21– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:08  –  [ΣΠΕΙΣ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:45  –  [ΑΝΔΡΟ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

18:34  –  [ΦΟΡΘ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

18:20  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

18:07  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

18:00  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

17:54  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

17:48  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Παπουτσάνης: Άνω του 30% η αύξηση του κύκλου εργασιών το 2020

17:44  –  [ΠΑΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Νέες πιστοποιήσεις ISO 22301 & ISO 14001

13:47  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:24  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Η INTRASOFT σε νέο έργο Αξιολόγησης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

11:07  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:00  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:52  –  [ΜΟΗ]

20– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

20:56 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

20:12 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:35 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:27 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:24 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:24 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:22 20 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΨΑ]

REDS Α.Ε.:  Ανακοίνωση για καρτάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένη αρ.99 ν. 4548

18:12 20 Ιαν 2021    [ΚΑΜΠ]

 

INTERLIFE AAEΓΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:59 20 Ιαν 2021

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

17:56 20 Ιαν 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:29 20 Ιαν 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:18 20 Ιαν 2021  –  [ΕΥΔΑΠ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14.06.2017 (άρθρο 1 παρ. 5. η)

13:36 20 Ιαν 2021  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12:25 20 Ιαν 2021  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

11:37 20 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

CORAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11:01 20 Ιαν 2021

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

10:23 20 Ιαν 2021  –  [TITC]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:16 20 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:07 20 Ιαν 2021  –  [ΠΡΟΦ]

CORAL A.E.:  Ανακοίνωση Επιχειρηματικών εξελίξεων

09:40 20 Ιαν 2021

19– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010, όπως ισχύει

19:25  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:08  –  [ΟΛΥΜΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:43  –  [ΠΡΟΦ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει

18:42  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Συμβούλων – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

18:35  –  [ΠΛΑΘ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση – Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

18:24  –  [ΟΠΑΠ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 319/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

18:16  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:15  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

18:03  –  [ΕΧΑΕ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διάθεσης από την EPSILON NET Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 49,835% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “SINGULARLOGIC Α.Ε.”

18:02  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018

18:01  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:00  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Η INTRALOT Ανακοινώνει την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε Σώμα Κατόπιν Παραιτήσεως Mη Εκτελεστικού Μέλους

17:59  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης. (Ορθή Επανάληψη)

17:58  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:51  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:31  –  [ΕΛΧΑ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος

17:27  –  [ΦΟΡΘ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:40  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:51  –  [ΕΥΠΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

14:04  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής της IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε συνέχεια εταιρικής πράξης.

11:58  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

11:48    [ΜΟΗ]

 

INTERLIFE ΑΑΕΓΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

11:22

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:15  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:06  –  [ΟΤΕ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Νέες επενδύσεις στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων

09:51  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:15  –  [ΙΑΣΩ]

18- 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

PROFILE A.E.B.E.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης.

19:35  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:14  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:01

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/207, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

18:16  –  [ΚΡΕΤΑ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει

17:48  –  [ΠΕΙΡ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Conference call invitation for investors and analysts for the 2020 full-year results on Thursday, 11 February 2021

14:28  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:13  –  [ΕΥΠΙΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:09  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ INTRACOM DEFENSE: Εξελιγμένο σύστημα επικοινωνιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις

11:03  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:08  –  [ΜΟΗ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:59  –  [ΕΠΣΙΛ]

15– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

 
Ανακοινώσεις
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

 

17:52 15 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

17:45 15 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΝAV 31.12.2020

 

17:42 15 Ιαν 2021  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις
FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

17:19 15 Ιαν 2021  –  [ΦΟΡΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

10:53 15 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

09:21 15 Ιαν 2021  –  [ΙΑΣΩ]

14– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:02  –  [ΜΟΤΟ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

18:02  –  [ΒΑΡΝΗ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

17:39  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει Επέκταση Συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ

17:38  –  [ΙΝΛΟΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:34  –  [ΠΕΤΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:29  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:23  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Προέδρου (ορθή επανάληψη) (Ορθή Επανάληψη)

17:20  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης – Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Ορθή Επανάληψη)

17:11  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. – Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη) (Ορθή Επανάληψη)

17:11  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Αντικατάσταση μέλους-Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

17:09  –  [ΚΡΙ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 216/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:50  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:49  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:55  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

10:42  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

10:31    [ΙΝΛΟΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:38  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:18  –  [ΙΑΣΩ]

12– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:24  –  [ΕΧΑΕ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  Ορισμός Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

18:54  –  [ΠΕΙΡ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Νέο Διοικητικό συμβούλιο στην SingularLogic – Στρατηγική και προοπτικές

18:40  –  [ΣΠΕΙΣ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Νέο Διοικητικό συμβούλιο στην SingularLogic – Στρατηγική και προοπτικές

18:29  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE» ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (CONTINGENT CONVERTIBLE SECURITIES-COCOS) ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

18:12  –  [ΠΕΙΡ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών Α.Ε. στα πλαίσια προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

18:11  –  [ΚΟΥΕΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:09  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

17:49  –  [ΠΑΠ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:25    [ΠΡΕΖΤ]

PASAL A.E.:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ OIKONOMIKOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

15:26  –  [ΠΑΣΑΛ]

DIVERSA A.E.B.E.:  Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ

12:59  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή Κουπονιών ΜΛΣΟ1

11:54  –  [ΜΛΣ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:43  –  [ΒΙΟΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:19  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:46  –  [ΜΟΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:05  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:52  –  [ΟΤΕ]

08– 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Προέδρου

18:39 08 Ιαν 2021  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης – Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

18:38 08 Ιαν 2021  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. – Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου

18:38 08 Ιαν 2021  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ.99-101 ΤΟΥ Ν.4548/2018

18:21 08 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]

DIVERSA A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:54 08 Ιαν 2021  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:49 08 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:32 08 Ιαν 2021  –  [CNLCAP]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

17:22 08 Ιαν 2021  –  [ΑΝΔΡΟ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

17:21 08 Ιαν 2021  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. – Ανακοίνωση για την Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ. – Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα.

17:15 08 Ιαν 2021  –  [ΕΣΥΜΒ]

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:00 08 Ιαν 2021    [ΕΛΒΙΟ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

16:15 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Αποχώρηση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου – Διορισμός Νέου Οικονομικού Διευθυντή

15:24 08 Ιαν 2021  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ. – Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

14:41 08 Ιαν 2021  –  [ΕΣΥΜΒ]

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:22 08 Ιαν 2021  –  [ΑΕΓΕΚ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:08 08 Ιαν 2021  –  [ΑΝΕΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:29 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:19 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:16 08 Ιαν 2021  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

10:43 08 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:21 08 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διάθεσης από την Entersoft Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ” Optimum ΑΕ”

10:20 08 Ιαν 2021  –  [ΕΝΤΕΡ]

CORAL A.E.:  Ανακοίνωση Επιχειρηματικών εξελίξεων

10:13 08 Ιαν 2021

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:42 08 Ιαν 2021  –  [ΜΟΗ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

09:01 08 Ιαν 2021  –  [ΟΛΘ]

07- 01 – 2021  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:37  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

DIVERSA A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:10  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2020

17:59  –  [ΠΛΑΚΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:46  –  [ΠΡΟΦ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

17:34  –  [ΜΙΓ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της

17:31  –  [ΕΛΓΕΚ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007

17:27  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:27  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

15:25  –  [ΠΛΑΚΡ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

15:07

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:32  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Τροποποίηση του Οργανογράμματος

13:26  –  [ΜΟΗ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Athens Exchange trading date of ordinary shares resulting from the exercise of stock options

12:36  –  [ΕΕΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:55  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:14  –  [ΜΟΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:12  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:06  –  [ΜΟΤΟ]

0501 – 202 /  Πηγή athexgroup

Ανακοινώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

18:35 05 Ιαν 2021  –  [ΠΕΙΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

 

17:33 05 Ιαν 2021  –  [ΕΧΑΕ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Μέλους του Δ.Σ.

 

16:35 05 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

11:44 05 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ – ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

09:49 05 Ιαν 2021  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

 

09:42 05 Ιαν 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

09:26 05 Ιαν 2021  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

09:21 05 Ιαν 2021  –  [ΟΤΕ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021

 

09:13 05 Ιαν 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

 

17:53 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου

 

17:51 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Μέλους του Δ.Σ.

 

17:50 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

17:39 04 Ιαν 2021  –  [ΜΟΤΟ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

17:37 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΧΑ]
Ανακοινώσεις
ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

15:43 04 Ιαν 2021  –  [ΕΛΒΙΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

 

12:51 04 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

10:19 04 Ιαν 2021  –  [ΕΥΠΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

 

09:43 04 Ιαν 2021  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

 

08:27 04 Ιαν 2021  –  [ΙΑΣΩ]

0401 – 202 /  Πηγή athexgroup

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:22  –  [ΚΑΜΠ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

18:07  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

17:53  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου

17:51  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού του Δ.Σ. Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Μέλους του Δ.Σ.

17:50  –  [ΕΛΧΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:37  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15:43  –  [ΕΛΒΙΟ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση ΔΣ ΟΛΠ Α.Ε.

15:10  –  [ΟΛΠ]

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

15:03  –  [ΦΟΥΝΤΛ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση 9/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση) (Ορθή Επανάληψη)

14:57  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

DIVERSA A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:50  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

12:51  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:41  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:19  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:43  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

08:27  –  [ΙΑΣΩ]

31– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLIFOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση για κατάθεση αίτησης εξυγίανσης

18:30  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

17:47    [ΠΡΕΖΤ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:03  –  [ΚΟΥΑΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

16:47  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:12  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

16:09  –  [ΕΧΑΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης με δικαίωμα απόκτησης νεοεκδοθεισών Μετοχών της Τράπεζας (Stock Options Plan) και χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης [31.12.2020]

15:50  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

15:41  –  [ΕΧΑΕ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:46  –  [ΠΠΑΚ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  Χρονική Επέκταση Ισχύουσας Σύμβασης

14:09  –  [ΕΥΔΑΠ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:04  –  [ΠΠΑΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:03  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:40  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:39  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ INTRAKAT ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ FRACASSO HELLAS

13:36  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007

13:34  –  [ΑΚΡΙΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:42  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με τη μερική από-επένδυση της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD από την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

10:43  –  [ΜΟΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

10:09  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:48  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42  –  [ΜΥΤΙΛ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Alpha Bank: έναρξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων

09:20  –  [ΑΛΦΑ]

30– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

20:11 30 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Υπογράφει Επέκταση Συμβολαίου με την Lotterywest στη Δυτική Αυστραλία μέχρι το 2026

18:09 30 Δεκ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Έγκριση της διάσπασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας.

