09– 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Υποψήφια στα Διεθνή Βραβεία «Global Gaming Awards 2020»

21:43 09 Ιουλ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

20:14 09 Ιουλ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09ης Ιουλίου 2020

20:10 09 Ιουλ 2020  –  [ΛΥΚ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

20:09 09 Ιουλ 2020  –  [ΛΥΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:48 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:43 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:34 09 Ιουλ 2020  –  [ΤΖΚΑ]

CENERGY HOLDINGS:  Νέο συμβόλαιο της Hellenic Cables για θαλάσσιο αιολικό έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο

19:10 09 Ιουλ 2020  –  [CENER]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:36 09 Ιουλ 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»

18:08 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:03 09 Ιουλ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας-Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

17:54 09 Ιουλ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:44 09 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:43 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:43 09 Ιουλ 2020  –  [ΦΛΕΞΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:40 09 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:36 09 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:22 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:06 09 Ιουλ 2020  –  [ΕΛΙΝ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Conference call invitation for investors and analysts for the 2020 half-year results on Wednesday, 5 August 2020

17:03 09 Ιουλ 2020  –  [ΕΕΕ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:36 09 Ιουλ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

16:08 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

15:55 09 Ιουλ 2020

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:46 09 Ιουλ 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

14:54 09 Ιουλ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:46 09 Ιουλ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:16 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:43 09 Ιουλ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:34 09 Ιουλ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  TERNA ENERGY – IR REPORT Q1 2020

10:31 09 Ιουλ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2020

10:20 09 Ιουλ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:59 09 Ιουλ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:49 09 Ιουλ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:48 09 Ιουλ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:09 09 Ιουλ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:08 09 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09:03 09 Ιουλ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

08- 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

19:52  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:17  –  [ΠΑΠ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

19:01  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

18:51  –  [ΠΑΠ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

18:34  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

18:06  –  [ΚΡΙ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας-Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μετόχου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

18:01  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

17:58  –  [ΛΑΒΙ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ & ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:57  –  [ΚΡΙ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:57  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:55  –  [ΚΡΙ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:44  –  [ΒΑΡΓ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/7/2020

17:38  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

17:37  –  [ΜΥΤΙΛ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ

17:36  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:31  –  [ΚΡΙ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

17:24  –  [ΛΑΜΔΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:21  –  [ΠΕΤΡΟ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:16

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:22  –  [ΑΝΔΡΟ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

15:47  –  [ΟΛΘ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

15:46  –  [ΟΛΘ]

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:02  –  [ΚΥΡΙΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD με συνδεδεμένα μέρη, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

12:49  –  [ΜΟΗ]

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:36  –  [ΔΑΙΟΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (7/7/2020)

12:34  –  [ΜΠΡΙΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:58  –  [ΠΡΟΦ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:39  –  [ΣΑΡ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

10:29  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:05  –  [ΜΟΗ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

09:57  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Sustainable Engineering Solutions Business Unit. Η MYTILINEOS επενδύει στρατηγικά στο μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης.

09:53  –  [ΜΥΤΙΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:25  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

08:52  –  [ΠΛΑΘ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:45  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:43  –  [ΠΛΑΘ]

07- 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση

19:53  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (Ορθή Επανάληψη)

18:59  –  [ΕΠΣΙΛ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Coca-Cola HBC names Naya Kalogeraki Chief Operating Officer

18:48  –  [ΕΕΕ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Παπουτσάνης: 45% αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο 2020

18:15  –  [ΠΑΠ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:14  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:57  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:54  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:48  –  [ΝΙΟΥΣ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 28.07.2020

17:28  –  [ΕΥΡΩΒ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΔΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (SCRUBBERS) ΣΤΟ BLUE STAR PATMOS

17:22  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:38  –  [ΕΣΥΜΒ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (6/7/2020)

16:36  –  [ΜΠΡΙΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2019

16:23  –  [ΟΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  H Forte Securities στο Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε την πλατφόρμα Axia για τη διαχείριση επενδυτικών εργασιών και custody

15:35  –  [ΠΡΟΦ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Ανάθεση καθηκόντων Γενικών Διευθυντών

15:17  –  [ΔΕΗ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:39

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

13:55  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:33  –  [ΚΕΚΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:50  –  [ΠΡΟΦ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας συμφωνα με το ν.3556/2007: Aριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

12:50  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:46  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

12:43  –  [ΜΛΣ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN GLOBAL FINANCE PLC

12:36  –  [TITC]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:48  –  [ΠΡΔ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:29  –  [ΜΙΝ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:37  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:44  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:35  –  [ΠΛΑΘ]

06– 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

19:22  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

19:20  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  PRODEA Investments – δελτίο τύπου : Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για την αξιοποίηση του Πύργου Πειραιά

18:19  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

18:06  –  [ΕΠΣΙΛ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

18:00  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων χρήσης Α’ Τριμήνου 2020

17:41  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:28  –  [ΕΧΑΕ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:03  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:38  –  [ΦΙΕΡ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:04  –  [ΙΝΤΕΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (3/7/2020)

16:00  –  [ΜΠΡΙΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:52  –  [ΟΤΟΕΛ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

15:23  –  [ΜΕΝΤΙ]

LOGISMOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:23  –  [ΛΟΓΟΣ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:39  –  [ΑΒΕ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13:37  –  [ΤΖΚΑ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:37  –  [ΠΡΟΦ]

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:03  –  [ΔΑΙΟΣ]

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:37  –  [ΞΥΛΚ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:41  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:26  –  [ΜΟΗ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:19  –  [ΠΡΔ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:58  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2020

09:10  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:44  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

08:22  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:16  –  [ΠΛΑΘ]

03– 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20:09 03 Ιουλ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ- Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

19:59 03 Ιουλ 2020

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων Προγράμματος ΚΟΔ 2018

19:33 03 Ιουλ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

19:28 03 Ιουλ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:53 03 Ιουλ 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

18:04 03 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:03 03 Ιουλ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:56 03 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:52 03 Ιουλ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:46 03 Ιουλ 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:17 03 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων τριμήνου για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020

16:44 03 Ιουλ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3.7.2020

16:43 03 Ιουλ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:35 03 Ιουλ 2020  –  [ΣΑΡ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Διευκρινιστική Aνακοίνωση

16:21 03 Ιουλ 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωσης για Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

15:32 03 Ιουλ 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:13 03 Ιουλ 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15:04 03 Ιουλ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

13:38 03 Ιουλ 2020  –  [ΑΒΑΞ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (2/7/2020)

13:32 03 Ιουλ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:02 03 Ιουλ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ STANDSTILL AGREEMENT

13:01 03 Ιουλ 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:52 03 Ιουλ 2020  –  [ΠΡΔ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

12:35 03 Ιουλ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

12:27 03 Ιουλ 2020  –  [ΜΙΓ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 03 Ιουλ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

12:19 03 Ιουλ 2020  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:22 03 Ιουλ 2020  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:39 03 Ιουλ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:17 03 Ιουλ 2020  –  [CNLCAP]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:01 03 Ιουλ 2020

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:00 03 Ιουλ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:03 03 Ιουλ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:02 03 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

02– 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:02 02 Ιουλ 2020

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Prodea Investments – Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων 31.03.2020

18:51 02 Ιουλ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

18:41 02 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CORAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

18:23 02 Ιουλ 2020

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Eισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Trastor A.E.E.A.Π. που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης και χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

18:18 02 Ιουλ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:15 02 Ιουλ 2020  –  [ΣΑΡ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €250.000.000 από την Titan Global Finance Plc

18:12 02 Ιουλ 2020  –  [TITC]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:10 02 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

17:44 02 Ιουλ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:32 02 Ιουλ 2020  –  [ΚΕΚΡ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

