείνεται στο Διαδίκτυο με το INTRALOT LotosXi

10:44 30 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:36 30 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

10:25 30 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:18 30 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

10:14 30 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:13 30 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03 30 Οκτ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:02 30 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09:55 30 Οκτ 2020  –  [ΕΠΙΛΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 30 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών

09:41 30 Οκτ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:41 30 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

2910 – 2020  /  Πηγή athexgroup

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διάθεσης από την EPSILON NET Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 80% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «DATA COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

19:59 29 Οκτ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:42 29 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CPI A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

17:37 29 Οκτ 2020  –  [ΣΠΙ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:29 29 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (27/10/2020)

17:17 29 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Πρόσκληση Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου σε Συνέλευση Ομολογιούχων

17:01 29 Οκτ 2020  –  [ΜΛΣ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:55 29 Οκτ 2020

PASAL A.E.:  Φορολογικός Έλεγχος 2019 και Έκδοση Πιστοποιητικού

16:31 29 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:14 29 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Η Bankmed του Λιβάνου επέλεξε την Treasury πλατφόρμα – Acumennet – για ψηφιακή μεταρρύθμιση

14:53 29 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:52 29 Οκτ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:46 29 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:26 29 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

13:25 29 Οκτ 2020  –  [ΜΕΒΑ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

12:59 29 Οκτ 2020  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

12:58 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

12:54 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:50 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:48 29 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:47 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: H INTRALOT Inc. Επεκτείνει το Συμβόλαιο της για την Επιτυχημένη Λειτουργία Παιγνιομηχανών στην Τζόρτζια των ΗΠΑ

10:50 29 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:20 29 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 29 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:24 29 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

2710 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κ.Ο.Δ.

20:11 27 Οκτ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

19:16 27 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:15 27 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης ομολογιών & χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

18:02 27 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της ΟΠΑΠ ΑΕ

17:59 27 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:42 27 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:36 27 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:35 27 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:26 27 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:16 27 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:03 27 Οκτ 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:31 27 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:41 27 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:47 27 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:46 27 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:05 27 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9086/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:40 27 Οκτ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

11:24 27 Οκτ 2020    [ΠΕΙΡ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

11:07 27 Οκτ 2020  –  [ΜΠΤΚ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:06 27 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:48 27 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει την εξαγορά του 80% των μετοχών της DATA COMMUNICATION Α.Ε.

09:37 27 Οκτ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:31 27 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:56 27 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:55 27 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]