17:50 30 Δεκ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

17:49 30 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:35 30 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:34 30 Δεκ 2020    [ΕΠΣΙΛ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

17:33 30 Δεκ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:25 30 Δεκ 2020    [ΣΠΕΙΣ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:21 30 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11.12.2020

17:17 30 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:28 30 Δεκ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:26 30 Δεκ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10921/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:19 30 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

16:17 30 Δεκ 2020  –  [ΠΡΕΖΤ]

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:02 30 Δεκ 2020  –  [ΕΥΒΡΚ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:00 30 Δεκ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:35 30 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:46 30 Δεκ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

13:29 30 Δεκ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

12:31 30 Δεκ 2020  –  [ΙΝΤΕΤ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

10:50 30 Δεκ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:37 30 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

10:26 30 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:51 30 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ – Εξαγορά Optimum

09:45 30 Δεκ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

09:01 30 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

29– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:01  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:00  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:55  –  [ΕΧΑΕ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού Προέδρου της

17:54  –  [ΠΕΙΡ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Αλλαγή στην Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

17:45  –  [ΟΛΘ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

17:41  –  [ΠΕΙΡ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:23  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:18  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

17:13  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανακοίνωση ΔΡΟΜΕΑΣ 29.12.2020

17:07  –  [ΔΡΟΜΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:58

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:47  –  [ΒΑΡΝΗ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  Υπογραφή Σύμβασης για τη σύναψη Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου

16:41  –  [ΚΛΜ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

15:50  –  [ΝΙΚΑΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  Ανακοίνωση για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

15:23  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10865/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:13  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης

13:00  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  Εισαγωγή νέων μετοχών προερχομένων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

12:59  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης σε Σώμα

12:57  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης

12:56  –  [ΙΝΛΟΤ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

10:26  –  [ΟΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:56  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

09:17  –  [ΙΑΣΩ]

28– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:46  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση για δήλωση αρθ.24 παρ.2 ν.3461/2006

17:53  –  [ΦΟΡΘ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

17:42  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Prodea Investments: Πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων

17:40  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:30  –  [ΠΕΤΡΟ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

17:23  –  [ΦΟΡΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:19  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

16:02  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

15:27  –  [ΑΤΕΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INTRAKAT της 28/12/2020

14:46  –  [ΙΝΚΑΤ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου για την εκ νέου Συγκρότηση σε Σώμα

10:19  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020

09:54  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:50  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:47  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Phoenix

09:29  –  [ΠΕΙΡ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.

16:24 24 Δεκ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

14:01 24 Δεκ 2020  –  [ΣΠΥΡ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

13:40 24 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:13 24 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ

09:41 24 Δεκ 2020

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

09:41 24 Δεκ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:41 24 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

23- 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22:48 23 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ PAPERPACK ABEE

18:31 23 Δεκ 2020  –  [ΠΠΑΚ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Έγκριση Κρατικής Ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

18:13 23 Δεκ 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Aπόκτηση κτιρίου γραφείων στην Αθήνα έναντι τιμήματος €17.100.000

18:10 23 Δεκ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

17:41 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

17:38 23 Δεκ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση Εκλογής Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

17:36 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

17:30 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 23.12.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:29 23 Δεκ 2020  –  [ΠΑΠ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:21 23 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:01 23 Δεκ 2020

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10797/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:46 23 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

PROFILE A.E.B.E.:  Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

15:10 23 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14:25 23 Δεκ 2020    [ΙΝΤΚΑ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:57 23 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10791/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:49 23 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10790/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:47 23 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

10:26 23 Δεκ 2020  –  [ΟΛΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 23 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:51 23 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 23 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:17 23 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS εδραιώνει τη θέση της Αυστραλία

09:09 23 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκ νέου Συγκρότηση σε Σώμα

08:52 23 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

22– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:07 22 Δεκ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:36 22 Δεκ 2020  –  [ΑΣΚΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:18 22 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

18:06 22 Δεκ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ολοκλήρωση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

17:53 22 Δεκ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:50 22 Δεκ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:48 22 Δεκ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση: 17η Περίοδος Εκτοκισμού Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

17:43 22 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση ΜΟΔ – 21η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

17:36 22 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:33 22 Δεκ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:28 22 Δεκ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:23 22 Δεκ 2020

AVE Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:49 22 Δεκ 2020  –  [ΑΒΕ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

15:13 22 Δεκ 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

14:33 22 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:12 22 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

11:21 22 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

11:18 22 Δεκ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:47 22 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:45 22 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

09:53 22 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:43 22 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40 22 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

09:16 22 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων Ρουμάνικου Ρίσκου (Project Danube) στην Bain Capital Credit

08:33 22 Δεκ 2020  –  [ΕΤΕ]        

21– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση αναφορικά με Επιχειρηματικές Εξελίξεις

18:43  –  [ΛΑΜΔΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

18:40  –  [ΛΑΜΔΑ]

FORTHNET A.E.:  Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

18:09  –  [ΦΟΡΘ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:56  –  [ΑΒΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:48  –  [ΜΟΤΟ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:02  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2014

15:10  –  [ΑΡΑΙΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 21.12.2020

12:59  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:42  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS αποκτά το πρώτο φωτοβολταϊκό έργο στην Ισπανία

11:38  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:33  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:27  –  [ΜΟΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή ΕΚ

10:48  –  [ΙΑΣΩ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:44  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

10:39  –  [ΙΝΛΟΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24  –  [ΠΡΟΦ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:57  –  [ΒΙΟΤ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας

08:58  –  [ΔΕΗ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08:49  –  [ΕΤΕ]

REDS Α.Ε.:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αρ. 99 ν.4548/2018

08:40  –  [ΚΑΜΠ]

18- 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση

21:10 18 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

20:22 18 Δεκ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19:53 18 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19:43 18 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

19:08 18 Δεκ 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ/ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

18:53 18 Δεκ 2020  –  [ΑΤΤ]

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

18:44 18 Δεκ 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007

18:42 18 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:29 18 Δεκ 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

18:16 18 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας

18:04 18 Δεκ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:49 18 Δεκ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:48 18 Δεκ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:47 18 Δεκ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

17:40 18 Δεκ 2020  –  [ΑΤΡΑΣΤ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π: Πώληση ακινήτου επι της Λ. Κηφισίας 270 στο Χαλάνδρι

17:20 18 Δεκ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:14 18 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17:13 18 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Διευκρινιστική Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της από 17.12.2020 Έκτακτης Γ.Σ.

16:32 18 Δεκ 2020  –  [ΜΛΣ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:00 18 Δεκ 2020  –  [ΕΕΕ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

13:45 18 Δεκ 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2014

12:09 18 Δεκ 2020  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10682/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:40 18 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10678/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:39 18 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:38 18 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:20 18 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:18 18 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:58 18 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:37 18 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:57 18 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

16– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας

18:27 16 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010

18:08 16 Δεκ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:45 16 Δεκ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν.3556/2007

17:35 16 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υποψηφιοτήτων

16:56 16 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” της 14ης Δεκεμβρίου 2020

16:51 16 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

16:43 16 Δεκ 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ομόφωνη απαλλαγή της MIG από όλες τις κατηγορίες στην υπόθεση FOCUS

16:17 16 Δεκ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16.12.2020

15:16 16 Δεκ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:41 16 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10600/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

13:31 16 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ά ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

11:54 16 Δεκ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών

11:49 16 Δεκ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:14 16 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10597/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:13 16 Δεκ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

11:13 16 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:37 16 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 16 Δεκ 2020  –  [CNLCAP]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:53 16 Δεκ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 16 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση Συγκρότησης νέου ΔΣ σε σώμα

09:43 16 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

11– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020

19:00  –  [ΠΕΙΡ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020

18:22  –  [ΦΟΡΘ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:13  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Σύνοψη των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 11ης Δεκεμβρίου 2020

18:12  –  [ΕΛΓΕΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:53  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2020

17:41  –  [ΤΖΚΑ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:33  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:25  –  [ΝΙΟΥΣ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1/1 – 30/9/2020 και πρόσφατες εξελίξεις στη δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε.

17:24  –  [ΟΛΘ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:08  –  [ΚΑΜΠ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:01  –  [ΚΑΜΠ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:10    [ΣΠΕΙΣ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

14:45  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2020

14:44  –  [ΕΛΒΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συναλλαγής άμεσης αποεπένδυσης της IREON INVESTMENTS LTD από την OPTIMA FACTORS Α.Ε.

14:43  –  [ΜΟΗ]

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.:  1. Έκτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2. Πληρωμή 1ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

14:19

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:45  –  [ΠΡΟΦ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

13:40

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Διευκρίνιση επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Δεκεμβρίου 2020

13:25  –  [ΦΡΛΚ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη ΄Γ Τριμήνου 2020

12:52  –  [ΑΚΡΙΤ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

12:48  –  [ΜΟΥΖΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:46  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

12:19  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:02  –  [ΜΟΗ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

11:59

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:59  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΙΚΕΑ Βουλγαρία: 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας

11:13  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:09  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:55  –  [ΚΡΙ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:49  –  [CNLCAP]

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.:  Βασικά Οικονομικά Μεγέθη ΓΆ Τριμήνου 2020

10:17  –  [ΞΥΛΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:08  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:35  –  [ΜΥΤΙΛ]

10– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

20:35    [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  Έκθεση της Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.

20:27  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

20:13  –  [ΦΟΡΘ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2020

19:16  –  [ΠΕΙΡ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

18:50  –  [ΟΛΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2019

18:44  –  [ΟΠΑΠ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

18:43  –  [ΝΑΚΑΣ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2014

18:30  –  [ΟΠΑΠ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18:19  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

18:10  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Έκθεση του Δ.Σ., 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

18:03  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

DIVERSA A.E.B.E.:  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

18:01  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:36  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:35  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

17:34  –  [ΑΛΜΥ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:34  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:33  –  [ΠΕΤΡΟ]

CORAL A.E.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 Coral Όμιλος Εταιρειών (Ορθή Επανάληψη)

15:56

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  Επιδόσεις και Αποτελέσματα εννεάμηνου 2020

15:34  –  [ΜΑΘΙΟ]

CORAL A.E.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 Coral Όμιλος Εταιρειών

12:59

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:34

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:32  –  [CNLCAP]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:31  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.:  MEDITERRA AE_ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

11:12  –  [ΜΑΣΟΠ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

10:48  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:25  –  [ΜΟΗ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:22  –  [ΚΡΙ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS κυριαρχεί στα «πράσινα» έργα σε κάθε γωνιά του πλανήτη

10:09  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:52  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:40  –  [ΣΑΡ]

09– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση σε συναίνεση προς τους κατόχους των Swissbonds

20:04 09 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση σε συναίνεση προς τους κατόχους των Eurobonds

20:03 09 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:47 09 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

18:07 09 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:52 09 Δεκ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

16:34 09 Δεκ 2020  –  [ΠΡΕΖΤ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Νέα επένδυση της ΟΛΠ Α.Ε. στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

15:45 09 Δεκ 2020  –  [ΟΛΠ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανακοίνωση ΔΡΟΜΕΑΣ 09.12.2020

13:52 09 Δεκ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:44 09 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:55 09 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:54 09 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:45 09 Δεκ 2020  –  [CNLCAP]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:44 09 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:21 09 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:13 09 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

07– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

19:39 07 Δεκ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2020

17:50 07 Δεκ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:45 07 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39 07 Δεκ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση για τη διαδικασία εξυγίανσης

15:57 07 Δεκ 2020  –  [ΒΑΡΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:27 07 Δεκ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:44 07 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:54 07 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 07 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

09:37 07 Δεκ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

09:21 07 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:20 07 Δεκ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:54 07 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

08:29 07 Δεκ 2020  –  [ΕΤΕ]

04– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:54  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

08:29  –  [ΕΤΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:59 04 Δεκ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:33 04 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:23 04 Δεκ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19

17:21 04 Δεκ 2020  –  [ΜΑΣΟΠ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:18 04 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΟΤΕ AE, 04.12.2020

16:20 04 Δεκ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:10 04 Δεκ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15:27 04 Δεκ 2020  –  [ΠΡΔ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