17:29 02 Ιουλ 2020  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

16:47 02 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

16:14 02 Ιουλ 2020  –  [ΚΟΡΔΕ]

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:10 02 Ιουλ 2020  –  [ΙΛΥΔΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

15:35 02 Ιουλ 2020

JUMBO Α.Ε.E.:  Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020

15:15 02 Ιουλ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:53 02 Ιουλ 2020  –  [ΣΑΡΑΝ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:29 02 Ιουλ 2020  –  [ΕΛΠΕ]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

14:26 02 Ιουλ 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

14:17 02 Ιουλ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

14:08 02 Ιουλ 2020  –  [ΑΕΓΕΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (1/7/2020)

14:01 02 Ιουλ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (Ορθή Επανάληψη)

11:09 02 Ιουλ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

11:04 02 Ιουλ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:48 02 Ιουλ 2020  –  [ΑΑΑΚ]

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:37 02 Ιουλ 2020  –  [ΑΑΑΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:37 02 Ιουλ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54 02 Ιουλ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:45 02 Ιουλ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

08:54 02 Ιουλ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:17 02 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

01– 07 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:17  –  [ΠΛΑΘ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

21:55 01 Ιουλ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

20:56 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΛΘ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:41 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΛΘ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20:39 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΛΘ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:42 01 Ιουλ 2020  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

18:59 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΠΤΡΟΝ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:12 01 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

18:11 01 Ιουλ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας από την Alpha Bank για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων εξασφαλισμένων με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (Χαρτοφυλάκιο Neptune) [1.7.2020]

18:10 01 Ιουλ 2020  –  [ΑΛΦΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

18:09 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:04 01 Ιουλ 2020  –  [CNLCAP]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:50 01 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 30.6.2020

17:38 01 Ιουλ 2020  –  [ΕΤΕ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΚΑΙ EUROBANK ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

17:29 01 Ιουλ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:26 01 Ιουλ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

16:55 01 Ιουλ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:38 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΠΤΡΟΝ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

16:28 01 Ιουλ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:54 01 Ιουλ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:53 01 Ιουλ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

15:51 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:50 01 Ιουλ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:45 01 Ιουλ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

14:55 01 Ιουλ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CORAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:54 01 Ιουλ 2020

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:20 01 Ιουλ 2020

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:01 01 Ιουλ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

12:11 01 Ιουλ 2020  –  [ΕΕΕ]

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31/7/2020

11:23 01 Ιουλ 2020  –  [ΛΑΝΑΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου:Η ΙΑΙ επιλέγει τεχνολογία της IDE Eξαγωγική επιτυχία της IDE στο Ισραήλ

11:21 01 Ιουλ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:44 01 Ιουλ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Έγκριση της διάσπασης της ”Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών Α.Ε.”

10:07 01 Ιουλ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:07 01 Ιουλ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:05 01 Ιουλ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:57 01 Ιουλ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:38 01 Ιουλ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:58 01 Ιουλ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

30– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:05  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

14:04  –  [ΒΑΡΓ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

13:20  –  [ΕΕΕ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12:47  –  [ΜΙΝ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Σε πλήρη λειτουργία η ολοκληρωμένη πλατφόρμα της Allica Bank, στο Λονδίνο

12:03  –  [ΠΡΟΦ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

11:55  –  [ΑΚΡΙΤ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:37  –  [ΚΟΥΑΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:03  –  [ΜΛΣ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Επιταχύνεται το Project Galaxy της Alpha Bank

10:05  –  [ΑΛΦΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:00  –  [ΜΥΤΙΛ]

SATO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

10:00  –  [ΣΑΤΟΚ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

09:56  –  [ΒΟΣΥΣ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:47  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:00  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:25  –  [ΠΛΑΘ]

29– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:09  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19:05  –  [ΔΟΜΙΚ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

19:05

EUROMEDICA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

18:48  –  [ΕΥΡΟΜ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:45  –  [ΠΡΕΖΤ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου 2020

18:42  –  [ΠΠΑΚ]

LOGISMOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

18:35  –  [ΛΟΓΟΣ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

18:14  –  [ΜΟΤΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

18:10  –  [ΜΟΤΟ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:04  –  [ΦΛΕΞΟ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:01  –  [ΠΛΑΙΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:58  –  [ΠΕΤΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:57  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  Ανακοίνωση Έκδοσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου

17:45  –  [ΠΛΑΙΣ]

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:35  –  [ΔΟΥΡΟ]

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:33  –  [ΙΛΥΔΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:29  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:21  –  [ΣΑΡΑΝ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

17:11  –  [ΑΝΕΚ]

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:08  –  [ΜΕΡΚΟ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων Α τριμήνου 2020

17:02  –  [ΠΠΑΚ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

16:54  –  [ΜΟΤΟ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (26/6/2020)

16:31  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ MΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

16:16  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

16:15  –  [ΜΟΤΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

16:14  –  [ΜΟΤΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:13  –  [ΜΟΤΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:11  –  [ΜΟΤΟ]

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

16:09  –  [ΣΕΝΤΡ]

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:22  –  [ΣΕΝΤΡ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Διατήρηση του ηγετικού ρόλου στον κλάδο τεχνητής ξυλείας για την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

15:19  –  [ΑΚΡΙΤ]

ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:34  –  [ΚΡΕΚΑ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:23  –  [ΑΒΑΞ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:17  –  [ΙΑΤΡ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:13  –  [ΑΝΕΚ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:03  –  [ΜΠΤΚ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:00  –  [ΜΠΤΚ]

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:56  –  [ΕΥΒΡΚ]

ΒΙΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:18  –  [ΒΙΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:49  –  [ΠΡΟΦ]

 

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόταση εξαγοράς της TITAN GLOBAL FINANCE προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουνίου 2021 και αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων ομολογιών

12:36  –  [TITC]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:59  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:28  –  [ΕΣΥΜΒ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ

11:23

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.:  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10:37  –  [ΜΟΝΤΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:18  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:01  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:44  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:34  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461_2006

09:19  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 25 ΕΩΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

09:18  –  [ΝΙΟΥΣ]

26– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

21:02 26 Ιουν 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21:01 26 Ιουν 2020  –  [ΠΕΙΡ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:53 26 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 26/6/2020

19:45 26 Ιουν 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019

19:40 26 Ιουν 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

19:39 26 Ιουν 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:07 26 Ιουν 2020

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2019

18:49 26 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΙΣ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:31 26 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΙΣ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:21 26 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΙΣ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:05 26 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2019

17:55 26 Ιουν 2020  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Έναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:53 26 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

17:46 26 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

17:42 26 Ιουν 2020

FORTHNET A.E.:  Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

17:19 26 Ιουν 2020  –  [ΦΟΡΘ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Αποδοχή παραίτησης του μέλους Δ.Σ. κ. Λιάγκου Αθανάσιου – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

17:09 26 Ιουν 2020  –  [ΟΛΠ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Ορισμός Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

17:07 26 Ιουν 2020  –  [ΟΛΠ]

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:59 26 Ιουν 2020  –  [ΣΕΝΤΡ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:50 26 Ιουν 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:49 26 Ιουν 2020  –  [ΟΛΠ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:50 26 Ιουν 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Έντυπο Παροχής Πληροφοριών – Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 3401/2005

15:43 26 Ιουν 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:39 26 Ιουν 2020  –  [ΤΖΚΑ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

15:23 26 Ιουν 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Παράταση ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΛΠ Α.Ε.

