📊 🎯  Από τις 5/3/2020 στο επισυναπτόμενο γράφημα Κινητών Μέσων Όρων προσδιορίζουμε σε καθημερινή βάση την ποσοστιαία εξέλιξη των θετικών κρουσμάτων στην Ελλάδα. Είναι ένα στατιστικό στοιχείο που εκφράζει το βαθμό κινδύνου επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων ( ελέγχου της πανδημίας) για τους επόμενους κρίσιμους και για την οικονομία μήνες.

H αποτύπωση της εξέλιξης του Κορωνοϊού – COVID-19 σε παγκόσμιο διαδικτυακό χάρτη Live Time ο οποίος έχει δημιουργηθεί από το John Hopkins, Whiting School of Engineering.