14:53 04 Δεκ 2020  –  [ΒΑΡΓ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:58 04 Δεκ 2020

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

12:55 04 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:33 04 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:13 04 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:55 04 Δεκ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  Ανακοίνωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

10:18 04 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:17 04 Δεκ 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

10:16 04 Δεκ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/12/2020

10:02 04 Δεκ 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:48 04 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:44 04 Δεκ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

09:22 04 Δεκ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:06 04 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

03– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019

18:32 03 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (Ορθή Επανάληψη)

18:29 03 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

18:28 03 Δεκ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007

17:46 03 Δεκ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:39 03 Δεκ 2020  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

17:37 03 Δεκ 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:35 03 Δεκ 2020  –  [ΓΕΒΚΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:35 03 Δεκ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16:27 03 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ορισμός νέου Διευθυντή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

16:08 03 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:19 03 Δεκ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:44 03 Δεκ 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:18 03 Δεκ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:00 03 Δεκ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

10:22 03 Δεκ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:04 03 Δεκ 2020  –  [ΚΡΙ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

09:54 03 Δεκ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:39 03 Δεκ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09:33 03 Δεκ 2020  –  [ΑΒΑΞ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:51 03 Δεκ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

02– 12 – 2020  /  Πηγή athexgroup

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10151/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

21:31  –  [ΜΙΓ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Investor Day

19:58  –  [ΔΕΗ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

19:51  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

19:50  –  [ΠΑΠ]

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ. Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας

19:17  –  [ΠΑΠ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση – Διοικητικό Συμβούλιο

18:37  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07  –  [ΜΟΤΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

17:52  –  [ΙΝΛΟΤ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΜΗΝΟΥ 2020

17:40  –  [ΦΛΕΞΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:30  –  [ΠΛΑΘ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:26  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:23  –  [ΕΧΑΕ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

16:31  –  [ΑΤΤ]

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 01/12/2020

12:54  –  [ΓΕΔ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση 10129/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση) (Ορθή Επανάληψη)

12:47  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:36  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:23  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Η MYTILINEOS καθιερώνεται διεθνώς στην ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων

09:50  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

09:49  –  [ΙΚΤΙΝ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:46  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:33  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

09:22  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020

09:13  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1-12-2020

08:57  –  [ΕΝΤΕΡ]

30– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση 10113/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

19:24  –  [ΚΕΠΕΝ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το 11μηνο του 2020

19:00  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020 ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

18:32  –  [ΔΕΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:31  –  [ΠΛΑΘ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

18:30  –  [ΚΡΙ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση διανομής αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων

18:27  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

18:12  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07  –  [ΜΟΤΟ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:06  –  [ΚΕΠΕΝ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ανακοίνωση – Ορισμός Group Chief Transformation Officer (CTO)

18:03  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Παροχή εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, υπέρ της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

17:57  –  [ΙΝΤΚΑ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

17:36  –  [ΚΟΥΕΣ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Αποφάσεις της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε

17:31  –  [ΚΟΥΕΣ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:21  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

17:19  –  [ΚΕΠΕΝ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:12  –  [ΝΑΚΑΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

17:06  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

15:58  –  [ΜΟΗ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:27  –  [ΙΑΤΡ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

13:38  –  [ΒΑΡΝΗ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:23

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

13:22  –  [ΕΕΕ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

11:49

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Άκτιο – Αμβρακία

11:06  –  [ΜΥΤΙΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:44  –  [CNLCAP]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:14  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:14  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:11  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:08  –  [ΜΟΗ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Cepal Hellas [01.12.2020]

09:58  –  [ΑΛΦΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019

09:43

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:34  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

09:25  –  [ΙΝΤΕΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Υπογραφή συμφωνίας MIG – CVC για την πώληση της VIVARTIA

09:20  –  [ΜΙΓ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

20:08 30 Νοε 2020  –  [ΑΤΤ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020 – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR2,54 εκ.

19:53 30 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:29 30 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

19:20 30 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

19:19 30 Νοε 2020  –  [ΛΑΒΙ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Ανακοίνωση

18:43 30 Νοε 2020

 

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση – Prodea Investments: Διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

18:38 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

18:30 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δελτίο Τύπου – Prodea Investments: Κέρδη €27,0 εκατ. για το εννεάμηνο 2020

18:18 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:02 30 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:46 30 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την Έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των Ελληνικών εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2019

17:31 30 Νοε 2020  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2020

17:30 30 Νοε 2020  –  [ΕΤΕ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:25 30 Νοε 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:19 30 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:04 30 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:02 30 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:48 30 Νοε 2020

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:59 30 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10028/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:45 30 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10027/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:06 30 Νοε 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:58 30 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ LOTUS: Νέο Drone επόμενης γενιάς από την INTRACOM DEFENSE για την επιτήρηση συνόρων

10:51 30 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με την ειδική άδεια του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

10:44 30 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση 10022/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:36 30 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ SINGULARLOGIC

10:29 30 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Singular Logic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής»

10:28 30 Νοε 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ SINGULAR LOGIC

10:28 30 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21 30 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ξεκινούν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη μονάδα της Λιβύης

10:00 30 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:35 30 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:26 30 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

VIOHALCO SA/NV:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA

08:51 30 Νοε 2020  –  [ΒΙΟ]

CENERGY HOLDINGS:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA

08:45 30 Νοε 2020  –  [CENER]

27– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19:27 27 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

18:42 27 Νοε 2020    [ΦΟΡΘ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

18:11 27 Νοε 2020

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.11.2020

17:51 27 Νοε 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:49 27 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 9Μ2020

17:44 27 Νοε 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:43 27 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

17:43 27 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:37 27 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9Μ2020 -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:36 27 Νοε 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:22 27 Νοε 2020  –  [ΑΒΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21/12/2020

16:17 27 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:15 27 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9986/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

16:09 27 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:49 27 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αλλαγές στη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank

15:02 27 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.:  Στρατηγική Συνεργασία Eurobrokers με Hawden Matrix

14:34 27 Νοε 2020  –  [ΕΥΒΡΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με τους τρόπους συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.12.2020

13:57 27 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

12:32 27 Νοε 2020  –  [ΠΑΙΡ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:31 27 Νοε 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:27 27 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Στρατηγική συνεργασία Lamda Development και ΤΕΜΕΣ

10:01 27 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ CVC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ MIG ΣΤΗ «VIVARTIA»

09:51 27 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40 27 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  IR REPORT 9M 2020

09:40 27 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

09:40 27 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

26- 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006 (Ορθή Επανάληψη)

19:02 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

19:02 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκ νέου Συγκρότηση σε Σώμα

18:59 26 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

18:51 26 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:43 26 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:29 26 Νοε 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:28 26 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18:18 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:15 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:12 26 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Απάντηση σε Επιστολή ΕΚ

17:31 26 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση ΜΟΔ – 20η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

17:22 26 Νοε 2020  –  [ΦΟΡΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αποτελέσματα ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:21 26 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:21 26 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:27 26 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)

16:26 26 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση σχετικά με αίτημα τροποποίησης του χρόνου καταβολής κουπονιού

16:08 26 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

15:18 26 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

14:20 26 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2019

14:17 26 Νοε 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:50 26 Νοε 2020  –  [ΑΣΚΟ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:29 26 Νοε 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:18 26 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:42 26 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

11:49 26 Νοε 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:24 26 Νοε 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:41 26 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:59 26 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:45 26 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

25– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΔΕΗ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων

21:14 25 Νοε 2020  –  [ΔΕΗ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

20:46 25 Νοε 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:07 25 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

18:53 25 Νοε 2020    [ΑΛΦΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:52 25 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΟΠΑΠ ΑΕ – 9M 2020 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης

18:45 25 Νοε 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:08 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:05 25 Νοε 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:03 25 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:58 25 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:49 25 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020: Ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 130,4 εκατ. Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 18,3%

17:42 25 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2020 & Ενημέρωση για τις επιπτώσεις του COVID-19

17:42 25 Νοε 2020  –  [ΚΡΙ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:40 25 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Eννεαμήνου 2020

17:38 25 Νοε 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

17:36 25 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

17:34 25 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

15:30 25 Νοε 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (Ορθή Επανάληψη)

15:30 25 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

15:29 25 Νοε 2020  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

15:29 25 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:11 25 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:28 25 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12:25 25 Νοε 2020    [ΙΝΚΑΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:13 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:10 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:09 25 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:54 25 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:47 25 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:32 25 Νοε 2020  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 25 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 9μήνου 2020

09:36 25 Νοε 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Investor Day στις 2 Δεκεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020 στις 1 Δεκεμβρίου 2020

09:35 25 Νοε 2020  –  [ΔΕΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:13 25 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

24– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

18:32 24 Νοε 2020  –  [ΠΑΙΡ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ορθή Επανάληψη)

18:29 24 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

JUMBO Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

17:48 24 Νοε 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

17:47 24 Νοε 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Συμπλήρωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2020 σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη μείωση των επιπτώσεων από την πανδημία κορωνοιού (COVID-19)

17:44 24 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:41 24 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:37 24 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:30 24 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου & Εννεαμήνου 2020

17:29 24 Νοε 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

17:27 24 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2020

17:26 24 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Συμπληρωματική Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

14:26 24 Νοε 2020  –  [ΚΡΙ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:25 24 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:39 24 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:53 24 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  H INTRASOFT International υλοποιεί τον «Ηρακλή» του ΔΕΔΔΗΕ

10:55 24 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:42 24 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:55 24 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:54 24 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:40 24 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:39 24 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:38 24 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08:37 24 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

23– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9Μ 2020

19:53 23 Νοε 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:58 23 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

CENERGY HOLDINGS:  Η Ελληνικά Καλώδια εδραιώνει την θέση της στην αγορά του Ηνωμένου Βασίλειου με νέα σύμβαση έργου για υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης

18:56 23 Νοε 2020  –  [CENER]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:42 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:20 23 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Πρόσκληση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

18:02 23 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2020

18:01 23 Νοε 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:37 23 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διανομή δωρεάν μετοχών

17:24 23 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

FOLLIFOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση τηλεδιάσκεψης με τους Πιστωτές μέσω webinar

17:23 23 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:21 23 Νοε 2020    [ΑΡΑΙΓ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:27 23 Νοε 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

13:01 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12:44 23 Νοε 2020  –  [ΑΤΤ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

12:37 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12.11.2020 ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

12:18 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:20 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:19 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:18 23 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση λήξης προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

11:01 23 Νοε 2020

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:00 23 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:45 23 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:42 23 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

10:37 23 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:04 23 Νοε 2020    [ΦΟΡΘ]

EPSILON NET Α.Ε.:  EPSILON NET A.E. – Συμμετοχή στο Small Cap Conference του Χρηματιστηρίου Αθηνών

09:54 23 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση [23.11.2020]

09:51 23 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:46 23 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 23 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

09:21 23 Νοε 2020  –  [ΚΤΗΛΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

09:08 23 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

19– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22:29  –  [ΠΕΙΡ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση

20:27  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2020 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco

19:09  –  [ΒΙΟ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  IR RELEASE ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2020

19:00  –  [ΕΛΧΑ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

18:54  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ENNEAMHNOY 2020

18:44  –  [ΕΛΧΑ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Ανακοίνωση Ενημέρωσης σχετικά με πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 1/1 – 30/9/2020 και τρίτου τριμήνου 2020

18:14  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ενημέρωση σχετικά με την επένδυση στη Stoiximan