15:04 26 Ιουν 2020  –  [ΟΛΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:52 26 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:42 26 Ιουν 2020  –  [ΤΖΚΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (25/6/2020)

13:34 26 Ιουν 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

SATO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ (Ορθή Επανάληψη)

13:33 26 Ιουν 2020  –  [ΣΑΤΟΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

12:57 26 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2020

12:54 26 Ιουν 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

SATO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

11:55 26 Ιουν 2020  –  [ΣΑΤΟΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:45 26 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:43 26 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

10:38 26 Ιουν 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  Διευκρινιστική ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου με την απόφαση 7 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 17/6/2020

10:35 26 Ιουν 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΕΥΡΟΣ

10:32 26 Ιουν 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:31 26 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:57 26 Ιουν 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

 

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

09:57 26 Ιουν 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:56 26 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

09:50 26 Ιουν 2020  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:36 26 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09:35 26 Ιουν 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:18 26 Ιουν 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:05 26 Ιουν 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

25– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20:21 25 Ιουν 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΟΤΕ AE 24.06.2020 (Ορθή Επανάληψη)

19:53 25 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.6.2020

19:15 25 Ιουν 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

19:05 25 Ιουν 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:52 25 Ιουν 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (Ορθή Επανάληψη)

18:46 25 Ιουν 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

18:36 25 Ιουν 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:33 25 Ιουν 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:21 25 Ιουν 2020  –  [ΕΛΣΤΡ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

18:20 25 Ιουν 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

18:16 25 Ιουν 2020  –  [ΔΕΗ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

17:39 25 Ιουν 2020  –  [ΕΕΕ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2020

17:29 25 Ιουν 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

17:23 25 Ιουν 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:23 25 Ιουν 2020  –  [ΑΕΓΕΚ]

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:45 25 Ιουν 2020  –  [ΒΥΤΕ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:09 25 Ιουν 2020

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16:05 25 Ιουν 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

16:03 25 Ιουν 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση για Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

16:02 25 Ιουν 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

15:55 25 Ιουν 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:54 25 Ιουν 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24.06.20

15:53 25 Ιουν 2020  –  [ΕΛΠΕ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:08 25 Ιουν 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:59 25 Ιουν 2020  –  [ΚΟΡΔΕ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

14:52 25 Ιουν 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

14:40 25 Ιουν 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:34 25 Ιουν 2020  –  [ΜΛΣ]

AVE Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:42 25 Ιουν 2020  –  [ΑΒΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:41 25 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

11:28 25 Ιουν 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (24/6/2020)

11:11 25 Ιουν 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

11:06 25 Ιουν 2020

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:04 25 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:30 25 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

10:21 25 Ιουν 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:09 25 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

10:02 25 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:59 25 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020

09:37 25 Ιουν 2020  –  [ΕΛΓΕΚ]

24– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:52  –  [ΑΔΜΗΕ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:17  –  [ΟΤΟΕΛ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:59  –  [ΑΒΕ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:57  –  [ΟΤΟΕΛ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ενημέρωση για Αποτελέσματα πενταμήνου 2020

18:56  –  [TITC]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

18:52  –  [ΟΤΟΕΛ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:40  –  [ΑΤΤ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18:28  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

18:24  –  [ΝΙΟΥΣ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

18:23  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

18:08  –  [ΝΙΟΥΣ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΟΤΕ AE 24.06.2020

18:06  –  [ΟΤΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Διευκρινήσεις σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου

17:48  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2019

16:58  –  [ΕΛΠΕ]

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

15:45  –  [ΚΑΡΕΛ]

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:40  –  [ΚΑΡΕΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

15:38  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:36  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:34  –  [ΜΑΘΙΟ]

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:32  –  [ΒΙΟΚΑ]

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:29  –  [ΔΑΙΟΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:49  –  [ΠΛΑΘ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:47  –  [ΠΡΟΦ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:46  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Ιουνίου 2020-Σχέδια Αποφάσεων-Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

13:42  –  [ΕΤΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (23/6/2020)

11:30  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2020 για Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:20  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

10:13  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:58  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:56  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:06  –  [ΟΤΕ]

23– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

19:56  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

19:16  –  [ΛΑΜΔΑ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:17  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Συμπληρωματική ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2019

17:55  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:53  –  [ΕΧΑΕ]

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:04  –  [ΛΙΒΑΝ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

16:12  –  [ΙΑΤΡ]

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:15  –  [ΙΛΥΔΑ]

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:13  –  [ΛΙΒΑΝ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/6/2020)

14:34  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση για αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης – Ορθή Επανάληψη (Ορθή Επανάληψη)

14:20  –  [ΒΑΡΓ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση: 15η Περίοδος Εκτοκισμού Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

13:28  –  [ΦΟΡΘ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:18  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Στην INTRASOFT International 2 νέα έργα-ορόσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

11:31  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:12  –  [ΙΝΤΕΤ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 5027/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:09  –  [ΜΙΓ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – 15η περίοδος μετατροπής

11:09  –  [ΦΟΡΘ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

10:47  –  [ΜΙΓ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:34  –  [ΜΟΗ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10:15  –  [ΒΟΣΥΣ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:14  –  [ΟΤΕ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

10:09  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ

10:04  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

10:03  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:02  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.:  Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος διαγραφής

10:00  –  [ΣΕΛΟ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:06  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

22– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:22  –  [ΕΥΠΙΚ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Όμιλος Epsilon Net – Αποτελέσματα 12μήνου 2019: Αύξηση 10,79% στον κύκλο εργασιών του ομίλου και 37,03% στο EBITDA

19:22  –  [ΕΠΣΙΛ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

19:22  –  [ΑΣΚΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Εισάγει στην Taiwan Sports Lottery Corporation την Προηγμένη Λύση της CMS και νέα Παιχνίδια eSports

18:56  –  [ΙΝΛΟΤ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:37  –  [ΑΣΚΟ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:32  –  [ΤΖΚΑ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση για αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

18:26  –  [ΒΑΡΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αποπληρωμής και παύσης διαπραγμάτευσης Ομολογιών – 6η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

18:15  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

18:15  –  [ΙΝΤΚΑ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση 5001/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

18:11  –  [ΑΤΤ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.4374

17:52  –  [ΑΤΤ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:51  –  [ΑΤΤ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.20 ΕΩΣ 30.04.20

17:48  –  [ΝΙΟΥΣ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:18  –  [ΑΣΚΟ]

ΒΙΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:42  –  [ΒΙΣ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:38  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  INTRACOM HOLDINGS – Oικονομικό ημερολόγιο έτους 2020

14:29  –  [ΙΝΤΚΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:53

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

13:50  –  [ΝΗΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:43  –  [ΠΡΟΦ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:49  –  [ΦΡΛΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας/Έκδοση ομολόγου

12:20  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:36  –  [ΜΟΗ]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 19.06.2020

11:34  –  [ΕΥΑΠΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (19/6/2020)

11:27  –  [ΜΠΡΙΚ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Επτά βραβεία για την Attica Group στα Tourism Awards 2020

11:27  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  Διευκρινιστική ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου με την απόφαση 7 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 17/6/2020

10:39  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:06  –  [ΜΥΤΙΛ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:46  –  [ΟΤΕ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου:H IDE leader σε Ευρωπαϊκά Αμυντικά προγράμματα LOTUS και SMOTANET θα χρηματοδοτηθούν από το EDIDP

09:31  –  [ΙΝΤΚΑ]

19– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

19:05  –  [ΝΙΟΥΣ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:41  –  [ΛΑΒΙ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18:22  –  [ΑΣΚΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

17:49

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:37  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (Ορθή Επανάληψη)

17:34  –  [ΕΧΑΕ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – Σημαντική βελτίωση στα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019

17:32  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:24  –  [ΕΧΑΕ]

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»

17:23  –  [ΣΕΛΟ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:14  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:05  –  [ΣΕΛΟ]