18:05  –  [ΟΠΑΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:05  –  [ΕΧΑΕ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Publication of Suppl.Prospcts

17:51  –  [ΕΕΕ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2020

17:50  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:48  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

17:33  –  [ΕΛΓΕΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:31  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:30  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:22  –  [ΠΕΤΡΟ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

16:44  –  [ΑΣΚΟ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Υπογραφή Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΛΠ

15:43  –  [ΟΛΠ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

13:49  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12:10    [ΙΝΚΑΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:24  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:36  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:32  –  [ΦΡΛΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Αγορά οικοπέδων στον Ασπρόπυργο

10:25  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:24  –  [CNLCAP]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:39  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:30  –  [ΙΑΣΩ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

09:25  –  [ΕΛΛ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2020

08:59  –  [ΦΡΙΓΟ]

18- 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:19 18 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

FOLLIFOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση για την έναρξη της Διαδικασίας Πρόσκλησης σε Συναίνεση προς τους κατόχους Eurobond και Swissbond

19:14 18 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:48 18 Νοε 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:16 18 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Έναρξης Swissbond Consent Solicitation

18:11 18 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Έναρξης Eurobond Consent Solicitation

18:09 18 Νοε 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

18:07 18 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17:20 18 Νοε 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

16:33 18 Νοε 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

16:27 18 Νοε 2020  –  [ΕΕΕ]

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

14:05 18 Νοε 2020  –  [ΑΑΑΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

13:15 18 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:29 18 Νοε 2020

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:27 18 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  Επανέναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:19 18 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:17 18 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:12 18 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44 18 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

08:21 18 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

17– 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:53  –  [ΠΕΤΡΟ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος

18:47  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ UNITED GROUP

18:08  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:03  –  [ΕΧΑΕ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

17:45  –  [ΦΟΡΘ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:05

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

14:53  –  [ΑΤΕΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:48  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:16  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για κατάρτιση συναλλαγής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD με συνδεδεμένα μέρη, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

14:08  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:09  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:07  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:44  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:32  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

09:31  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:56  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

20:09 16 Νοε 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

19:51 16 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση δημοσιότητας συναλλαγών του άρθρου 101 του ν.4548/18

19:12 16 Νοε 2020  –  [ΤΖΚΑ]

CENERGY HOLDINGS:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός νέου Προέδρου

18:59 16 Νοε 2020  –  [CENER]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορα ιδίων μετοχών

18:11 16 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μηνου 2020

18:03 16 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:49 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ? ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:27 16 Νοε 2020  –  [ΕΛΧΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:26 16 Νοε 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

17:15 16 Νοε 2020    [ΑΒΑΞ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:37 16 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1/12/2020

12:39 16 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (13/11/2020)

12:23 16 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

11:35 16 Νοε 2020  –  [TITC]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2014

10:18 16 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02 16 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:56 16 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:43 16 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 16 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

09:41 16 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΕΚ]

16- 11 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

20:09 16 Νοε 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

19:51 16 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση δημοσιότητας συναλλαγών του άρθρου 101 του ν.4548/18

19:12 16 Νοε 2020  –  [ΤΖΚΑ]

CENERGY HOLDINGS:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός νέου Προέδρου

18:59 16 Νοε 2020  –  [CENER]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορα ιδίων μετοχών

18:11 16 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μηνου 2020

18:03 16 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:49 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ? ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:27 16 Νοε 2020  –  [ΕΛΧΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:26 16 Νοε 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου

17:15 16 Νοε 2020    [ΑΒΑΞ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:37 16 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1/12/2020

12:39 16 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (13/11/2020)

12:23 16 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 16 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Ανακοίνωση διάθεσης ιδίων μετοχών

11:35 16 Νοε 2020  –  [TITC]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2014

10:18 16 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02 16 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09:56 16 Νοε 2020    [ΠΕΙΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:43 16 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 16 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

09:41 16 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΕΚ]

 

1311 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

19:41 13 Νοε 2020  –  [ΙΝΚΑΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:45 13 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση: Ο Σωκράτης Κόκκαλης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT

17:44 13 Νοε 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:43 13 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΝAV 31.10.2020

17:42 13 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

CORAL A.E.:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19

17:41 13 Νοε 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:41 13 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:40 13 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17:26 13 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.11.2020

17:23 13 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  Ενημέρωση αναφορικά με το εννεάμηνο 2020

17:15 13 Νοε 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

16:23 13 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:20 13 Νοε 2020

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

16:13 13 Νοε 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

15:53 13 Νοε 2020  –  [ΒΑΡΓ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

15:48 13 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:07 13 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

13:33 13 Νοε 2020  –  [ΑΒΕ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

13:16 13 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

12:58 13 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2020

12:10 13 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:03 13 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:26 13 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:09 13 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:54 13 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 13 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

09:07 13 Νοε 2020

1211 – 2020  /  Πηγή athexgroup

VIOHALCO SA/NV:  Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός νέου Αντιπροέδρου και νέου Διευθύνοντος Συμβούλου

19:07  –  [ΒΙΟ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:57  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:53  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:50  –  [ΝΙΟΥΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (11/11/2020)

17:39  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9575/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

17:27  –  [ΠΕΙΡ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Επιχειρηματικές Εξελίξεις – ΟΛΘ Α.Ε.: Ίδρυση νέας θυγατρικής στη Βουλγαρία

15:56  –  [ΟΛΘ]

VIOHALCO SA/NV:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA

15:14  –  [ΒΙΟ]

CENERGY HOLDINGS:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14:56  –  [CENER]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:49  –  [ΑΒΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:24  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:08  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση συναλλαγής αποεπένδυσης της IREON INVESTMENTS LTD από την OPTIMA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

12:51  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Μείωση συμμετοχής της θυγατρικής IREON INVESTMENTS LTD στην ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. σε ποσοστό μικρότερο του 50%.

12:50  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:15  –  [CNLCAP]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2020(Ορθή επανάληψη)

11:12  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:31    [ΠΕΙΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

10:12  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:40  –  [ΜΥΤΙΛ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

09:32  –  [TITC]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:31  –  [ΠΕΤΡΟ]

1111 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  Αίτημα Παράτασης Standstill Agreement

17:57 11 Νοε 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Συμπληρωματική σημείωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης

17:55 11 Νοε 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:53 11 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:52 11 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και €84,3 εκατ.

17:31 11 Νοε 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.10.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17:14 11 Νοε 2020  –  [ΚΛΜ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (10/11/2020)

16:58 11 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ.

16:53 11 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:43 11 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου – Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2020

14:29 11 Νοε 2020  –  [ΕΤΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:22 11 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

VIDAVO Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:08 11 Νοε 2020  –  [ΒΙΝΤΑ]

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:35 11 Νοε 2020  –  [ΜΟΥΖΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:14 11 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:31 11 Νοε 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:24 11 Νοε 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:48 11 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:43 11 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΔΥΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ATTICA GROUP ΣΤΑ GREEK HOSPITALITY AWARDS 2020

09:39 11 Νοε 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:18 11 Νοε 2020  –  [ΙΑΣΩ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

09:16 11 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

COCA-COLA HBC A.G.:  COCA-COLA HBC – THIRD QUARTER 2020 TRADING UPDATE – STRONGLY IMPROVED TRADING IN Q3

09:10 11 Νοε 2020  –  [ΕΕΕ]

0511 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων ΟΠΑΠ και Play για 3 εβδομάδες

19:45 07 Νοε 2020  –  [ΟΠΑΠ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:29 06 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:40 06 Νοε 2020

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ/Ανακοίνωση για την τιμή και το λόγο μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

18:32 06 Νοε 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:17 06 Νοε 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18:02 06 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Χρήσεως 2019 σύμφωνα με το άρθρο 65 Α του ν. 4174/2013

17:55 06 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 05.11.2020 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ

17:37 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:35 06 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:34 06 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 02.11.2020 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:23 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 22.10.2020 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

17:07 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

17:05 06 Νοε 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:05 06 Νοε 2020  –  [ΜΛΣ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ε.Γ.Σ. 22.10.2020 ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16:57 06 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  Αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

15:01 06 Νοε 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14:32 06 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 – 30.06.2020

14:13 06 Νοε 2020  –  [ΝΑΥΠ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:56 06 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:17 06 Νοε 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:15 06 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:12 06 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:12 06 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

10:04 06 Νοε 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.:  H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 και τηλεδιάσκεψη

09:57 06 Νοε 2020  –  [ΦΡΙΓΟ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΗΣ 1-12-2020

09:56 06 Νοε 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:51 06 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:37 06 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:33 06 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ CVC

09:21 06 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:00 06 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

20:14 05 Νοε 2020  –  [ΠΠΑΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:23 05 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:22 05 Νοε 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:50 05 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Συμπληρωματική σημείωση επί της εξαμηνιαίας έκθεσης περιόδου 1.1-30.6.2020, σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στα οικονομικά μεγέθη και τη λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου

17:48 05 Νοε 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ.6 Ν.3556/2007

17:42 05 Νοε 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:29 05 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2020

17:27 05 Νοε 2020  –  [ΕΛΠΕ]

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:21 05 Νοε 2020  –  [ΑΤΕΚ]

0411 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

21:16 04 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

REDS Α.Ε.:  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ2317 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΟΓΑΣ

18:57 04 Νοε 2020  –  [ΚΑΜΠ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

18:04 04 Νοε 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:50 04 Νοε 2020  –  [ΦΛΕΞΟ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  Διορθωτική σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007

17:31 04 Νοε 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

17:28 04 Νοε 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2019

16:36 04 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

15:14 04 Νοε 2020

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (3/11/2020)

14:42 04 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

14:27 04 Νοε 2020  –  [ΤΖΚΑ]

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26/10/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

14:11 04 Νοε 2020  –  [ΜΑΘΙΟ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

14:04 04 Νοε 2020  –  [ΚΕΚΡ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Συμπλήρωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των ποσοτικών επιδράσεων της πανδημίας Covid-19

12:41 04 Νοε 2020  –  [ΑΚΡΙΤ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:30 04 Νοε 2020  –  [CNLCAP]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9348/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:27 04 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη του Εθνικού Κολλεγίου Άμυνας του Ισραήλ στην INTRACOM DEFENSE

10:59 04 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:53 04 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:46 04 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:41 04 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:41 04 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.bankingnews.gr – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

10:40 04 Νοε 2020  –  [ΜΙΓ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:52 04 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ENNEAΜΗΝΟΥ 2020

09:47 04 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:45 04 Νοε 2020  –  [ΝΑΚΑΣ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:26 04 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:24 04 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:19 04 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

0211 – 2020  /  Πηγή athexgroup

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Επεξηγηματική σημείωση επί της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2020.