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:55  –  [ΝΗΡ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

16:53  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ»

16:52  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»

16:41  –  [ΝΗΡ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

16:22  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:20  –  [ΝΑΥΠ]

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:55  –  [ΕΛΙΝ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:48  –  [ΜΛΣ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:30  –  [ΙΑΤΡ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

15:28  –  [ΙΝΚΑΤ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

15:11  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:38  –  [ΚΑΡΤΖ]

VIDAVO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:38  –  [ΒΙΝΤΑ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

13:51  –  [ΚΑΡΤΖ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:16  –  [ΠΡΟΦ]

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

13:14  –  [ΝΗΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (18/6/2020)

13:07  –  [ΜΠΡΙΚ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

12:51

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11:45  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:44  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

11:02  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:55  –  [ΜΟΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:41  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (Ορθή Επανάληψη)

09:42  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1,15 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

09:23  –  [ΠΕΡΣ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

08:27  –  [ΟΤΕ]

18– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Δελτίο Τύπου: Σχολιασμός πορείας αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2020

19:10  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:06  –  [ΤΖΚΑ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

19:02  –  [ΑΤΤ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

17:58  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πώληση ακινήτου της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Thrace Linq Inc

17:42  –  [ΠΛΑΘ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

17:30  –  [ΟΤΕ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:30  –  [ΚΛΜ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (17/6/2020)

17:03  –  [ΜΠΡΙΚ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:34  –  [ΕΕΕ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Ανακοίνωση-9th Greek Invest Forum N.Y.

15:38  –  [ΚΡΙ]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

14:38  –  [ΚΜΟΛ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

14:35  –  [ΕΛΒΕ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

14:08  –  [ΕΛΤΟΝ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Ολοκληρωμένη διαχείριση FX Risk στο Treasury με το νέο Acumennet eFX

13:55  –  [ΠΡΟΦ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

13:45  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:20  –  [ΚΜΟΛ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

13:11  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

13:07  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:52  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής Εταιρείας

11:48  –  [ΛΟΥΛΗ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:24  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος για τη Χρήση 2019

11:12  –  [ΜΟΗ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  9th Greek Investment Forum in Νew York

11:09  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:54  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:25  –  [ΠΡΟΦ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

10:09  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:08  –  [ΟΤΕ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ

10:03  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:56  –  [ΜΥΤΙΛ]

COCA-COLA HBC A.G.:  CFO to step down in the first quarter of 2021

09:56  –  [ΕΕΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:17  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

17– 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: «Lotos Xi» η Νέα Ψηφιακή Λύση της INTRALOT

20:49 17 Ιουν 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

19:15 17 Ιουν 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ της ΟΛΠ Α.Ε.

19:08 17 Ιουν 2020  –  [ΟΛΠ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:35 17 Ιουν 2020

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

18:28 17 Ιουν 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.:  Αλλαγή επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου Εταιρείας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε.

18:23 17 Ιουν 2020  –  [ΑΒΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:15 17 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

18:09 17 Ιουν 2020

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.:  Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

17:35 17 Ιουν 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

17:29 17 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ 2019

17:27 17 Ιουν 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:17 17 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020

16:58 17 Ιουν 2020  –  [ΟΛΠ]

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:02 17 Ιουν 2020  –  [ΔΑΙΟΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:45 17 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (16/6/2020)

12:44 17 Ιουν 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

11:40 17 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:57 17 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:53 17 Ιουν 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:50 17 Ιουν 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:01 17 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:43 17 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:37 17 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

08:50 17 Ιουν 2020

16- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 16.06.2020

19:06  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:00  –  [ΠΕΙΡ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18:25  –  [ΛΥΚ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

18:20  –  [ΛΥΚ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 4804/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

18:19  –  [ΚΕΚΡ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:08  –  [ΟΤΟΕΛ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

17:59  –  [ΕΕΕ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 25η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

17:52  –  [ΚΡΙ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ. (Ορθή Επανάληψη)

17:29  –  [ΜΛΣ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου

17:20  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:16  –  [ΔΡΟΜΕ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Composition of the Committees of the Board of Directors of Coca-Cola HBC AG

15:39  –  [ΕΕΕ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Results of Annual General Meeting of Coca-Cola HBC AG and election of Ms. Anna Diamantopoulou as a new Member of the Board of Directors

15:16  –  [ΕΕΕ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

15:12  –  [ΜΛΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (15/6/2020)

14:07  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:02  –  [ΕΛΒΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:26  –  [ΜΟΗ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Με το τραπεζικό σύστημα PROFITS? η INTRASOFT σε νέο έργο στην Κένυα

10:59  –  [ΙΝΤΚΑ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:54  –  [ΦΡΛΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:21  –  [ΟΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03  –  [ΠΡΟΦ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:51  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:50  –  [ΜΥΤΙΛ]

15- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

19:26 15 Ιουν 2020   [CORAL]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:33 15 Ιουν 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου-Επίσκεψη Πρωθυπουργού & Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών στο αεροδρόμιο Σαντορίνης 13 & 14/6/2020

18:12 15 Ιουν 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:07 15 Ιουν 2020  –  [ΛΑΒΙ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18:03 15 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3864/2010

18:03 15 Ιουν 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

17:55 15 Ιουν 2020  –  [ΠΕΙΡ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΝAV 31.05.2020

17:40 15 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:27 15 Ιουν 2020  –  [ΕΛΙΝ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

16:58 15 Ιουν 2020  –  [ΚΕΚΡ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:41 15 Ιουν 2020  –  [TITC]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

16:07 15 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15:44 15 Ιουν 2020  –  [ΦΡΛΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (12/6/2020)

15:04 15 Ιουν 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

14:54 15 Ιουν 2020  –  [ΛΑΒΙ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση / Συμμετοχή στο 9ο Greek Investment Forum

14:52 15 Ιουν 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 03.06.2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

14:51 15 Ιουν 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:50 15 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:08 15 Ιουν 2020  –  [ΜΕΒΑ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13:27 15 Ιουν 2020  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:45 15 Ιουν 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:37 15 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:36 15 Ιουν 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:06 15 Ιουν 2020  –  [ΜΟΝΤΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:12 15 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:58 15 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

09:54 15 Ιουν 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09:53 15 Ιουν 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:43 15 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:30 15 Ιουν 2020  –  [ΕΧΑΕ]

12- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Γενική Συνέλευση

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20:49 12 Ιουν 2020  –  [ΛΑΒΙ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

20:33 12 Ιουν 2020  –  [ΛΑΒΙ]
Ανακοινώσεις

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12.06.2020

19:47 12 Ιουν 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]
Ανακοινώσεις

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

17:29 12 Ιουν 2020  –  [TITC]
Ανακοινώσεις

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  Αίτημα Παράτασης Standstill Agreement

17:28 12 Ιουν 2020  –  [ΑΛΜΥ]
Ανακοινώσεις

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (11/6/2020)

16:00 12 Ιουν 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:58 12 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]
Ανακοινώσεις

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

15:51 12 Ιουν 2020  –  [ΜΙΓ]
Ανακοινώσεις

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Διευκρινήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

14:36 12 Ιουν 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:20 12 Ιουν 2020  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

13:15 12 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΘ]
Γενική Συνέλευση

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:47 12 Ιουν 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:17 12 Ιουν 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:57 12 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:45 12 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

11- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει Νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο στη Θυγατρική της στις ΗΠΑ INTRALOT, Inc.