18:41 02 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου – Ορισμός Μελών Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

18:31 02 Νοε 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:07 02 Νοε 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:05 02 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

17:45 02 Νοε 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

17:37 02 Νοε 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

CORAL A.E.:  5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

17:16 02 Νοε 2020

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:09 02 Νοε 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Η BLUE STAR FERRIES στέκεται δίπλα στην κοινωνία της Σάμου – Παροχή έκπτωσης 50% για τις μετακινήσεις επιβατών και I.X οχημάτων

17:08 02 Νοε 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

16:58 02 Νοε 2020

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

16:16 02 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΚΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:14 02 Νοε 2020

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (30/10/2020)

15:43 02 Νοε 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:29 02 Νοε 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ

15:18 02 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΣΚ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

15:07 02 Νοε 2020  –  [ΒΙΟΣΚ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

15:07 02 Νοε 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

15:06 02 Νοε 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:39 02 Νοε 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

13:45 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΝΤΑ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:41 02 Νοε 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΠΙΔΡΑΣΗ COVID -19

12:57 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:13 02 Νοε 2020  –  [ΠΡΟΦ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:02 02 Νοε 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:31 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:29 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:13 02 Νοε 2020  –  [ΜΟΗ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

11:06 02 Νοε 2020  –  [ΕΕΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:05 02 Νοε 2020  –  [ΣΑΡ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων

10:56 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:55 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

10:27 02 Νοε 2020  –  [ΕΣΥΜΒ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2020

10:17 02 Νοε 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:33 02 Νοε 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

08:27 02 Νοε 2020

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

08:16 02 Νοε 2020    [ΑΛΦΑ]

3010 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για διόρθωση επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

18:26 30 Οκτ 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:00 30 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΒΙΣ Α.Ε.:  Διορθωτική σημείωση Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων

17:59 30 Οκτ 2020  –  [ΒΙΣ]

PASAL A.E.:  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:57 30 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:47 30 Οκτ 2020  –  [ΒΑΡΝΗ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

17:41 30 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:33 30 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.

17:32 30 Οκτ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Prodea Investments – Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2019

17:29 30 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:28 30 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:23 30 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

17:20 30 Οκτ 2020  –  [ΤΡΑΣΤΟΡ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

17:19 30 Οκτ 2020  –  [ΛΥΚ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση καταβολής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

17:18 30 Οκτ 2020  –  [ΛΥΚ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:08 30 Οκτ 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

EUROMEDICA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16:53 30 Οκτ 2020    [ΕΥΡΟΜ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:28 30 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (29/10/2020)

13:57 30 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:56 30 Οκτ 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9197/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

13:28 30 Οκτ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:10 30 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:08 30 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

12:42 30 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10:46 30 Οκτ 2020    [ΠΕΙΡ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου:Η Εθνική Λοταρία της Μάλτας Επεκτείνεται στο Διαδίκτυο με το INTRALOT LotosXi

10:44 30 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:36 30 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

10:25 30 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:18 30 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

10:14 30 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:13 30 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03 30 Οκτ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:02 30 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09:55 30 Οκτ 2020  –  [ΕΠΙΛΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:41 30 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών

09:41 30 Οκτ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:41 30 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

2910 – 2020  /  Πηγή athexgroup

EPSILON NET Α.Ε.:  Ανακοίνωση Διάθεσης από την EPSILON NET Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 80% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “DATA COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

19:59 29 Οκτ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:42 29 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CPI A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

17:37 29 Οκτ 2020  –  [ΣΠΙ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:29 29 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (27/10/2020)

17:17 29 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Πρόσκληση Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου σε Συνέλευση Ομολογιούχων

17:01 29 Οκτ 2020  –  [ΜΛΣ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:55 29 Οκτ 2020

PASAL A.E.:  Φορολογικός Έλεγχος 2019 και Έκδοση Πιστοποιητικού

16:31 29 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:14 29 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Η Bankmed του Λιβάνου επέλεξε την Treasury πλατφόρμα – Acumennet – για ψηφιακή μεταρρύθμιση

14:53 29 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:52 29 Οκτ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:46 29 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:26 29 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

13:25 29 Οκτ 2020  –  [ΜΕΒΑ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

12:59 29 Οκτ 2020  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

12:58 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

12:54 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:50 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:48 29 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:47 29 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: H INTRALOT Inc. Επεκτείνει το Συμβόλαιο της για την Επιτυχημένη Λειτουργία Παιγνιομηχανών στην Τζόρτζια των ΗΠΑ

10:50 29 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:20 29 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 29 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:24 29 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

2710 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κ.Ο.Δ.

20:11 27 Οκτ 2020  –  [ΠΑΙΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

19:16 27 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:15 27 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης ομολογιών & χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

18:02 27 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της ΟΠΑΠ ΑΕ

17:59 27 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:42 27 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:36 27 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:35 27 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:26 27 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:16 27 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

17:03 27 Οκτ 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:31 27 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:41 27 Οκτ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

12:47 27 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:46 27 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:05 27 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 9086/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

11:40 27 Οκτ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

11:24 27 Οκτ 2020    [ΠΕΙΡ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

11:07 27 Οκτ 2020  –  [ΜΠΤΚ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:06 27 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:48 27 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει την εξαγορά του 80% των μετοχών της DATA COMMUNICATION Α.Ε.

09:37 27 Οκτ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:31 27 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:56 27 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:55 27 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

1610 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20:24 16 Οκτ 2020  –  [ΕΤΕ]

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19:38 16 Οκτ 2020

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων Κυπριακού Ρίσκου (Project Marina) στην Bain Capital Credit

18:57 16 Οκτ 2020  –  [ΕΤΕ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

18:22 16 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.»

18:09 16 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Πώληση μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων

18:07 16 Οκτ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:55 16 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:53 16 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας

17:51 16 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

EUROMEDICA Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:46 16 Οκτ 2020    [ΕΥΡΟΜ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:39 16 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:38 16 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:35 16 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:34 16 Οκτ 2020  –  [ΜΕΡΚΟ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:32 16 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:28 16 Οκτ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

17:24 16 Οκτ 2020  –  [ΜΕΡΚΟ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

17:16 16 Οκτ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Επικαιροποιημένο Οικονομικό ημερολόγιο

16:18 16 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

CAIRO MEZZ PLC:  Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

15:01 16 Οκτ 2020  –  [ΚΑΙΡΟΜΕΖ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

14:16 16 Οκτ 2020  –  [ΕΛΒΕ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:14 16 Οκτ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:37 16 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:20 16 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

EPSILON NET Α.Ε.:  Όλες οι εφαρμογές της Epsilon Net σε πλήρη εναρμόνιση με το myDATA – Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδραστική online Ημερίδα της Epsilon Net για την παρουσίαση των λύσεων της για το myDATA και τον Πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

11:03 16 Οκτ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:31 16 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 16 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:50 16 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:49 16 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:48 16 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:45 16 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Ανακοίνωση – 3ου ATHEX Mid-Cap Conference

09:21 16 Οκτ 2020  –  [ΚΡΙ]

1510 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Συμμετοχή της Εταιρείας στο 3o ATHEX Mid Cap Conference

18:59 15 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Χρυσή Διάκριση της INTRALOT στα HR Awards 2020

17:57 15 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:52 15 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:36 15 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:36 15 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:35 15 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

17:26 15 Οκτ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:25 15 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:24 15 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:20 15 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (14/10/2020)

10:43 15 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:18 15 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:15 15 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:12 15 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:46 15 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 15 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

09:18 15 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:28 15 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

1410 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών

09:18  –  [ΠΛΑΘ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:28  –  [ΙΑΣΩ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20:04 14 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

CENERGY HOLDINGS:  Η Cenergy Holdings γίνεται μέλος του Hydrogen Europe

19:16 14 Οκτ 2020  –  [CENER]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:15 14 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

19:11 14 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

19:03 14 Οκτ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:23 14 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:54 14 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΝAV 30.09.2020

17:53 14 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:51 14 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:50 14 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:50 14 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17:47 14 Οκτ 2020

JUMBO Α.Ε.E.:  Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. σε Αντικατάσταση

17:43 14 Οκτ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:25 14 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

17:21 14 Οκτ 2020  –  [ΛΑΜΨΑ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:11 14 Οκτ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

16:01 14 Οκτ 2020

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14:05 14 Οκτ 2020  –  [ΒΥΤΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (13/10/2020)

13:13 14 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:07 14 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:15 14 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.:  ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

10:51 14 Οκτ 2020  –  [ΒΟΣΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:49 14 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

10:44 14 Οκτ 2020  –  [ΕΛΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:00 14 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

09:54 14 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:51 14 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:51 14 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:49 14 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:29 14 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

09:17 14 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

09:07 14 Οκτ 2020  –  [ΔΕΗ]

1310 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Ανακοίνωση για έκδοση Oμολογιακού Δανείου

18:33 13 Οκτ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:51 13 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:50 13 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:50 13 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:31 13 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CPI A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:30 13 Οκτ 2020  –  [ΣΠΙ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Πρόσκληση Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου σε Συνέλευση Ομολογιούχων (Ορθή επανάληψη)

17:23 13 Οκτ 2020  –  [ΜΛΣ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Πρακτικά Επιτροπής Ελέγχου

17:18 13 Οκτ 2020  –  [ΜΙΓ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

16:32 13 Οκτ 2020

PASAL A.E.:  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ STERNER STENHUS GREECE AB ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

15:58 13 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:43 13 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμφωνία για ενοικίαση χώρου της ΟΛΘ Α.Ε. από συνδεδεμένο μέλος, μετά από Απόφαση του Δ.Σ.

12:06 13 Οκτ 2020  –  [ΟΛΘ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:44 13 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

10:57 13 Οκτ 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (12/10/2020)

10:45 13 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

10:39 13 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

10:34 13 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:33 13 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:30 13 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:10 13 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:10 13 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:09 13 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:52 13 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:46 13 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:37 13 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

1210 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΔΕΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

21:57 12 Οκτ 2020  –  [ΔΕΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

19:17 12 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:04 12 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:04 12 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

18:03 12 Οκτ 2020  –  [ΦΟΥΝΤΛ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:35 12 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:23 12 Οκτ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ:  2η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

16:58 12 Οκτ 2020

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  Πρόσκληση Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου σε Συνέλευση Ομολογιούχων

16:24 12 Οκτ 2020  –  [ΜΛΣ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Conference call invitation for investors and analysts for the 2020 third quarter trading update on Wednesday, 11 November 2020

14:44 12 Οκτ 2020  –  [ΕΕΕ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

14:27 12 Οκτ 2020  –  [ΜΛΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:06 12 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:13 12 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:51 12 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (09/10/2020)

12:51 12 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:05 12 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 17/6/2020)

11:47 12 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής

11:44 12 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:36 12 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

10:47 12 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:06 12 Οκτ 2020  –  [ΟΤΕ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 12 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:58 12 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:51 12 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ENTERSOFT Corporate Presentation – Q3 2020

09:38 12 Οκτ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

09:35 12 Οκτ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:11 12 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΝ 31/10/2020

08:58 12 Οκτ 2020  –  [ΓΕΔ]

0910 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:55 09 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:05 09 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

18:04 09 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:01 09 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

FORTHNET A.E.:  Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

17:49 09 Οκτ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:35 09 Οκτ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

17:28 09 Οκτ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟ 2020

16:30 09 Οκτ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

16:25 09 Οκτ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (08/10/2020)

16:25 09 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΛΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30-6-20

15:48 09 Οκτ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

15:41 09 Οκτ 2020  –  [ΚΜΟΛ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007

15:23 09 Οκτ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

15:08 09 Οκτ 2020  –  [ΚΜΟΛ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2020

14:56 09 Οκτ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

13:59 09 Οκτ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

13:28 09 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 08/10/2020

12:45 09 Οκτ 2020  –  [ΓΕΔ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:41 09 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:34 09 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:41 09 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:20 09 Οκτ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:12 09 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε.:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ

09:52 09 Οκτ 2020  –  [ΜΑΣΟΠ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 09 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:36 09 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

09:35 09 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

0710 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση διάθεσης εγγράφων στους μετόχους

17:56 07 Οκτ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

17:55 07 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

17:50 07 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:44 07 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:28 07 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