19:54 11 Ιουν 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ενημέρωση για τον προσδιορισμό της αγοράς στόχου (ν. 4514/2018)

18:47 11 Ιουν 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:08 11 Ιουν 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (10/6/2020)

17:50 11 Ιουν 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2019

17:34 11 Ιουν 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:04 11 Ιουν 2020  –  [ΟΠΤΡΟΝ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:26 11 Ιουν 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:01 11 Ιουν 2020  –  [ΦΙΕΡ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:12 11 Ιουν 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:11 11 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

13:43 11 Ιουν 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:33 11 Ιουν 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:04 11 Ιουν 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:00 11 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:05 11 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:04 11 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

09:58 11 Ιουν 2020  –  [ΦΟΡΘ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

09:48 11 Ιουν 2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΙΟΥ 2020

09:44 11 Ιουν 2020  –  [ΕΛΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:29 11 Ιουν 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:03 11 Ιουν 2020  –  [ΚΑΡΤΖ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:46 11 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

10- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση 10.06.2020

21:13  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΟΠΑΠ ΑΕ – Q1 2020 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης

18:11  –  [ΟΠΑΠ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:33  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019

17:29  –  [ΚΕΚΡ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Διευκρινήσεις σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της 31/12/2019

17:18  –  [ΛΑΜΔΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Διευκρινήσεις σχετικά με τον Πίνακα Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

16:16  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Επεξηγήσεις επί του θέματος 4 της ΗΔ της ΤΓΣ 24.6.2020

15:52  –  [ΔΕΗ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Αλλαγές στη Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε.

15:27  –  [ΟΛΘ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 4610/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

15:07  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2019

15:02  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/06/2020

14:54  –  [ΛΟΥΛΗ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Νέα έκτακτη χρηματική διανομή των μετόχων του Ομίλου JUMBO

14:18  –  [ΜΠΕΛΑ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  Ανακοίνωση 4606/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

12:35  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

12:05  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:59  –  [ΦΡΛΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:58  –  [ΠΡΟΦ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (9/6/2020)

11:33  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:00  –  [ΜΟΗ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ATTICA GROUP ΣΤΑ LOYALTY AWARDS 2020

10:55  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕMM. ΒΡΑΪΛΑ – ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

10:25  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:13  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:53  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:46  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:29  –  [TITC]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:19  –  [ΙΑΣΩ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Διευκρινήσεις σχετικά με την “Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων”

08:43

09- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

20:28 09 Ιουν 2020

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:35 09 Ιουν 2020  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:02 09 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:59 09 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.:  Προπληρωμή και Παύση διαπραγμάτευσης Ομολογιών – 6η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

17:40 09 Ιουν 2020

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020 Quest Συμμετοχών Α.Ε.

17:35 09 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

SATO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:44 09 Ιουν 2020  –  [ΣΑΤΟΚ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

16:44 09 Ιουν 2020  –  [ΚΕΚΡ]

SATO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:36 09 Ιουν 2020  –  [ΣΑΤΟΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Ορθή Επανάληψη)

15:47 09 Ιουν 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Μνημόνια συνεργασίας με ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΑΤ και FRAPORT GREECE

15:39 09 Ιουν 2020  –  [ΔΕΗ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

14:58 09 Ιουν 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:51 09 Ιουν 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (Επαναληπτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 8η Ιουλίου 2020, 11:00 π.μ.)

14:13 09 Ιουν 2020  –  [ΕΤΕ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

14:11 09 Ιουν 2020  –  [ΑΒΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:29 09 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

13:11 09 Ιουν 2020  –  [ΕΛΠΕ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, 3, 5 και 7 της ΗΔ της ΤΓΣ 24.6.2020

12:29 09 Ιουν 2020  –  [ΔΕΗ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 4565/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

12:23 09 Ιουν 2020  –  [ΜΙΓ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

12:22 09 Ιουν 2020

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 4564/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

12:20 09 Ιουν 2020  –  [ΜΙΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:01 09 Ιουν 2020  –  [ΦΡΛΚ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

11:44 09 Ιουν 2020  –  [ΕΕΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:47 09 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

10:33 09 Ιουν 2020  –  [ΠΡΔ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:53 09 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:47 09 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:44 09 Ιουν 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ύψους 1 δισ. Ευρώ

09:44 09 Ιουν 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:38 09 Ιουν 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

09:29 09 Ιουν 2020  –  [ΕΤΕ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΣΣ

09:26 09 Ιουν 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

09:24 09 Ιουν 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

09:24 09 Ιουν 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:22 09 Ιουν 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:54 08 Ιουν 2020  –  [ΚΑΡΤΖ]

05- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αποφάσεις Α? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

19:42  –  [ΕΧΑΕ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2020

19:24  –  [ΑΝΔΡΟ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

19:15  –  [ΟΤΕ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Διοικητικές αλλαγές

19:01  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:58  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:22  –  [ΛΑΒΙ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:20  –  [ΕΧΑΕ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ‘Αυξηση Mετοχικού Κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαιτήσεως και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

17:57  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (SPLIT)

17:56  –  [ΕΝΤΕΡ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:38  –  [ΑΣΚΟ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:37  –  [ΕΤΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:31  –  [ΜΟΤΟ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:25  –  [ΟΛΘ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  Ανακοι?νωση Έγκρισης Σχεδι?ου Συ?μβασης Συγχω?νευσης

17:21  –  [ΑΛΜΥ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:16  –  [ΜΟΤΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

15:33

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Η Eurobank Holdings («Eurobank») ανακοινώνει την ολοκλήρωση των συναλλαγών «Europe» και «Cairo» («Συναλλαγές») με τη doValue S.p.A. («doValue»)

15:00  –  [ΕΥΡΩΒ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Επανεκκίνηση παιχνιδιών PLAY και εξυπηρέτηση καθήμενων στο εμπορικό δίκτυο του ΟΠΑΠ

14:45  –  [ΟΠΑΠ]

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.:  Πέμπτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

14:39

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:18  –  [ΠΡΔ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:17  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14:11  –  [ΠΡΔ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

14:11  –  [ΦΡΙΓΟ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:05  –  [ΜΕΝΤΙ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:38  –  [ΦΡΛΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (4/6/2020)

10:56  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:34  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

10:09  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:48  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

09:35  –  [ΕΝΤΕΡ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:33  –  [ΕΥΔΑΠ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

09:27  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:24  –  [ΙΑΣΩ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:22  –  [ΟΤΕ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

09:15  –  [ΜΙΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:14  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:12  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

04- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

19:59  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

19:54  –  [ΜΥΤΙΛ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

19:13

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

19:01  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2020

19:00  –  [ΙΝΛΟΤ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:18  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:00  –  [ΣΑΡ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:53  –  [ΦΟΡΘ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:50  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

17:41  –  [ΕΝΤΕΡ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

16:41  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Διευκρινήσεις σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

16:39  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

16:23  –  [ΠΛΑΘ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15:47  –  [ΦΡΛΚ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΟΛΘ ΑΕ Ανακοίνωση για την Ημέρα Αναλυτών

14:29  –  [ΟΛΘ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (3/6/2020)

13:50  –  [ΜΠΡΙΚ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:27  –  [ΑΤΤ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:26  –  [ΟΠΑΠ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:15  –  [ΜΠΤΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:58  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:42  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αποφάσεις 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

10:38  –  [ΕΧΑΕ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 04.06.2020

10:20  –  [ΚΡΕΤΑ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:10  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:07  –  [ΠΛΑΙΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:56  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:53  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  19η Τακτική ΓΣ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας

08:52  –  [ΕΧΑΕ]

03- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 68η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

21:09 03 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:22 03 Ιουν 2020  –  [ΕΛΠΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

18:59 03 Ιουν 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

18:47 03 Ιουν 2020  –  [ΠΛΑΙΣ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:21 03 Ιουν 2020  –  [ΦΛΕΞΟ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:12 03 Ιουν 2020  –  [ΠΑΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:00 03 Ιουν 2020  –  [ΕΧΑΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:59 03 Ιουν 2020  –  [ΠΡΟΦ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

17:58 03 Ιουν 2020  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2020 στους Αναλυτές

16:56 03 Ιουν 2020  –  [ΔΕΗ]

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:33 03 Ιουν 2020  –  [ΒΥΤΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:47 03 Ιουν 2020

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:21 03 Ιουν 2020  –  [ΚΑΡΕΛ]

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:40 03 Ιουν 2020  –  [ΒΙΟΚΑ]

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:39 03 Ιουν 2020  –  [ΚΟΡΔΕ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13:32 03 Ιουν 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

13:23 03 Ιουν 2020  –  [ΜΛΣ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:44 03 Ιουν 2020  –  [ΚΑΡΤΖ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:08 03 Ιουν 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:57 03 Ιουν 2020  –  [ΜΟΗ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

10:25 03 Ιουν 2020  –  [ΔΕΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου για την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2020

10:24 03 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 24.06.2020

10:16 03 Ιουν 2020  –  [CNLCAP]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Quest Συμμετοχών Α.Ε.

10:13 03 Ιουν 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:11 03 Ιουν 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 03 Ιουν 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:49 03 Ιουν 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48 03 Ιουν 2020  –  [TITC]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Παραίτηση Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

09:32 03 Ιουν 2020  –  [ΟΠΑΠ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

09:27 03 Ιουν 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:15 03 Ιουν 2020  –  [ΟΤΕ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

09:10 03 Ιουν 2020  –  [ΛΕΒΚ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

09:03 03 Ιουν 2020  –  [ΛΕΒΚ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

09:02 03 Ιουν 2020  –  [ΔΕΗ]

02- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

18:05  –  [ΕΛΠΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Αγορά οικοπέδων στον Ασπρόπυργο

17:54  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

17:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

17:42  –  [ΔΕΗ]

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.:  Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

17:32

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:20

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:05  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Σύναψη συμφωνίας με την Gazprom export LLC

14:51  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

14:40  –  [ΚΡΕΤΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:10  –  [ΙΑΣΩ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020

11:25  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:25  –  [ΜΟΗ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:09  –  [ΚΛΜ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:00  –  [ΟΤΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:00  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:53  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:51  –  [ΕΧΑΕ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  IR REPORT FY2019

09:36  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09:35  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [02.6.2020]

09:33  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

09:23  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:18  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020

09:03  –  [ΔΕΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:02  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

01- 06 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ”ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

21:22  –  [ΠΕΙΡ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποτελέσματα έτους 2019

19:48  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:21  –  [ΠΕΙΡ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 4334/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

19:04  –  [ΜΙΓ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:21  –  [ΑΝΔΡΟ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:16  –  [ΛΑΒΙ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2019

18:05  –  [ΜΙΓ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2020

17:38  –  [ΠΕΙΡ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Έναρξη διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας

17:05  –  [ΑΛΦΑ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:52  –  [ΙΝΤΕΚ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

15:34

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:51  –  [ΕΥΠΙΚ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:32  –  [ΛΕΒΚ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:31  –  [ΛΕΒΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

12:50  –  [ΜΥΤΙΛ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:53  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Τροποποίηση ώρας 2ης Τηλεδιάσκεψης/ Ενημέρωση Ομολογιούχων

10:48  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Λήξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών – Απόφαση ΕΓΣ 6/6/2018

10:33  –  [ΜΟΗ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει την Έναρξη Λειτουργίας του Ψηφιακού Αθλητικού Στοιχήματος στην Washington, DC

10:32  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:29  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24  –  [ΟΤΕ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:57  –  [ΑΣΚΟ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3864/2010 [1.6.2020]

09:56  –  [ΑΛΦΑ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:44  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:40  –  [ΚΑΡΤΖ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:36  –  [ΜΠΕΛΑ]

29- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:47  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

18:43  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

EUROMEDICA Α.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΣ 29 05 2020

18:41  –  [ΕΥΡΟΜ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συμφωνίας πώλησης δύο κτιρίων γραφείων της ΑΒΑΞ ΑΕ στο Μαρούσι

18:08  –  [ΑΒΑΞ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:52  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:47  –  [ΠΑΠ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Α’ Τριμήνου 2020

17:33  –  [ΕΥΡΩΒ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  TRASTOR: Σημαντική διεύρυνση του Xαρτοφυλακίου της με την απόκτηση δύο ακινήτων στο Μαρούσι έναντι €34 εκατ.

17:25  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:24  –  [ΕΛΣΤΡ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:06  –  [ΤΖΚΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:49

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

16:47  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:22  –  [ΝΑΥΠ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

16:03  –  [ΠΠΑΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

15:00  –  [ΜΙΓ]

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.:  Έγκριση του αιτήματος της «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» έναντι ανταλλάγματος 0,23 σε μετρητά ανά μετοχή

14:18  –  [ΝΗΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:07  –  [ΙΑΣΩ]

VIDAVO Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:29  –  [ΒΙΝΤΑ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (SPLIT)

12:06  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:52  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

11:15  –  [ΣΕΛΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:55  –  [ΜΟΗ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Η AEGEAN προχωρά βασιζόμενη κυρίως στις δικές της δυνάμεις, στους δικούς της ανθρώπους

10:36  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»

10:13  –  [ΚΑΡΤΖ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων κεφαλαίων

10:13  –  [ΛΑΜΔΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:11  –  [ΟΤΕ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Το Epsilon Net College – μέλος του Ομίλου Epsilon Net – ανακοινώνει νέα συνεργασία με το University of Northampton

10:00  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:38  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

09:05  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

08:57

26- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση – Ορισμός Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

19:39 27 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:10 27 Μαϊ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:08 27 Μαϊ 2020  –  [ΑΒΕ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

18:20 27 Μαϊ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:47 27 Μαϊ 2020  –  [ΛΑΒΙ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Συμπληρωματική Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

17:45 27 Μαϊ 2020  –  [ΚΡΙ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:41 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:38 27 Μαϊ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:12 27 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:50 27 Μαϊ 2020  –  [ΠΠΑΚ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Όμιλος JUMBO Συνεχίζει να επενδύει δυναμικά, σε περιβάλλον μειωμένης ορατότητας

16:22 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

16:18 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:14 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

14:03 27 Μαϊ 2020

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:56 27 Μαϊ 2020  –  [ΒΙΟΣΚ]

PASAL A.E.:  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ STERNER STENHUS GREECE AB – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

13:02 27 Μαϊ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:19 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

12:11 27 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:56 27 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:50 27 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:45 27 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (26/5/2020)

10:41 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Προπληρωμής Ομολογιών

09:47 27 Μαϊ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:44 27 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΕ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:43 27 Μαϊ 2020  –  [TITC]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:21 27 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

09:02 27 Μαϊ 2020  –  [ΒΙΟΚΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2020

08:26 27 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

26- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

CENERGY HOLDINGS:  Αποτελέσματα της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2020

19:26  –  [CENER]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:40  –  [ΠΛΑΚΡ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:15  –  [CNLCAP]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:58  –  [ΕΧΑΕ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019

17:41  –  [ΠΑΣΑΛ]

AS COMPANY Α.Ε.:  Ανακοίνωση ορισμού υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου & υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων (Ορθή Επανάληψη)

17:25  –  [ΑΣΚΟ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Έκδοση δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων

17:23  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

16:12

CORAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:20

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

13:43  –  [ΕΥΑΠΣ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

12:23  –  [ΟΤΟΕΛ]

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.:  Διευκρίνηση για την ημερομηνία δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων 2019

11:38  –  [ΒΥΤΕ]

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:15  –  [ΜΕΒΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (25/5/2020)

11:10  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:54  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:48  –  [ΜΟΗ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10:19  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:19  –  [ΦΡΛΚ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

09:48  –  [ΑΔΜΗΕ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:46  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:09  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου Space Hellas_Nέα ΕπένδυσηΑgroApps

09:01  –  [ΣΠΕΙΣ]

25- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα α? τριμήνου 2020 – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR1,55 εκ.