17:13 07 Οκτ 2020  –  [ΜΛΣ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

16:51 07 Οκτ 2020  –  [ΕΛΠΕ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15:45 07 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14:48 07 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:43 07 Οκτ 2020  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΝΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

14:42 07 Οκτ 2020  –  [ΚΟΡΔΕ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:57 07 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12:29 07 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

CAIRO MEZZ PLC:  Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

11:50 07 Οκτ 2020  –  [ΚΑΙΡΟΜΕΖ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:28 07 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:22 07 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

10:07 07 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 07 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (05/10/2020)

09:59 07 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:56 07 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:55 07 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:47 07 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

0510 – 2020  /  Πηγή athexgroup

PASAL A.E.:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ STERNER STENHUS GREECE AB

22:47 05 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:52 05 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:51 05 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:50 05 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39 05 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

16:15 05 Οκτ 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (02/10/2020)

14:24 05 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:23 05 Οκτ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13:21 05 Οκτ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:52 05 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ

12:08 05 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:34 05 Οκτ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:33 05 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:19 05 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:15 05 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (01/10/2020)

10:13 05 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

09:57 05 Οκτ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:57 05 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Στο -9,3% ο τζίρος του 9μήνου, βελτίωση σε σύγκριση με το -10,9% του 8μηνου

09:50 05 Οκτ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:48 05 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

0210 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έκδοση-ορόσημο πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους Ευρώ 500εκατ. με τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875% από την Εθνική Τράπεζα

18:48 02 Οκτ 2020  –  [ΕΤΕ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18:18 02 Οκτ 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:16 02 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:31 02 Οκτ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

CAIRO MEZZ PLC:  Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

17:27 02 Οκτ 2020  –  [ΚΑΙΡΟΜΕΖ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

17:12 02 Οκτ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

16:30 02 Οκτ 2020  –  [ΚΟΡΔΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση διατυπώσεων δημοσιότητας του σχεδίου πράξης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας [2/10/2020]

13:50 02 Οκτ 2020  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

13:27 02 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

13:25 02 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:21 02 Οκτ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:10 02 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:16 02 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:13 02 Οκτ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:50 02 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:18 02 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:07 02 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:47 02 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

0110 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.:  Ανακοίνωση για τη διαδικασία εξυγίανσης

18:57 01 Οκτ 2020  –  [ΒΑΡΓ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:28 01 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:27 01 Οκτ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ολοκλήρωση Πλάνου Επένδυσης Γραμμών Παραγωγής Χειρουργικών Μασκών

18:17 01 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:15 01 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:49 01 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:48 01 Οκτ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:44 01 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:40 01 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:32 01 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:17 01 Οκτ 2020  –  [CNLCAP]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (30/9/2020)

16:17 01 Οκτ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:45 01 Οκτ 2020  –  [ΠΛΑΚΡ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ

12:58 01 Οκτ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:47 01 Οκτ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

11:46 01 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:37 01 Οκτ 2020  –  [ΜΟΗ]

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

11:33 01 Οκτ 2020  –  [ΝΑΥΤ]

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

11:04 01 Οκτ 2020  –  [ΙΚΤΙΝ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

10:41 01 Οκτ 2020  –  [ΕΛΒΕ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Σχετικά με την Ολοκλήρωση της Μεταβίβασης των Μετοχών της Inteltek

10:04 01 Οκτ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

10:02 01 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:48 01 Οκτ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

28– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

VIOHALCO SA/NV:  Δημοσίευση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών

08:34  –  [ΒΙΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:03 28 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:58 28 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:49 28 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

17:31 28 Σεπ 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:31 28 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2020

17:01 28 Σεπ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:39 28 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:16 28 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος (Ορθή Επανάληψη)

15:02 28 Σεπ 2020  –  [ΟΛΠ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος

14:16 28 Σεπ 2020  –  [ΟΛΠ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

13:43 28 Σεπ 2020  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.:  Ετήσια Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Εξέλιξης της Εταιρείας

13:32 28 Σεπ 2020  –  [ΝΤΟΠΛΕΡ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:30 28 Σεπ 2020  –  [ΕΛΒΕ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

13:22 28 Σεπ 2020  –  [ΟΛΥΜΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:56 28 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Ο Όμιλος της Epsilon Net απέσπασε 6 βραβεία στα BITE Awards 2020

12:43 28 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

12:42 28 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (25/9/2020)

12:29 28 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:06 28 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:05 28 Σεπ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:30 28 Σεπ 2020  –  [ΑΣΚΟ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Μεταβίβαση της Δραστηριότητας Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Alpha Bank στην CEPAL [28.9.2020]

10:29 28 Σεπ 2020  –  [ΑΛΦΑ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:16 28 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συγγενούς εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

10:05 28 Σεπ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 28 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:52 28 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:51 28 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:40 28 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου και Πρώτου Εξάμηνου 2020

09:25 28 Σεπ 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

09:11 28 Σεπ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:57 28 Σεπ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

08:37 28 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΙΣ]

25– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:00 25 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:57 25 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

17:32 25 Σεπ 2020  –  [ΔΟΜΙΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:32 25 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

17:29 25 Σεπ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

17:26 25 Σεπ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:22 25 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση 7995/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

17:18 25 Σεπ 2020  –  [ΛΥΚ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖ. ΠΛΗΡ. ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή Επανάληψη)

16:03 25 Σεπ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (24/9/2020)

16:02 25 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15:48 25 Σεπ 2020  –  [ΧΑΙΔΕ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2020

15:42 25 Σεπ 2020  –  [ΑΛΜΥ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7982/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

15:41 25 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

15:39 25 Σεπ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:32 25 Σεπ 2020

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α εξαμήνου 2020

14:29 25 Σεπ 2020  –  [ΒΥΤΕ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΔ

14:05 25 Σεπ 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:51 25 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Coca-Cola HBC – Director Declaration

12:14 25 Σεπ 2020  –  [ΕΕΕ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:40 25 Σεπ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7965/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:59 25 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7964/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:58 25 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:41 25 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:36 25 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα A εξαμήνου 2020

10:20 25 Σεπ 2020  –  [ΕΥΔΑΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

10:15 25 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:46 25 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:37 25 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

09:36 25 Σεπ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΟΜΙΛΟΥ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

08:53 25 Σεπ 2020  –  [ΕΥΑΠΣ]

24– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΟΜΙΛΟΥ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

08:53  –  [ΕΥΑΠΣ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

21:37 24 Σεπ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

21:36 24 Σεπ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 (Ορθή Επανάληψη)

20:12 24 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

VIOHALCO SA/NV:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

19:34 24 Σεπ 2020  –  [ΒΙΟ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020

19:33 24 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοινωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:55 24 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Νέο Κέντρο Προσωποποίησης τραπεζικών καρτών στις Η.Π.Α. από την AUSTRIACARD

18:43 24 Σεπ 2020  –  [ΛΥΚ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση 24.09.2020

18:41 24 Σεπ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Δελτίο Τύπου: Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2020

18:27 24 Σεπ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:51 24 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:47 24 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:46 24 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

AS COMPANY Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

17:43 24 Σεπ 2020  –  [ΑΣΚΟ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:38 24 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:34 24 Σεπ 2020  –  [ΜΠΤΚ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:31 24 Σεπ 2020  –  [ΜΠΤΚ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ MET’ ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 4.9.2020

17:25 24 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:22 24 Σεπ 2020  –  [ΣΙΔΜΑ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

17:20 24 Σεπ 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:03 24 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Νέα προηγμένη έκδοση RiskAvert 3.0 για ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου

16:41 24 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:40 24 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

16:40 24 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

16:05 24 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

14:46 24 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

14:18 24 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

14:17 24 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

HOUSEMARKET Α.Ε.:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠO ICAP

14:14 24 Σεπ 2020

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

13:19 24 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

13:18 24 Σεπ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

13:04 24 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

11:56 24 Σεπ 2020  –  [ΑΕΓΕΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11:49 24 Σεπ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:12 24 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – 18η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

10:53 24 Σεπ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση: 16η Περίοδος Εκτοκισμού Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

10:51 24 Σεπ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Χρυσή Διάκριση για INTRALOT και Office Line στον Τομέα του Cloud

10:44 24 Σεπ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ MIG ΣΤΗ «VIVARTIA»

10:31 24 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Δελτίο Τύπου – Prodea Investments: Κέρδη ευρώ16,5 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2020

10:28 24 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:04 24 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:51 24 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:51 24 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09:42 24 Σεπ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

23– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

CENERGY HOLDINGS:  Νέος Διευθύνων Σύμβουλος

19:30 23 Σεπ 2020  –  [CENER]

CENERGY HOLDINGS:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

19:09 23 Σεπ 2020  –  [CENER]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοινωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:07 23 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:56 23 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:55 23 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:46 23 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:45 23 Σεπ 2020  –  [ΚΕΚΡ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:44 23 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:43 23 Σεπ 2020  –  [ΜΠΤΚ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:32 23 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

17:23 23 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΝΤΕΑ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ 23-9-2020 Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου ν 3556

17:00 23 Σεπ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:24 23 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

13:13 23 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (22/9/2020)

13:02 23 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α εξαμήνου 2020

12:56 23 Σεπ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  Πέμπτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

12:07 23 Σεπ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:43 23 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:09 23 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:58 23 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:47 23 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

22– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:26 22 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

18:54 22 Σεπ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:56 22 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

17:39 22 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:37 22 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15:27 22 Σεπ 2020  –  [ΕΤΕ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:10 22 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

11:47 22 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (21/9/2020)

11:24 22 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:47 22 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:47 22 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗς ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

10:35 22 Σεπ 2020  –  [ΑΝΔΡΟ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 22 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ενδυναμώνει την Ψηφιακή Τεχνολογία της μέσω του Microsoft Azure και της Σύμπραξης με την Microsoft

10:27 22 Σεπ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

10:22 22 Σεπ 2020  –  [ΛΑΜΨΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:03 22 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:55 22 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

09:55 22 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/09/2020

09:45 22 Σεπ 2020  –  [ΑΤΤ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Συμμετοχή της Εταιρείας στο 15ο Greek Road Show London

09:38 22 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖ. ΠΛΗΡ. ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09:36 22 Σεπ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

21- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Συμμετοχή της Εταιρείας στο 15ο Greek Road Show London

09:38  –  [ΠΛΑΘ]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖ. ΠΛΗΡ. ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09:36  –  [ΠΑΣΑΛ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία και διανομή στους μετόχους της, μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc

20:32 21 Σεπ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:27 21 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:12 21 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

18:11 21 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:08 21 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

18:07 21 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Κάλυψης Ομολογιακών Δανείων

16:51 21 Σεπ 2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:55 21 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛ]

Ο.Λ.Π. Α.Ε.:  Συμμετοχή της ΟΛΠ Α.Ε. στο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων (Annual Greek Roadshow)

15:24 21 Σεπ 2020  –  [ΟΛΠ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (18/9/2020)

15:04 21 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13:43 21 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13:18 21 Σεπ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:39 21 Σεπ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:26 21 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:22 21 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Ανακοίνωση-15th Annual Greek Roadshow in London

10:13 21 Σεπ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:00 21 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:57 21 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:55 21 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

08:42 21 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

18- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:05 18 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:04 18 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:41 18 Σεπ 2020  –  [ΙΝΤΚΑ]

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:40 18 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΑΛ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17:39 18 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:38 18 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:27 18 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

16:04 18 Σεπ 2020

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

15:35 18 Σεπ 2020  –  [ΕΕΕ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.9.2020 ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

15:10 18 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 1.9.2020

15:00 18 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14:39 18 Σεπ 2020  –  [ΓΕΒΚΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου – συγκρότηση σε σώμα

12:49 18 Σεπ 2020  –  [ΛΑΜΨΑ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (16/9/2020)

12:24 18 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:23 18 Σεπ 2020  –  [ΛΑΜΨΑ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:20 18 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Συμμετοχή στο 15th Annual Greek Roadshow

12:08 18 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:08 18 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση διάθεσης σημαντικών συμμετοχών καθώς και σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (Ορθή Επανάληψη)

10:41 18 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10:39 18 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ AΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:16 18 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

PASAL A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

10:06 18 Σεπ 2020  –  [ΠΑΣΑΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:04 18 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

10:01 18 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:52 18 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε Σώμα και καθορισμός προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία

09:51 18 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2020

08:57 18 Σεπ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

17- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ανακοινώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 

 

09:23  –  [ΕΛΛ]

16- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Ανακοινώσεις
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση της 16.09.2020

 

 

20:15 16 Σεπ 2020  –  [ΑΤΤ]
Ανακοινώσεις
VIOHALCO SA/NV:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA

 

 

20:12 16 Σεπ 2020  –  [ΒΙΟ]
Ανακοινώσεις
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2020

 

 

18:13 16 Σεπ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

18:12 16 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

18:07 16 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

 

18:03 16 Σεπ 2020
Ανακοινώσεις
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

17:41 16 Σεπ 2020  –  [ΛΟΥΛΗ]
Ανακοινώσεις
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου 26.08.2020

 

 

15:04 16 Σεπ 2020  –  [ΤΖΚΑ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

14:51 16 Σεπ 2020  –  [ΤΖΚΑ]
Ανακοινώσεις
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (15/9/2020)

 

 

13:44 16 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]
Ανακοινώσεις
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DELOITTE

 

 

11:05 16 Σεπ 2020  –  [ΜΛΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

10:38 16 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]
Ανακοινώσεις
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α 6μήνου 2020

 

 

10:32 16 Σεπ 2020  –  [ΚΜΟΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

 

 

10:16 16 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

 

 

10:01 16 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

15- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Έγκριση σχεδίου πράξης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας [15.09.2020]

20:43 15 Σεπ 2020  –  [ΑΛΦΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:14 15 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2020

18:44 15 Σεπ 2020  –  [ΚΡΙ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Σύναψης Μνημονίων Συνεργασίας

18:22 15 Σεπ 2020

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Ξεκίνησε τη λειτουργία του το boutique hotel «The Modernist»

18:06 15 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.:  Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2019

18:01 15 Σεπ 2020  –  [ΠΕΡΦ]

EPSILON NET Α.Ε.:  Όμιλος Epsilon Net – Αποτελέσματα A’ εξαμήνου 2020

18:00 15 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2020

17:58 15 Σεπ 2020  –  [ΑΔΜΗΕ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:47 15 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:46 15 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΝAV 31.08.2020

17:42 15 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

JUMBO Α.Ε.E.:  Επιτυχημένη ισόρροπη διαχείριση του Α’ 6μήνου των lockdown και της κορύφωσης της πρώτης φάσης της πανδημίας

17:40 15 Σεπ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13:17 15 Σεπ 2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:24 15 Σεπ 2020  –  [ΕΥΠΙΚ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης

11:42 15 Σεπ 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (14/9/2020)

11:12 15 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:11 15 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:17 15 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση διάθεσης σημαντικών συμμετοχών καθώς και σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

10:03 15 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:01 15 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:21 15 Σεπ 2020  –  [ΜΕΡΚΟ]

14- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

17:58  –  [ΕΛΧΑ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

17:57

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:56  –  [ΠΕΤΡΟ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:01  –  [TITC]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

15:43  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  Αποσπασμα πρακτικού ΤΓΣ

15:42  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:30  –  [ΔΟΥΡΟ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7509/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

14:29  –  [ΕΛΛ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:58

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:51  –  [ΠΡΟΦ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

12:25  –  [ΛΕΒΚ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:19  –  [ΛΕΒΚ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.08.2020

11:58  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27.08.2020

11:57  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

11:41  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:17  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:01  –  [ΜΥΤΙΛ]

11– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

18:11 11 Σεπ 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:48 11 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:47 11 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:36 11 Σεπ 2020  –  [ΚΑΜΠ]

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

17:33 11 Σεπ 2020  –  [ΕΛΧΑ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:15 11 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

17:10 11 Σεπ 2020

FOLLI – FOLLIE:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:09 11 Σεπ 2020

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 10.09.2020

16:07 11 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:30 11 Σεπ 2020  –  [ΚΡΕΚΑ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14:59 11 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση διάθεσης σημαντικής συμμετοχής καθώς και σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

14:55 11 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

14:54 11 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων ΑΕΞΑΜ.2020

13:02 11 Σεπ 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

13:01 11 Σεπ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (10/9/2020)

13:00 11 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12:18 11 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Υπογράφει Επέκταση Συμβολαίου στη Νέα Ζηλανδία μέχρι το 2025

10:44 11 Σεπ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:21 11 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:02 11 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

10– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ FF GROUP 2019 (εξ αναβολής)

23:25 10 Σεπ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τη Δημιουργία της «INTRALOT Academy» Εξασφαλίζοντας Υψηλής Ποιότητας Εκπαίδευση στους Πελάτες της

21:06 10 Σεπ 2020  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7453/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

17:46 10 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

17:45 10 Σεπ 2020

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:45 10 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:44 10 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:27 10 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.:  Αίτημα Παράτασης Standstill Agreement

17:24 10 Σεπ 2020  –  [ΑΛΜΥ]

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16:03 10 Σεπ 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]

PROFILE A.E.B.E.:  Profile: Δημιουργία Κέντρου Ανάπτυξης Τεχνολογίας “Profile Technologies S.A.” στη Θεσσαλονίκη

15:59 10 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου ν. 3556

15:44 10 Σεπ 2020  –  [ΕΝΤΕΡ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

13:40 10 Σεπ 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Νέο κατάστημα ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, στη Βουλγαρία

12:24 10 Σεπ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση απόκτησης σημαντικής συμμετοχής καθώς και σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

11:46 10 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:45 10 Σεπ 2020  –  [ΑΕΓΕΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:23 10 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:22 10 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών (Ορθή Επανάληψη)

10:21 10 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:19 10 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

09– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:44 09 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:45 09 Σεπ 2020  –  [ΜΟΤΟ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Publication of Suppl.Prospcts

18:32 09 Σεπ 2020  –  [ΕΕΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020 BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

18:26 09 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010

18:11 09 Σεπ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007

18:04 09 Σεπ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:51 09 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΟΠΑΠ ΑΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Η1 2020 – Δελτίο Τύπου

17:48 09 Σεπ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

17:29 09 Σεπ 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:27 09 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:26 09 Σεπ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση απόκτησης σημαντικής συμμετοχής καθώς και σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

14:05 09 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Στο τελικό στάδιο ο Διαγωνισμός για την Επέκταση του 6ου Προβλήτα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

13:16 09 Σεπ 2020  –  [ΟΛΘ]

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13:15 09 Σεπ 2020  –  [ΕΛΤΟΝ]

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Συμπληρωματική Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

12:03 09 Σεπ 2020  –  [ΚΡΙ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:17 09 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

11:11 09 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:08 09 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (8/9/2020)

11:07 09 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:57 09 Σεπ 2020  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09:53 09 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

09:51 09 Σεπ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09:16 09 Σεπ 2020  –  [TITC]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

09:03 09 Σεπ 2020

08- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:10 08 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:52 08 Σεπ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

DIVERSA A.E.B.E.:  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

15:38 08 Σεπ 2020  –  [ΟΡΑΟΡΑ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15:16 08 Σεπ 2020  –  [ΙΝΤΕΤ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15:09 08 Σεπ 2020  –  [ΟΤΕ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

15:03 08 Σεπ 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:41 08 Σεπ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:51 08 Σεπ 2020

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:53 08 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:34 08 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (7/9/2020)

10:11 08 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10:05 08 Σεπ 2020  –  [ΛΑΜΔΑ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7342/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:02 08 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

07- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Ολοκλήρωση διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. – Διάθεση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

19:50 07 Σεπ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:46 07 Σεπ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:42 07 Σεπ 2020  –  [ΑΒΕ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

17:34 07 Σεπ 2020

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας

17:31 07 Σεπ 2020

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:08 07 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

17:06 07 Σεπ 2020

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16:55 07 Σεπ 2020  –  [ΔΡΟΜΕ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

16:26 07 Σεπ 2020

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

15:46 07 Σεπ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

14:49 07 Σεπ 2020  –  [ΚΕΠΕΝ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  Ανακοίνωση 7310/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

12:28 07 Σεπ 2020  –  [ΜΙΓ]

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:28 07 Σεπ 2020  –  [ΝΤΟΠΛΕΡ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:00 07 Σεπ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:45 07 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:25 07 Σεπ 2020  –  [CNLCAP]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Επικεφαλής των Επενδυτικών Σχέσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ο κ. Ιωάννης Στέφος

09:27 07 Σεπ 2020  –  [ΔΕΗ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

09:15 07 Σεπ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

04– 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:57  –  [ΜΙΓ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2020

18:11  –  [ΙΝΛΟΤ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:42  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:38  –  [ΜΟΤΟ]

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Η INFORM ηγείται Ελληνογαλλικής κοινοπραξίας στον Ελληνικό Διαγωνισμό Ταυτοτήτων

17:34  –  [ΛΥΚ]

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:21  –  [ΝΑΥΤ]

AVE Α.Ε.:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

16:33  –  [ΑΒΕ]

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

16:29  –  [ΑΝΔΡΟ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

15:39

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  3η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

15:38  –  [ΑΡΑΙΓ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (3/9/2020)

14:05  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:44  –  [ΕΛΛ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:10  –  [ΕΛΒΕ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (Ορθή Επανάληψη)

10:44  –  [ΕΛΒΕ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

10:41  –  [ΕΛΒΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:34  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:05  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:02  –  [ΠΡΟΦ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:44

EPSILON NET Α.Ε.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

09:15  –  [ΕΠΣΙΛ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας

09:03  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:02  –  [ΕΧΑΕ]

03- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20:06 03 Σεπ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

20:03 03 Σεπ 2020  –  [ΣΑΡ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2020 στους Αναλυτές

19:51 03 Σεπ 2020  –  [ΔΕΗ]

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:45 03 Σεπ 2020  –  [ΔΟΜΙΚ]

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:31 03 Σεπ 2020  –  [ΣΠΥΡ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε

17:24 03 Σεπ 2020  –  [ΔΕΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:09 03 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΛΣ02

16:13 03 Σεπ 2020  –  [ΜΛΣ]

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.:  Πρόσθετα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2020

14:59 03 Σεπ 2020  –  [ΝΕΩΡΣ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ EΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

14:49 03 Σεπ 2020  –  [ΒΟΣΥΣ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

14:41 03 Σεπ 2020  –  [ΑΚΡΙΤ]

EPSILON NET Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:27 03 Σεπ 2020  –  [ΕΠΣΙΛ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:23 03 Σεπ 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

12:18 03 Σεπ 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:17 03 Σεπ 2020  –  [ΝΙΚΑΣ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:08 03 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (2/9/2020)