20:57 25 Μαϊ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Ανακοίνωση

19:04 25 Μαϊ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων A Τριμήνου 2020

18:29 25 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:05 25 Μαϊ 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:05 25 Μαϊ 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:49 25 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

17:46 25 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:44 25 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:38 25 Μαϊ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:37 25 Μαϊ 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

17:35 25 Μαϊ 2020  –  [ΟΛΘ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:47 25 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:17 25 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

16:09 25 Μαϊ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:01 25 Μαϊ 2020

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου

16:00 25 Μαϊ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:57 25 Μαϊ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:55 25 Μαϊ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της 17ης Ιουνίου 2020

15:31 25 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:29 25 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:34 25 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:16 25 Μαϊ 2020  –  [TITC]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH

14:15 25 Μαϊ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

14:00 25 Μαϊ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:46 25 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη

11:36 25 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΚ

11:13 25 Μαϊ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:11 25 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/5/2020)

11:01 25 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:54 25 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:45 25 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:11 25 Μαϊ 2020  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:22 25 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:06 25 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΕ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση αναφορικά με τη Hertz Global Holdings

18:15 23 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

22- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

21:37  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

20:22  –  [ΠΕΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12/06/2020

19:21  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:17  –  [ΦΡΛΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:57  –  [ΠΛΑΚΡ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:19  –  [ΛΑΒΙ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (21/5/2020)

18:18  –  [ΜΠΡΙΚ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:36  –  [ΜΛΣ]

AS COMPANY Α.Ε.:  Ανακοίνωση ορισμού υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου & υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

17:36  –  [ΑΣΚΟ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:24  –  [ΦΡΛΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:36  –  [ΟΤΟΕΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

16:18  –  [ΜΛΣ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007

16:09

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

16:00  –  [ΜΛΣ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

15:09  –  [ΟΛΘ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

13:52  –  [ΠΡΟΦ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020 (Ορθή Επανάληψη)

13:50  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

13:42  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2020

11:39  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:35  –  [ΜΟΗ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019 ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

11:22  –  [ΑΣΚΟ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:09  –  [ΟΤΕ]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019

09:30  –  [ΕΥΑΠΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:02  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:01  –  [ΚΑΡΤΖ]

21- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

19:24 21 Μαϊ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών A’ τριμήνου 2020 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco

18:57 21 Μαϊ 2020  –  [ΒΙΟ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.:  Παροχή άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη κατ’ άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018

18:37 21 Μαϊ 2020  –  [ΑΒΕ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  IR RELEASE A ΤΡΙΜΗΝΟ 2020

18:04 21 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

18:01 21 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:33 21 Μαϊ 2020

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3461/2006 ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

17:32 21 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

17:25 21 Μαϊ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

15:54 21 Μαϊ 2020  –  [CNLCAP]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Οριστικός Ανάδοχος για το έργο «Επισκευή Δαπέδων και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων»

15:09 21 Μαϊ 2020  –  [ΟΛΠ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:02 21 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:00 21 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (20/5/2020)

14:28 21 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

12:56 21 Μαϊ 2020

PROFILE A.E.B.E.:  Η 3K Investment Partners επέλεξε το Axia Suite για τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων πελατών

12:54 21 Μαϊ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:26 21 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:34 21 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

10:16 21 Μαϊ 2020  –  [ΛΑΝΑΚ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Διαδοχή Διευθύνοντος Συμβούλου

09:56 21 Μαϊ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:36 21 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:24 21 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:20 21 Μαϊ 2020  –  [ΦΟΥΝΤΛ]

20- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

18:44  –  [ΦΟΡΘ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Δελτίο Τύπου : Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2019

18:28  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:20  –  [CNLCAP]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

17:38  –  [ΙΑΣΩ]

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.:  Προπληρωμή Ομολογιών

17:38

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:37  –  [ΙΑΣΩ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

17:29  –  [ΟΤΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:19  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:03  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:23

ΔΕΗ Α.Ε.:  Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

15:15  –  [ΔΕΗ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

13:44  –  [ΟΛΠ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:13  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:25  –  [ΜΟΗ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:19  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:36  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

09:49  –  [ΠΕΡΣ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:35  –  [TITC]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:29  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:08  –  [ΟΤΕ]

19- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

19:15

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:34  –  [ΛΑΒΙ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποτελέσματα Έτους 2019

18:27  –  [ΛΥΚ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:16  –  [ΛΑΒΙ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:14  –  [CNLCAP]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2020

17:26  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία 1ου τριμήνου 2020

17:25  –  [ΦΡΛΚ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

16:34  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Τα αποτελέσματα χρήσης 2019 της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάστηκαν στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

15:53  –  [ΟΛΠ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

15:06  –  [ΕΕΕ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

14:00  –  [ΜΙΓ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

13:48  –  [ΠΕΙΡ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Εκτίμηση αποτελέσματος πρώτου τριμήνου 2020

13:42  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

13:13  –  [ΕΚΤΕΡ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

11:46  –  [ΚΑΜΠ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:40  –  [ΦΡΛΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:31  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Η INTRASOFT International αναλαμβάνει νέο έργο στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

11:30  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:29  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:18  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (18/5/2020)

10:15  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:25  –  [ΛΟΥΛΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:24  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:21  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:18  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

09:17  –  [ΕΧΑΕ]

18- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:32  –  [ΚΕΠΕΝ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

19:10  –  [ΟΤΕ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

18:16  –  [ΙΑΣΩ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση κράτους-μέλους καταγωγής

18:09  –  [ΕΥΡΩΒ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:54  –  [CNLCAP]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

17:52  –  [ΛΑΜΔΑ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:45  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  Δελτίο Τύπου

17:40  –  [CNLCAP]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

17:08  –  [ΛΥΚ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

15:57  –  [ΜΟΥΖΚ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

13:58  –  [ΟΛΘ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:41  –  [ΕΛΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:30  –  [ΙΑΣΩ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (15/5/2020)

12:10  –  [ΜΠΡΙΚ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2020, στις 28 Μαΐου 2020

12:06  –  [ΑΛΦΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:19  –  [ΠΛΑΚΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:10  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:03  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:10  –  [ΟΤΕ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:03  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:09  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:00  –  [ΜΟΗ]

15- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:50 15 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

18:50 15 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για Πιστοληπτική Διαβάθμιση

17:39 15 Μαϊ 2020  –  [ΜΛΣ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:37 15 Μαϊ 2020  –  [ΜΛΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:24 15 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:28 15 Μαϊ 2020

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:21 15 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:11 15 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:57 15 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2019

14:53 15 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:53 15 Μαϊ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση: Υποβολή αίτησης για την ένταξη ομολογιών της τιτλοποίησης Cairo ΙΙΙ της Eurobank στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»)

13:23 15 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

12:07 15 Μαϊ 2020

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

11:33 15 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:18 15 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:55 15 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:23 15 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (14/5/2020)

10:06 15 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:18 15 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

08:28 15 Μαϊ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

14- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18:16 14 Μαϊ 2020  –  [ΑΤΤ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Παρουσίασης & Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2019

16:24 14 Μαϊ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020

16:12 14 Μαϊ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (13/5/2020)

11:33 14 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2020

11:30 14 Μαϊ 2020  –  [ΕΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

11:25 14 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:18 14 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:02 14 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:46 14 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