12:01 03 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

11:02 03 Σεπ 2020

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (1/9/2020)

10:22 03 Σεπ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]

JUMBO Α.Ε.E.:  Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το οκτάμηνο του 2020

10:21 03 Σεπ 2020  –  [ΜΠΕΛΑ]

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10:17 03 Σεπ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

10:01 03 Σεπ 2020  –  [ΠΡΔ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:26 03 Σεπ 2020

02- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

VIOHALCO SA/NV:  Έγκριση διανομής μερίσματος

19:51  –  [ΒΙΟ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

19:42  –  [ΙΑΣΩ]

CENERGY HOLDINGS:  Η Shell αναθέτει το έργο Colibri στη Σωληνουργεία Κορίνθου με σωλήνες χάλυβα πολύ μεγάλου μήκους

19:29  –  [CENER]

VIOHALCO SA/NV:  Αποτελέσματα της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

19:27  –  [ΒΙΟ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:20  –  [ΙΑΣΩ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

19:01  –  [ΑΤΤ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 02.09.2020 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18:55  –  [ΑΤΤ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:22  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:22  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:21  –  [ΛΑΜΨΑ]

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανάληψη νέων έργων Γερμανικού Στρατού

18:17  –  [ΔΡΟΜΕ]

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:08  –  [ΠΡΔ]

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Εξαμήνου 2020

17:50  –  [ΣΑΡ]

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:48  –  [ΚΜΟΛ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:33  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:25  –  [ΒΙΟΤ]

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020

17:19  –  [ΙΝΛΟΤ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:47  –  [ΑΝΕΚ]

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:00  –  [ΕΚΤΕΡ]

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020

15:34  –  [ΑΚΡΙΤ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:30  –  [ΕΛΒΕ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Νέος Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού

14:46  –  [ΙΑΣΩ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Ορθή Επανάληψη)

14:35  –  [ΜΙΝ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

14:32  –  [ΜΙΝ]

ΑΒΑΞ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:21  –  [ΑΒΑΞ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:56  –  [ΙΑΤΡ]

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:50  –  [ΕΛΒΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:22  –  [ΜΟΗ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10:20  –  [ΒΟΣΥΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  IR REPORT H1 2020

10:01  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:58  –  [ΠΡΟΦ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:57  –  [ΕΧΑΕ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:47  –  [ΒΟΣΥΣ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2020

09:21  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

01- 09 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

21:54 01 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

21:53 01 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21:48 01 Σεπ 2020  –  [ΜΙΝ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  NEOΣ GROUP CHIΕF FINANCIAL OFFICER

18:57 01 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18:50 01 Σεπ 2020  –  [ΙΝΤΕΤ]

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Δελτίο Τύπου Οικονομικών Στοιχείων Α’ Εξαμήνου 2020

17:40 01 Σεπ 2020  –  [ΕΥΡΩΒ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39 01 Σεπ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Α΄εξαμήνου 2020

17:26 01 Σεπ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Οικονομικά Στοιχεία Α΄εξαμήνου 2020

17:25 01 Σεπ 2020  –  [ΦΡΛΚ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:21 01 Σεπ 2020  –  [ΙΑΤΡ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΛΣ01

16:40 01 Σεπ 2020  –  [ΜΛΣ]

ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:31 01 Σεπ 2020  –  [ΚΡΕΚΑ]

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  Αλλαγή ημερομηνίας δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2020

15:30 01 Σεπ 2020  –  [ΑΡΑΙΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2020

14:34 01 Σεπ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13:49 01 Σεπ 2020  –  [ΛΙΒΑΝ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Issue of equity and total voting rights

12:51 01 Σεπ 2020  –  [ΕΕΕ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12:44 01 Σεπ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

11:37 01 Σεπ 2020  –  [ΑΝΕΚ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

11:16 01 Σεπ 2020  –  [ΛΕΒΚ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:57 01 Σεπ 2020  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:27 01 Σεπ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

10:22 01 Σεπ 2020  –  [ΠΕΙΡ]

ΙΑΣΩ Α.Ε.:  Ανακοίνωση – Σχετική Με Επιχειρηματικές Οικονομικές Εξελίξεις Στην Εταιρία

10:10 01 Σεπ 2020  –  [ΙΑΣΩ]

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09:26 01 Σεπ 2020  –  [ΛΕΒΚ]

31- 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ELLAKTOR Group Results H1 2020 Presentation

20:19  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6M2020

19:59  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:57  –  [ΥΑΛΚΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:54  –  [ΠΕΤΡΟ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

15:43  –  [ΜΛΣ]

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:33  –  [ΣΙΔΜΑ]

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

15:04  –  [ΕΤΕ]

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (28/8/2020)

14:49  –  [ΜΠΡΙΚ]

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14:11  –  [ΣΠΕΙΣ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:18  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:07  –  [ΠΡΟΦ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:17  –  [ΠΕΤΡΟ]

28- 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη (Αποτελέσματα 1ου 6μήνου 2020)

18:51  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πώληση Ακινήτου Thrace Linq_Λογιστική Απεικόνιση Πώλησης Ακινήτου

17:58  –  [ΠΛΑΘ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

17:57  –  [ΠΕΙΡ]

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου 2020

17:56  –  [ΠΠΑΚ]

AVE Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

17:48  –  [ΑΒΕ]

UNIBIOS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:44  –  [ΒΙΟΣΚ]

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 28/8/2020

17:42  –  [ΑΤΤ]

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:42  –  [ΚΡΕΤΑ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

17:29  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.08.2020

17:22  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.:  ΑΝΑΒΟΛΗ Γ.Σ. ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ MLS

15:44  –  [ΕΧ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

14:30

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (27/8/2020)

13:58  –  [ΜΠΡΙΚ]

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12:52  –  [ΡΕΒΟΙΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:44  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:27  –  [ΜΟΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:08  –  [ΠΕΤΡΟ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2020

10:03  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

09:24

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου 2020

08:43  –  [ΠΠΑΚ]

27- 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:08  –  [ΔΟΥΡΟ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Ανακοίνωση

18:19  –  [ΑΛΦΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:40  –  [ΕΧΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:  Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Εξαμήνου 2020

17:39  –  [ΕΛΠΕ]

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:  Α΄ εξάμηνο 2020: Αυξημένο κατά 9% Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, απορροφά τις πρόσθετες προβλέψεις λόγω Covid-19

17:25  –  [ΑΛΦΑ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή επανάληψη) (Ορθή Επανάληψη)

17:00  –  [ΤΖΚΑ]

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/8/2020

16:01  –  [ΑΤΕΚ]

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:40  –  [ΤΖΚΑ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ01 & ΜΛΣ02

14:36  –  [ΜΛΣ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

11:51

CORAL A.E.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2020

11:37

CORAL A.E.:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2020

11:22

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

11:19  –  [ΑΝΕΚ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11:00  –  [ΠΡΟΦ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:31  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:10  –  [ΜΟΗ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:05  –  [ΠΕΤΡΟ]

26– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

17:52 26 Αυγ 2020  –  [ΑΤΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:05 26 Αυγ 2020  –  [ΠΡΟΦ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15:21 26 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

13:16 26 Αυγ 2020  –  [ΜΛΣ]

ΔΕΗ Α.Ε.:  Ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2020

12:51 26 Αυγ 2020  –  [ΔΕΗ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ – 17η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής

11:58 26 Αυγ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:23 26 Αυγ 2020  –  [ΜΕΝΤΙ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:13 26 Αυγ 2020  –  [ΜΟΗ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:11 26 Αυγ 2020  –  [ΟΤΕ]

25– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:49  –  [ΕΒΡΟΦ]

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:37  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:40  –  [ΜΑΘΙΟ]

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.:  ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

14:38  –  [ΒΙΟΚΑ]

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

13:28  –  [ΑΣΤΑΚ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007:

12:53  –  [ΑΝΕΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:20  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:02  –  [ΜΟΗ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01  –  [ΠΡΟΦ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

09:37  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09:28  –  [ΤΕΝΕΡΓ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:16  –  [ΕΧΑΕ]

24– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

17:41  –  [ΟΛΥΜΠ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

15:23  –  [ΜΛΣ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (Ορθή Επανάληψη)

14:50  –  [ΑΝΕΚ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

14:45  –  [ΠΛΑΚΡ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

14:37  –  [ΠΛΑΚΡ]

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ2

13:58  –  [ΜΛΣ]

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:19  –  [TITC]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:12  –  [ΜΟΗ]

CORAL A.E.:  Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

21– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:15  –  [ΛΑΒΙ]

ΑΝΕΚ Α.Ε.:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

17:48  –  [ΑΝΕΚ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:39  –  [ΠΡΕΖΤ]

ΓΕΚΕ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:37  –  [ΠΡΕΖΤ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:37  –  [ΠΡΟΦ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:38  –  [ΟΛΥΜΠ]

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21/08/2020.

15:32  –  [ΜΙΓ]

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

11:57

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

11:31  –  [ΠΕΤΡΟ]

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Πρόσκληση ΓΣ FF GROUP 2020

10:16  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:52  –  [ΜΟΗ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:34  –  [ΕΧΑΕ]

20– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Πρόσκληση ΓΣ FF GROUP 2019 (εξ αναβολής)

19:33 20 Αυγ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:51 20 Αυγ 2020  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15:44 20 Αυγ 2020  –  [ΚΑΜΠ]

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12:10 20 Αυγ 2020  –  [ΚΤΗΛΑ]

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση-Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

10:18 20 Αυγ 2020  –  [ΟΤΕ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:10 20 Αυγ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2020

10:09 20 Αυγ 2020  –  [ΜΟΗ]

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

18:29 19 Αυγ 2020  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

19– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

18:29 19 Αυγ 2020  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:26 19 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:22 19 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:00 19 Αυγ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08:50 19 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

18– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19:11  –  [ΙΝΤΕΡΚΟ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:36  –  [ΠΕΤΡΟ]

REDS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:09  –  [ΚΑΜΠ]

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16:56  –  [ΠΡΟΦ]

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Δελτίο Τύπου

16:11  –  [ΑΤΤΙΚΑ]

COCA-COLA HBC A.G.:  Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

14:25  –  [ΕΕΕ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:40  –  [CNLCAP]

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ/Συμπλήρωση

11:05  –  [ΕΛΛΑΚΤΩΡ]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

10:28  –  [ΜΟΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:25  –  [ΠΛΑΘ]

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:  Ανακοίνωση για έκδοση Ομολογιακού Δανείου

09:16  –  [ΛΟΥΛΗ]

17– 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε.:  Διάρκεια θητείας Επιτροπής Ελέγχου

19:48 17 Αυγ 2020  –  [ΚΥΡΙΟ]

FORTHNET A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:25 17 Αυγ 2020  –  [ΦΟΡΘ]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:24 17 Αυγ 2020  –  [ΕΧΑΕ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:17 17 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:16 17 Αυγ 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:20 17 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

12:23 17 Αυγ 2020  –  [ΜΟΗ]

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09:00 17 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]

14- 08 – 2020  /  Πηγή athexgroup

LAVIPHARM Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18:38 14 Αυγ 2020  –  [ΛΑΒΙ]

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

17:20 14 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

17:13 14 Αυγ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11:25 14 Αυγ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

10:50 14 Αυγ 2020  –  [ΟΠΑΠ]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 6858/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:37 14 Αυγ 2020  –  [ΕΛΛ]

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:50 14 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.:  Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

09:49 14 Αυγ 2020  –  [ΜΟΗ]