10:18  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

10:10  –  [ΟΤΕ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

10:06  –  [ΕΛΛ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Announcement of the annual general meeting to be held on 16 June 2020, changes to the Board and confirmation of dividend dates

09:10  –  [ΕΕΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:07  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:58  –  [ΚΑΡΤΖ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:57  –  [ΟΤΕ]

13- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Επιστροφή Κεφαλαίου

19:26 13 Μαϊ 2020  –  [TITC]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

19:16 13 Μαϊ 2020  –  [TITC]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανακοινώνει την Έναρξη του “Sports Bet Montana” στην Πολιτεία της Μοντάνα των ΗΠΑ

19:11 13 Μαϊ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΝAV 30.04.2020

19:06 13 Μαϊ 2020  –  [CNLCAP]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Πρόσκληση στην ενημέρωση αναλυτών

18:41 13 Μαϊ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

18:12 13 Μαϊ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Οικονομικό Ημερολόγιο 2020 (Τροποποίηση)

18:07 13 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΠΕ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:59 13 Μαϊ 2020  –  [ΜΛΣ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

17:53 13 Μαϊ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2020

17:35 13 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

17:31 13 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ €1,15 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

17:30 13 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019

17:24 13 Μαϊ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020

17:23 13 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΠΕ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:52 13 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

14:42 13 Μαϊ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:13 13 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (12/5/2020)

12:54 13 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:36 13 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:16 13 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

10:03 13 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:00 13 Μαϊ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:59 13 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:28 13 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:22 13 Μαϊ 2020  –  [ΚΑΡΤΖ]

12- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

CENERGY HOLDINGS:  Η Energinet αναθέτει το Baltic Pipe LOT3 στη Σωληνουργεία Κορίνθου

19:01 12 Μαϊ 2020  –  [CENER]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης (Ορθή Επανάληψη)

18:29 12 Μαϊ 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

18:06 12 Μαϊ 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:51 12 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

17:26 12 Μαϊ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση από την εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” συναλλαγών της επί μετοχών της εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” οι οποίες καταρτίστηκαν στις 11.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του ν. 3461/2006

17:24 12 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

17:15 12 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  Ανακοίνωση 3722/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:37 12 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:33 12 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Αλλαγή της ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)

14:22 12 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2020

14:02 12 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:50 12 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:50 12 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

11:43 12 Μαϊ 2020

ΔΕΗ Α.Ε.:  Νέα Επιτροπή Ελέγχου

11:43 12 Μαϊ 2020  –  [ΔΕΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:42 12 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 [12.5.2020]

10:45 12 Μαϊ 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10:28 12 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:38  –  [TITC]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:20  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:05  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Publication of Suppl.Prospcts

11- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

19:45 11 Μαϊ 2020  –  [ΕΕΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:23 11 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

18:02 11 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ εισάγει την δυνατότητα στοιχηματισμού στα eSports στο Περού

17:54 11 Μαϊ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις

17:52 11 Μαϊ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

17:46 11 Μαϊ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση από την εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” συναλλαγών της επί μετοχών της εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, οι οποίες καταρτίστηκαν από τις 16.4.2020 μέχρι και τις 8.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) και (β) του ν. 3461/2006.

17:26 11 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

16:10 11 Μαϊ 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:30 11 Μαϊ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

EUROMEDICA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:19 11 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΡΟΜ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

13:30 11 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Έργο Επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)

13:23 11 Μαϊ 2020  –  [ΟΛΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Επαναλειτουργία καταστημάτων ΟΠΑΠ

12:55 11 Μαϊ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:11 11 Μαϊ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:10 11 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:02 11 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:07 11 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:52 11 Μαϊ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:27 11 Μαϊ 2020  –  [ΚΑΡΤΖ]

08- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΔΕΗ Α.Ε.:  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

20:48  –  [ΔΕΗ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (8/5/2020)

18:42  –  [ΜΠΡΙΚ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:23  –  [ΛΑΒΙ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

18:22  –  [ΕΧΑΕ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:17  –  [ΛΑΒΙ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:16  –  [ΣΑΡ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων χρήσης 2019

18:14  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

18:01  –  [ΚΡΕΤΑ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:39  –  [ΙΝΤΕΤ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση από την εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” συναλλαγών της επί μετοχών της εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” οι οποίες καταρτίστηκαν στις 7.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του ν. 3461/2006

17:24  –  [ΠΕΡΣ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:24  –  [ΚΟΥΑΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

17:19  –  [ΠΕΤΡΟ]

PROFILE A.E.B.E.:  Συγκρότηση νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

16:27  –  [ΠΡΟΦ]

PROFILE A.E.B.E.:  Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

16:23  –  [ΠΡΟΦ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

16:15  –  [ΛΑΒΙ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

13:59  –  [ΝΕΩΡΣ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

13:56

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:36  –  [ΜΟΗ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13:12  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13:10  –  [ΟΤΟΕΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (7/5/2020)

12:54  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007

12:54  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση 3627/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:24  –  [ΣΑΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

11:18  –  [ΙΝΛΟΤ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:04  –  [CNLCAP]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:26  –  [ΛΕΒΚ]

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:06  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:02  –  [ΚΑΡΤΖ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:01  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

07- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ανακοινώσεις

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

21:18 07 Μαϊ 2020  –  [ΛΑΒΙ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:58 07 Μαϊ 2020  –  [ΦΟΥΝΤΛ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:55 07 Μαϊ 2020  –  [ΛΑΒΙ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:49 07 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]
Ανακοινώσεις

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση από την εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” συναλλαγών της επί μετοχών της εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” οι οποίες καταρτίστηκαν στις 6.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του ν. 3461/2006

17:40 07 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]
Γενική Συνέλευση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:34 07 Μαϊ 2020  –  [ΣΑΡ]
Γενική Συνέλευση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Μαΐου 2020

17:31 07 Μαϊ 2020  –  [ΛΥΚ]
Μερίσματα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:02 07 Μαϊ 2020  –  [ΣΑΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:06 07 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]
Ανακοινώσεις

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Απόκτηση σύγχρονου κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι

14:55 07 Μαϊ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

13:32 07 Μαϊ 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:36 07 Μαϊ 2020  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:28 07 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]
Ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 07 Μαϊ 2020  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (6/5/2020)

10:26 07 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 3598/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

09:52  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:11  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:07  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

COCA-COLA HBC A.G.:  FIRST QUARTER 2020 TRADING UPDATE – KEEPING OUR PEOPLE SAFE AND CUSTOMERS SERVED

09:03  –  [ΕΕΕ]

06- 05 – 2020  /  Πηγή athexgroup

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:41 06 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Ανακοίνωση

19:02 06 Μαϊ 2020

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:10 06 Μαϊ 2020  –  [ΠΠΑΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση σε σχέση με τα δημοσιεύματα για την Hertz Global Holdings

17:55 06 Μαϊ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση από την εταιρεία “ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA” συναλλαγών της επί μετοχών της εταιρείας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” οι οποίες καταρτίστηκαν στις 5.5.2020, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του ν. 3461/2006

17:28 06 Μαϊ 2020  –  [ΠΕΡΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:25 06 Μαϊ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

16:55 06 Μαϊ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

15:55 06 Μαϊ 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:37 06 Μαϊ 2020  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:27 06 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

14:23 06 Μαϊ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:53 06 Μαϊ 2020  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

12:52 06 Μαϊ 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:55 06 Μαϊ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:12 06 Μαϊ 2020  –  [CNLCAP]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

10:12 06 Μαϊ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:11 06 Μαϊ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:26  –  [ΚΑΡΤΖ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:18  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